ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಚಿತ್ರಗಳು

Isuzu MU-X 2017-2020
Rs. 23.99 ಲಕ್ಷ - 29.31 ಲಕ್ಷ*
ಈ ಕಾರಿನ ಮಾದರಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ
 • ಎಲ್ಲಾ
 • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್
 • ಇಂಟೀರಿಯರ್
 • 360 ವೀಕ್ಷಣೆ
 • ಬಣ್ಣಗಳು
 • ರೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 front left side image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 side view (left) image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 rear left view image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 front view image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 rear view image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 top view image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ವೀಲ್ image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 instrument cluster image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 infotainment system main menu image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 cup holders (front) image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 front armrest image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 door controls image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 seat belt image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 center tunnel with attached smartphone image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 rear view mirror/courtesy lamps image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 entertainment system (rear) image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 speakers image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 sunglass holder image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 seat headrest image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಇಂಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಇಂಟೀರಿಯರ್ image image
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
1/47
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 front left side image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 side view (left) image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 rear left view image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 front view image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 rear view image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 top view image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ವೀಲ್ image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 instrument cluster image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 infotainment system main menu image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 cup holders (front) image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 front armrest image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 door controls image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 seat belt image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 center tunnel with attached smartphone image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 rear view mirror/courtesy lamps image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 entertainment system (rear) image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 speakers image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 sunglass holder image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 seat headrest image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಇಂಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಇಂಟೀರಿಯರ್ image image
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 front left side image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 side view (left) image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 rear left view image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 front view image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 rear view image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 top view image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ವೀಲ್ image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
1/13
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 front left side image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 side view (left) image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 rear left view image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 front view image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 rear view image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 top view image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ವೀಲ್ image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 instrument cluster image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 infotainment system main menu image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 cup holders (front) image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 front armrest image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 door controls image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 seat belt image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 center tunnel with attached smartphone image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 rear view mirror/courtesy lamps image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 entertainment system (rear) image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 speakers image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 sunglass holder image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 seat headrest image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಇಂಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಇಂಟೀರಿಯರ್ image image
1/14
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 instrument cluster image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 infotainment system main menu image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 cup holders (front) image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 front armrest image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 door controls image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 seat belt image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 center tunnel with attached smartphone image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 rear view mirror/courtesy lamps image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 entertainment system (rear) image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 speakers image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 sunglass holder image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 seat headrest image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಇಂಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಇಂಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಪ್ಪು
 • ಆರ್ಕಿಡ್ ಬ್ರೌನ್
 • ಸಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್
 • ರೂಬಿ ಕೆಂಪು
 • ಟೈಟಾನಿಯಂ ಸಿಲ್ವರ್
 • ಅಬ್ಸಿಡಿಯನ್ ಗ್ರೇ
1/6
ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಪ್ಪು
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
1/20
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images
 • Isuzu MU-X 2017-2020 Road Test Images

ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು

 • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್
 • ಇಂಟೀರಿಯರ್
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 front left side image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 side view (left) image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 rear left view image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 front view image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 rear view image
ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ ಚಿತ್ರಗಳು
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 instrument cluster image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 infotainment system main menu image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 cup holders (front) image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 front armrest image
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 door controls image
ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಚಿತ್ರಗಳು
Not Sure, Which car to buy?

Let us help you find the dream car

Compare Variants of ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020

 • ಡೀಸಲ್

ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 looks ಬಳಕೆದಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

4.4/5
ಆಧಾರಿತ26 ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
 • ಎಲ್ಲಾ (26)
 • Looks (5)
 • Interior (2)
 • Seat (2)
 • Experience (2)
 • Speed (2)
 • Engine (8)
 • Performance (1)
 • More ...
 • ಇತ್ತೀಚಿನ
 • ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆ
 • for 4X2

  Value for Money - SUV

  After a lot of deliberation - looking at Fortuner, Endavour & Innova i finally bought the MUX, its been almost driven for 20000 kms and feels like yesterday only. hav...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ sachin
  On: Jun 11, 2018 | 134 Views
 • Value for Money

  Excellent SUV with good mileage, muscular look, low maintenance as compare in this segment of SUV, purchased in Oct 2017 already driven more than 21000kms to feel like a ...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ jagat ballav das
  On: Mar 09, 2019 | 128 Views
 • Owesam car

  I like design and front head light shape. It's look is like adventure car. 4*4 powerfull engine and automatic transmission. I love it. It will have to come with...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ mudassir shaikh
  On: Oct 18, 2018 | 82 Views
 • Best SUV I Have Came Across.

  I was so confused before purchasing it. I was confused between Fortuner and Endeavor. I took a test drive at least 3 to 4 times of both vehicle then somebody suggested me...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ air rescuers
  On: Nov 19, 2020 | 696 Views
 • for 4WD

  Jia ul hug

  Look is very good and suspension is very nice, It has super build quality

  ಇವರಿಂದ jia ul hug
  On: Dec 25, 2018 | 56 Views
 • ಎಲ್ಲಾ ಮಾಕ್ಸ್ 2017-2020 looks ವಿರ್ಮಶೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer ರಲ್ಲಿ {0}

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇಸುಜು ಕಾರುಗಳು

×
We need your ನಗರ to customize your experience