• login / register

ಮುಂಬರುವ ಕಾರುಗಳು

Around 126 upcoming cars like ಸಫಾರಿ, ಕಾಂಪಸ್‌ 2021, ಸಿ5 Aircross, ಎಕ್ಸಯುವಿ500 2021, ಕ್ಯೂ7 will be launched in India in 2021-2023. Among these 126 upcoming cars, there are 65 suvs, 24 sedans, 6 coupes, 3 hybrids, 2 luxurys, 19 hatchbacks, 3 muvs, 2 convertibles, 1 minivans and 1 wagons. Of the above, 42 cars are expected to launch in the next three months. Also find out the latest car launches in India with price list.

Upcoming Cars Price in India

ಮಾಡೆಲ್ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆexpected launch date
ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿRs. 15.00 ಲಕ್ಷ*ಜನವರಿ 26, 2021
ಜೀಪ್ ಕಾಂಪಸ್‌ 2021Rs. 17.00 ಲಕ್ಷ*ಜನವರಿ 27, 2021
ಸಿಟ್ರೊನ್ ಸಿ5 AircrossRs. 30.00 ಲಕ್ಷ*ಫೆಬ್ರವಾರಿ 01, 2021
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಸಯುವಿ500 2021Rs. 13.00 ಲಕ್ಷ*ಫೆಬ್ರವಾರಿ 09, 2021
ಆಡಿ ಕ್ಯೂ7Rs. 80.00 ಲಕ್ಷ*ಫೆಬ್ರವಾರಿ 10, 2021
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮುಂದೆ ಲಾಂಜ ಆಗುವ ಕಾರುಗಳು

 • bs6
  Tata Safari
  Tata Safari
  Rs15.00 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಜನವರಿ 26, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • bs6ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್
  ಜೀಪ್ ಕಾಂಪಸ್‌ 2021
  ಜೀಪ್ ಕಾಂಪಸ್‌ 2021
  Rs17.00 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಜನವರಿ 27, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • bs6
  ಸಿಟ್ರೊನ್ ಸಿ5 Aircross
  ಸಿಟ್ರೊನ್ ಸಿ5 Aircross
  Rs30.00 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 01, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • bs6ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್
  ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಸಯುವಿ500 2021
  ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಸಯುವಿ500 2021
  Rs13.00 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 09, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • bs6ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್
  ಆಡಿ ಕ್ಯೂ7
  ಆಡಿ ಕ್ಯೂ7
  Rs80.00 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 10, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
  ಮಹೀಂದ್ರ ಇಕೆಯುವಿ100
  ಮಹೀಂದ್ರ ಇಕೆಯುವಿ100
  Rs8.25 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 10, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಮುಂಬರುವ cars by budget
 • ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್
  ಟೊಯೋಟಾ ಯಾರಿಸ್ 2021
  ಟೊಯೋಟಾ ಯಾರಿಸ್ 2021
  Rs9.00 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 10, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಮಹೀಂದ್ರ ಟಿಯುವಿ 300 ಪ್ಲಸ್
  ಮಹೀಂದ್ರ ಟಿಯುವಿ 300 ಪ್ಲಸ್
  Rs11.92 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 13, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
  ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್
  ಜಗ್ವಾರ್ ಐ-ಪೇಸ್
  Rs1.20 ಸಿಆರ್*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 14, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • bs6new variant
  ಮಹೀಂದ್ರ XUV300 ಟರ್ಬೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್
  ಮಹೀಂದ್ರ XUV300 ಟರ್ಬೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್
  Rs12.34 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 14, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್
  ಟಾಟಾ ಹೆಕ್ಸಾ
  ಟಾಟಾ ಹೆಕ್ಸಾ
  Rs14.00 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 14, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • bs6ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್
  ಆಡಿ ಟಿಟಿ 2021
  ಆಡಿ ಟಿಟಿ 2021
  Rs80.00 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • bs6
  ಜಗ್ವಾರ್ ಇ ಪೇಸ್‌
  ಜಗ್ವಾರ್ ಇ ಪೇಸ್‌
  Rs45.00 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಮಹೀಂದ್ರ ಟಿಯುವಿ 300
  ಮಹೀಂದ್ರ ಟಿಯುವಿ 300
  Rs10.80 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
  ನಿಸ್ಸಾನ್ ಲೀಫ್
  ನಿಸ್ಸಾನ್ ಲೀಫ್
  Rs30.00 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • bs6new variant
  ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ6 m50d
  ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ6 m50d
  Rs1.49 ಸಿಆರ್*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • bs6new variant
  ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ6 m50i
  ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ6 m50i
  Rs1.39 ಸಿಆರ್*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
  ಪೋರ್ಷೆ ಟೇಕಾನ್
  ಪೋರ್ಷೆ ಟೇಕಾನ್
  Rs1.08 ಸಿಆರ್*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • bs6
  ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಎ-ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಡಾನ್
  ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಎ-ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಡಾನ್
  Rs35.00 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್
  ಆಡಿ ಕ್ಯೂ5 2021
  ಆಡಿ ಕ್ಯೂ5 2021
  Rs55.00 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್
  ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ 2021
  ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ 2021
  Rs5.20 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್
  ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ 2020
  ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ 2020
  Rs33.00 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 15, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • bs6new variant
  ಬಿಎಂಡವೋ 2 series sportline
  ಬಿಎಂಡವೋ 2 series sportline
  Rs32.00 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 16, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • bs6new variant
  ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಪ್ಲಸ್ ಡೀಸಲ್
  ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಪ್ಲಸ್ ಡೀಸಲ್
  Rs7.75 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 20, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
  ಆಡಿ ಈ-ಟ್ರಾನ್
  ಆಡಿ ಈ-ಟ್ರಾನ್
  Rs1.50 ಸಿಆರ್*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 20, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • bs6ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್
  ಬಲ ಗೂರ್ಖಾ
  ಬಲ ಗೂರ್ಖಾ
  Rs10.00 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 20, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • bs6ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್
  ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ 2020
  ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ 2020
  Rs33.50 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 20, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • bs6
  ಹುಂಡೈ ಸೊನಾಟಾ
  ಹುಂಡೈ ಸೊನಾಟಾ
  Rs20.77 ಲಕ್ಷ *
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 22, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • new variant
  ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ರೇಂಜ್‌ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 5.0 ಎಸ್‌ವಿಆರ್‌
  ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ರೇಂಜ್‌ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 5.0 ಎಸ್‌ವಿಆರ್‌
  Rs2.09 ಸಿಆರ್*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 24, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
 • ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್
  ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಪಾಸ್ಟಾಟ್ 2020
  ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಪಾಸ್ಟಾಟ್ 2020
  Rs30.00 ಲಕ್ಷ*
  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಬೆಲೆ
  ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡಾವಣಾ ಫೆಬ್ರವಾರಿ 25, 2021
  ಲಾಂಜ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರುಗಳು

×
ನಿಮ್ಮ ನಗರವು ಯಾವುದು?