Porsche Panamera 2017-2021
Rs.1.48 Cr - 2.57 ಕ್ರ*
ಈ ಕಾರಿನ ಮಾದರಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ
 • ಎಲ್ಲಾ
 • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್
 • ಇಂಟೀರಿಯರ್
 • ಬಣ್ಣಗಳು
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ front left side
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ side view (left)
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ rear left view
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ front view
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ front fog lamp
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ headlight
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ door handle
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ವೀಲ್
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ 3d ಮಾಡೆಲ್
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ rear right side
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ dashboard
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ steering ವೀಲ್
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ steering controls
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ instrument cluster
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ gear shifter
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ pedals
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಎಸಿ vents on side pillar
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ rear ಸೀಟುಗಳು
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ speakers
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ glovebox (closed)
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ door scuff plate
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
1/26
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ front left side
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ side view (left)
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ rear left view
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ front view
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ front fog lamp
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ headlight
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ door handle
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ವೀಲ್
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ 3d ಮಾಡೆಲ್
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ rear right side
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ dashboard
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ steering ವೀಲ್
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ steering controls
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ instrument cluster
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ gear shifter
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ pedals
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಎಸಿ vents on side pillar
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ rear ಸೀಟುಗಳು
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ speakers
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ glovebox (closed)
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ door scuff plate
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ front left side
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ side view (left)
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ rear left view
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ front view
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ front fog lamp
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ headlight
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ door handle
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ವೀಲ್
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ 3d ಮಾಡೆಲ್
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ rear right side
1/13
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ front left side
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ side view (left)
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ rear left view
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ front view
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ front fog lamp
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ headlight
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ door handle
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ವೀಲ್
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ 3d ಮಾಡೆಲ್
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ rear right side
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ dashboard
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ steering ವೀಲ್
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ steering controls
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ instrument cluster
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ gear shifter
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ pedals
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಎಸಿ vents on side pillar
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ rear ಸೀಟುಗಳು
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ speakers
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ glovebox (closed)
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ door scuff plate
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
1/13
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ dashboard
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ steering ವೀಲ್
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ steering controls
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ instrument cluster
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ gear shifter
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ pedals
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಎಸಿ vents on side pillar
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ rear ಸೀಟುಗಳು
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ speakers
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ glovebox (closed)
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ door scuff plate
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವಲ್ಕಾನೊ ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್
 • ನೈಟ್ ಬ್ಲೂ
 • ಬರ್ಗಂಡಿ ರೆಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್
 • ನೀಲಮಣಿ ಕಪ್ಪು
 • ಕಪ್ಪು
 • ನೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಮೆಟಾಲಿಕ್
 • ಅಮೆಥಿಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್
 • ಕ್ರಯೋನ್
 • ಜೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್
 • ಕಾರ್ಮೈನ್ ಕೆಂಪು
 • ಬಿಳಿ
 • ಕ್ಯಾರಾರಾ ವೈಟ್
 • ಡಾಲಮೈಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್
 • ಮಹೋಗಾನಿ ಲೋಹೀಯ
 • ನೀಲಮಣಿ ನೀಲಿ
 • ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್
1/16
ವಲ್ಕಾನೊ ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್

ಪನಾಮೆರಾ 2017-2021 ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು

 • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್
 • ಇಂಟೀರಿಯರ್
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ front left side
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ side view (left)
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ rear left view
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ front view
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ front fog lamp
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ headlight
ಪನಾಮೆರಾ 2017-2021 ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ ಚಿತ್ರಗಳು
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ dashboard
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ steering ವೀಲ್
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ steering controls
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ instrument cluster
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ gear shifter
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ pedals
ಪನಾಮೆರಾ 2017-2021 ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಚಿತ್ರಗಳು
Not Sure, Which car to buy?

Let us help you find the dream car

Compare Variants of ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ 2017-2021

 • ಪೆಟ್ರೋಲ್

ಪನಾಮೆರಾ 2017-2021 ವೀಡಿಯೊಗಳು

 • 2019 ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಜಿಟಿಎಸ್ : ಎ bit more of everything ...4:48
  2019 ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಜಿಟಿಎಸ್ : ಎ bit more of everything ...
  ಜನವರಿ 07, 2019
 • exploring the ಪೋರ್ಷೆ range - ಕೇಮನ್ ಜಿಟಿಎಸ್, 911 ಜಿಟಿ3 and...12:13
  exploring the ಪೋರ್ಷೆ range - ಕೇಮನ್ ಜಿಟಿಎಸ್, 911 ಜಿಟಿ3 and...
  ಏಪ್ರಿಲ್ 03, 2015
 • updated 2013 ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ | comprehensive ವಿಮರ್ಶೆ11:11
  updated 2013 ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ | comprehensive ವಿಮರ್ಶೆ
  ಏಪ್ರಿಲ್ 03, 2015
 • ನ್ಯೂ ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಜಿಟಿಎಸ್ 2012 ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್1:19
  ನ್ಯೂ ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ ಜಿಟಿಎಸ್ 2012 ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್
  ಜನವರಿ 23, 2015
 • ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ exteriors, interiors3:55
  ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ exteriors, interiors
  ಜನವರಿ 23, 2015

ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮೆರಾ 2017-2021 looks ಬಳಕೆದಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

5.0/5
ಆಧಾರಿತ4 ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
 • ಎಲ್ಲಾ (4)
 • Looks (1)
 • Engine (1)
 • Good suspension (1)
 • Suspension (1)
 • ಇತ್ತೀಚಿನ
 • ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆ
 • Completely Awesome.

  Porsche Panamera is my favourite car has a lot of features which looks completely awesome.

  ಇವರಿಂದ prateek chadhary
  On: Jun 14, 2019 | 47 Views
 • ಎಲ್ಲಾ ಪನಾಮೆರಾ 2017-2021 looks ವಿರ್ಮಶೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer ರಲ್ಲಿ {0}

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷೆ ಕಾರುಗಳು

 • ಪಾಪ್ಯುಲರ್
×
We need your ನಗರ to customize your experience