ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಚಿತ್ರಗಳು

ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಚಿತ್ರಗಳು

Rs. 8.69 - 14.79 ಲಕ್ಷ*
This car has been discontinued
*Last recorded price
Shortlist
 • ಎಲ್ಲಾ
 • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್
 • ಇಂಟೀರಿಯರ್
 • 360 ವೀಕ್ಷಣೆ
 • ಬಣ್ಣಗಳು
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ grille
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಮುಂಭಾಗ fog lamp
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ headlight
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ taillight
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ side mirror (body)
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ door handle
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ವೀಲ್
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ side mirror (glass)
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ dashboard
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ configuration selector knob
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ recessed ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ controls
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ parking camera display
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ infotainment system main menu
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ gear shifter
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ infotainment stytem
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಹಿಂಭಾಗ view mirror/courtesy lamps
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಹಿಂಭಾಗ ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟ್ close view
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ sun roof/moon roof
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಹಿಂಭಾಗ ಸೀಟುಗಳು
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ glovebox (closed)
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ floor mat
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಹಿಂಭಾಗ air vents
1/35
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ grille
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಮುಂಭಾಗ fog lamp
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ headlight
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ taillight
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ side mirror (body)
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ door handle
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ವೀಲ್
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ side mirror (glass)
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ dashboard
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ configuration selector knob
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ recessed ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ controls
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ parking camera display
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ infotainment system main menu
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ gear shifter
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ infotainment stytem
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಹಿಂಭಾಗ view mirror/courtesy lamps
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಹಿಂಭಾಗ ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟ್ close view
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ sun roof/moon roof
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಹಿಂಭಾಗ ಸೀಟುಗಳು
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ glovebox (closed)
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ floor mat
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಹಿಂಭಾಗ air vents
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ grille
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಮುಂಭಾಗ fog lamp
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ headlight
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ taillight
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ side mirror (body)
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ door handle
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ವೀಲ್
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ side mirror (glass)
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
1/12
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ grille
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಮುಂಭಾಗ fog lamp
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ headlight
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ taillight
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ side mirror (body)
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ door handle
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ವೀಲ್
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ side mirror (glass)
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ dashboard
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ configuration selector knob
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ recessed ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ controls
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ parking camera display
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ infotainment system main menu
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ gear shifter
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ infotainment stytem
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಹಿಂಭಾಗ view mirror/courtesy lamps
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಹಿಂಭಾಗ ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟ್ close view
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ sun roof/moon roof
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಹಿಂಭಾಗ ಸೀಟುಗಳು
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ glovebox (closed)
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ floor mat
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಹಿಂಭಾಗ air vents
1/23
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ dashboard
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ configuration selector knob
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ recessed ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ controls
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ parking camera display
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ infotainment system main menu
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ gear shifter
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ infotainment stytem
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಹಿಂಭಾಗ view mirror/courtesy lamps
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಹಿಂಭಾಗ ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟ್ close view
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ sun roof/moon roof
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಹಿಂಭಾಗ ಸೀಟುಗಳು
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ glovebox (closed)
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ floor mat
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ ಹಿಂಭಾಗ air vents
 • ಲ್ಯಾಪಿಜ್ ಬ್ಲೂ
 • ಬಿಳಿ
 • ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಕೆಂಪು
 • ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್
 • ಟೋಫಿ ಬ್ರೌನ್
 • matt ಬೂದು
 • ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್
 • ಕ್ಯಾಂಡಿ ವೈಟ್
1/8
ಲ್ಯಾಪಿಜ್ ಬ್ಲೂ

ವೆಂಟೊ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು

Not Sure, Which car to buy?

Let us help you find the dream car

Get Offers on ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ and Similar Cars

 • ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್‌

  ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್‌

  Rs7.20 - 9.96 ಲಕ್ಷ*
  view ಮೇ offer
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್

  ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್

  Rs6.30 - 9.55 ಲಕ್ಷ*
  view ಮೇ offer
 • ಹುಂಡೈ ಔರಾ

  ಹುಂಡೈ ಔರಾ

  Rs6.49 - 9.05 ಲಕ್ಷ*
  view ಮೇ offer

ವೆಂಟೊ ವಿನ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ rain sensing ವೈಪರ್ಸ್

  Rain sensing wipers

 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ all four one-touch ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್

  All four one-touch power windows

 • ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ android auto/apple carplay

  Android Auto/Apple CarPlay

ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ

 • ಪೆಟ್ರೋಲ್
 • ಡೀಸಲ್

ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೊ looks ಬಳಕೆದಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

4.5/5
ಆಧಾರಿತ101 ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

  ಜನಪ್ರಿಯ Mentions

 • ಎಲ್ಲಾ (101)
 • Looks (19)
 • Interior (7)
 • Space (9)
 • Seat (4)
 • Experience (10)
 • Style (5)
 • Boot (6)
 • More ...
 • ಇತ್ತೀಚಿನ
 • ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆ
 • VERIFIED
 • A
  abhishek saroha on Oct 23, 2022
  5

  Vento Is The Best Car In This Price

  A Volkswagen Vento is the best car in this price range. Nice look from both outside and inside. It has good mileage also.

 • C
  critical gamers on Apr 13, 2022
  4.5

  The Volkswagen Vento Best Sedan

  The Volkswagen Vento is the best car in this segment because of its German engineering and quality. It has featured more than enough, the car performance is just cool, th...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

 • K
  kalaiyarasan g on Feb 02, 2021
  5

  My All Time Favourite Car

  My Vento has tons of features and a premium look.Vento is greater than this price segment because Vento especially maked for safety and performance. Humans have only one ...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

 • S
  silabhadra das on Jul 20, 2020
  4.8

  Fabulous And Impactful Car

  Awesome build quality. Premium look. Spacious interiors. Fabulous exteriors. Out and head turners. Good for those who prefer to make subtle statements.

 • M
  manu aggarwal on Jun 07, 2020
  4.5

  Family Fun Car

  This car is especially for people who want a German Car which features solidity along with a rugged look. But wait to deal with big potholes on the highway can cause a se...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

 • R
  ram on Mar 06, 2020
  4.7

  Excellent Car with great features

  I have Vento Comfortline Petrol Model of the year 2012.  I am still using and comfortable. Initially, there was a problem and VW replaced the complete engine after replac...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

 • P
  pavanan pillai on Feb 26, 2020
  4.2

  Great Car With Wonderful Handling

  After six months of homework, test rides on multiple cars and after checking with many users I bought the VW Vento Highline Plus 1.2 TSI AT model. It's been 18 months sin...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

 • A
  ashish on Feb 14, 2020
  5

  Great Car

  Strong and comfortable with good space and pickup, easy and safe drive . I love driving my car and even a good response to the service centre. Good and all technology use...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

 • ಎಲ್ಲಾ ವೆಂಟೊ looks ವಿರ್ಮಶೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Ask Question

Are you confused?

Ask anything & get answer ರಲ್ಲಿ {0}

Did ನೀವು find this information helpful?
ನವ ದೆಹಲಿ ರಲ್ಲಿ *ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ
×
We need your ನಗರ to customize your experience