ಹುಂಡೈ ಇಯಾನ್ನ ಮೈಲೇಜ್

Hyundai EON
Rs.3.33 - 4.68 ಲಕ್ಷ*
This ಕಾರು ಮಾದರಿ has discontinued

ಹುಂಡೈ ಇಯಾನ್ ಮೈಲೇಜ್

ಹುಂಡೈ ಇಯಾನ್ ಮೈಲೇಜು 20.3 ಗೆ 22 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್. ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮೈಲೇಜು 22 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್. ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮೈಲೇಜು 21.1 ಕಿಮೀ / ಕೆಜಿ.

ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಎಆರ್‌ಎಐ mileage* ನಗರ mileage
ಪೆಟ್ರೋಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌22 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್18 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್
ಎಲ್ಪಿಜಿಮ್ಯಾನುಯಲ್‌21.1 ಕಿಮೀ / ಕೆಜಿ-

ಇಯಾನ್ Mileage (Variants)

ಇಯಾನ್ ಯ್ಯಾರಾ(Base Model)814 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 3.33 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಯಾನ್ ಡಿ ಲೈಟ್814 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 3.35 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಯಾನ್ ನ್ಯೂ814 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 3.37 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED22 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಯಾನ್ ಡಿ ಲೈಟ್ ಅಪ್ಷನಲ್814 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 3.40 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಯಾನ್ ಡಿ lite ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ(Base Model)814 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಎಲ್ಪಿಜಿ, ₹ 3.45 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.1 ಕಿಮೀ / ಕೆಜಿ 
ಇಯಾನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಡಿ ಲೈಟ್ ಪ್ಲಸ್814 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಎಲ್ಪಿಜಿ, ₹ 3.51 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.1 ಕಿಮೀ / ಕೆಜಿ 
ಇಯಾನ್ ಡಿ ಲೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ಷನ್814 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 3.64 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಯಾನ್ ಡಿ ಲೈಟ್ ಪ್ಲಸ್814 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 3.72 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಯಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಅಪ್ಷನಲ್814 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 3.83 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಯಾನ್ ಯ್ಯಾರಾ ಪ್ಲಸ್814 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 3.86 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಯಾನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಯ್ಯಾರಾ ಪ್ಲಸ್814 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಎಲ್ಪಿಜಿ, ₹ 3.92 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.1 ಕಿಮೀ / ಕೆಜಿ 
ಇಯಾನ್ ಯ್ಯಾರಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ಷನ್814 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 3.95 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಯಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ814 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 3.97 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED22 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಯಾನ್ ಯ್ಯಾರಾ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರೀಡೆ ಯಡಿಸನ್‌814 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 4.02 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಯಾನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಯ್ಯಾರಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ಷನ್814 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಎಲ್ಪಿಜಿ, ₹ 4.06 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.1 ಕಿಮೀ / ಕೆಜಿ 
ಇಯಾನ್ 1.0 ಕಾಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಪ್ಲಸ್998 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 4.15 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED20.3 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಯಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಪ್ಲಸ್814 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 4.17 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಯಾನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಪ್ಲಸ್(Top Model)814 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಎಲ್ಪಿಜಿ, ₹ 4.23 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.1 ಕಿಮೀ / ಕೆಜಿ 
ಇಯಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್814 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 4.27 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಯಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ಷನ್814 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 4.27 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಯಾನ್ 1.0 ಯ್ಯಾರಾ ಪ್ಲಸ್998 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 4.35 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED20.3 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಯಾನ್ 1.0 ಕಾಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಷನಲ್998 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 4.43 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED20.3 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಯಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್814 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 4.45 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಯಾನ್ 1.0 ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓ(Top Model)998 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 4.68 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED20.3 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಹುಂಡೈ ಇಯಾನ್ mileage ಬಳಕೆದಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

4.0/5
ಆಧಾರಿತ266 ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
 • ಎಲ್ಲಾ (266)
 • Mileage (133)
 • Engine (66)
 • Performance (45)
 • Power (56)
 • Service (36)
 • Maintenance (18)
 • Pickup (68)
 • More ...
 • ಇತ್ತೀಚಿನ
 • ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆ
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Affordable Good Mileage Car

  Nice car to drive. It just good style and average, with good pick up. Especially in control, it is a...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ vala bhupendrasinh
  On: Apr 16, 2021 | 2150 Views
 • for 1.0 Era Plus

  A balanced car

  Best car in this budget with good mileage, superb suspension and almost nil maintenance cost. If you...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ dinesh sharma
  On: Apr 05, 2019 | 5238 Views
 • BEST OPTION FOR MIDDLE CLASS

  Very nice car in budget. Mainly cabin noise is low and mileage is great. Some problems which can be ...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ manav agnihotri
  On: Apr 03, 2019 | 284 Views
 • for Magna Plus

  True Review of EON (all you need to know)

  First up, talking regarding the design, the Hyundai Eon have a very approaching design. Form the fro...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ himanshu
  On: Apr 02, 2019 | 16899 Views
 • Eon Petrol Rocks But Mileage Sucks

  Good car for the initial startup but 3 cylinder becomes too noisy after 2-3 yrs, also mileage needs ...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ minesh shah
  On: Mar 26, 2019 | 169 Views
 • for Sportz

  Why Buy EON?

  Hyundai EON is actually a cool city ride car. Useful to commute office daily and enjoy the weekend o...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ ashok
  On: Mar 23, 2019 | 148 Views
 • for D Lite Plus

  This is the best

  Good to maintain. It is a very less maintenance car. Good to the small family. It is best on that pr...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ shyama charan
  On: Mar 15, 2019 | 60 Views
 • Best compact and affordable family car.

  I have been using the Hyundai Eon era for 5 years after I sold my previous Ambassador.  My family of...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ shreyas damke
  On: Mar 14, 2019 | 124 Views
 • ಎಲ್ಲಾ ಇಯಾನ್ mileage ವಿರ್ಮಶೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Compare Variants of ಹುಂಡೈ ಇಯಾನ್

 • ಪೆಟ್ರೋಲ್
 • ಎಲ್ಪಿಜಿ
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer ರಲ್ಲಿ {0}

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹುಂಡೈ ಕಾರುಗಳು

 • ಪಾಪ್ಯುಲರ್
 • ಉಪಕಮಿಂಗ್
ನವ ದೆಹಲಿ ರಲ್ಲಿ *ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ
×
We need your ನಗರ to customize your experience