• login / register

ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ಚಿತ್ರಗಳು

Maruti Baleno RS
Rs. 7.88 ಲಕ್ಷ - 8.44 ಲಕ್ಷ*
ಈ ಕಾರಿನ ಮಾದರಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ
 • ಎಲ್ಲಾ
 • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್
 • ಬಣ್ಣಗಳು
 • ರೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ front left side image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ front view image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ rear view image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ grille image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ front fog lamp image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ headlight image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ taillight image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ side mirror (body) image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ door handle image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ವೀಲ್ image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ antenna image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ side mirror (glass) image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ 3d ಮಾಡೆಲ್ image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ rear right side image
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
1/30
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ front left side image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ front view image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ rear view image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ grille image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ front fog lamp image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ headlight image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ taillight image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ side mirror (body) image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ door handle image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ವೀಲ್ image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ antenna image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ side mirror (glass) image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ 3d ಮಾಡೆಲ್ image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ rear right side image
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ front left side image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ front view image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ rear view image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ grille image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ front fog lamp image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ headlight image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ taillight image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ side mirror (body) image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ door handle image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ವೀಲ್ image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ antenna image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ side mirror (glass) image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ 3d ಮಾಡೆಲ್ image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ rear right side image
1/17
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ front left side image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ front view image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ rear view image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ grille image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ front fog lamp image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ headlight image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ taillight image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ side mirror (body) image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ door handle image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ವೀಲ್ image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ antenna image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ side mirror (glass) image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ 3d ಮಾಡೆಲ್ image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ rear right side image
 • ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್
 • ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಲೂ
 • ಪರ್ಲ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೈಟ್
 • ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಟ್
 • ಲೋಹೀಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ
 • ರೇ ನೀಲಿ
 • ಗ್ರಾನೈಟ್ ಗ್ರೇ
 • ಶರತ್ಕಾಲ ಕಿತ್ತಳೆ
 • ಲೋಹೀಯ ಶಿಲಾಪಾಕ ಗ್ರೇ
 • ನೆಕ್ಸಾ ಬ್ಲೂ
 • ಫೈರ್ ರೆಡ್
1/11
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
1/13
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images
 • Maruti Baleno RS Road Test Images

ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು

 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ front left side image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ front view image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ rear view image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ grille image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ front fog lamp image
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ headlight image
ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ ಚಿತ್ರಗಳು
Not Sure, Which car to buy?

Let us help you find the dream car

ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ image

  The 1.0-litre Boosterjet petrol engine feels energetic as it has almost no turbo lag and quick reactions.

Compare Variants of ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್

 • ಪೆಟ್ರೋಲ್

ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು

 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ or the ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಪೋಲೊ ಜಿಟಿ; tsi? : pow...
  ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ or the ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಪೋಲೊ ಜಿಟಿ; tsi? : pow...
  ಜೂನ್ 07, 2017
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ : ಪ್ರಥಮ drive : powerdrift5:5
  ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ : ಪ್ರಥಮ drive : powerdrift
  ಮಾರ್ಚ್‌ 08, 2017
 • ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ : ಪ್ರಥಮ look : powerdrift2:16
  ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ : ಪ್ರಥಮ look : powerdrift
  ಫೆಬ್ರವಾರಿ 07, 2016
 • ಪ್ರಥಮ look: ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ hybrid: powerdrift2:5
  ಪ್ರಥಮ look: ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ hybrid: powerdrift
  aug 22, 2013

ಮಾರುತಿ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ looks ಬಳಕೆದಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

4.7/5
ಆಧಾರಿತ72 ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
 • ಎಲ್ಲಾ (72)
 • Looks (18)
 • Interior (12)
 • Space (4)
 • Seat (11)
 • Experience (12)
 • Style (2)
 • Boot (2)
 • More ...
 • ಇತ್ತೀಚಿನ
 • ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆ
 • VERIFIED
 • Nothing short of a hot hatch!

  Excellent build quality. Excellent engine. Smooth ride. The extra power boost in the RS is fun and useful to manoeuvre through traffic, also the turbo drag is almost non-...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ aditya soni
  On: Mar 17, 2019 | 28 Views
 • Superb car

  Luxurious while driving a trafficked area like Chennai. Great stylish look... Color red had attracted me more than other colors... Because Baleno best popular color is re...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ gopal singhverified Verified Buyer
  On: Jul 20, 2019 | 271 Views
 • Love The Drive

  Awesome drive love to ride soft and smooth drive experience luv it looks is waw.

  ಇವರಿಂದ ra ma
  On: May 01, 2019 | 28 Views
 • The comfortable car.

  Baleno is available with petrol and Diesel both. The starting price of this car is 5.8 lakh and Diesel car start at 6.51 lakh, the price is low and the car is good. The m...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ sadik
  On: Mar 13, 2019 | 100 Views
 • My love Baleno

  I m using Maruti Baleno RS from past 1.5 years and I had an awesome experience till now, I personally like the look of Baleno RS which is generally not come in this range...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ user
  On: Mar 11, 2019 | 66 Views
 • for Petrol

  Maruti Baleno RS

  Maruti Baleno RS is the best car ever. I love the comfort of the car and the ABS is perfect. The looks of the car are awesome.

  ಇವರಿಂದ ceftum goyal
  On: Feb 23, 2019 | 58 Views
 • Best Car Ever.

  Maruti Suzuki Baleno is really a nice car, I'm shocked by its performance and it looks literally. As I knew that Baleno don't require any modification as it is already fu...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ puja kumari
  On: Jan 12, 2020 | 49 Views
 • Nice car with super looks

  Baleno is very nice and sports car I have a Baleno car very nice performance and goods looking and supercar and price.

  ಇವರಿಂದ anonymous
  On: Sep 11, 2019 | 20 Views
 • ಎಲ್ಲಾ ಬಾಲೆನೋ ಆರ್ಎಸ್ looks ವಿರ್ಮಶೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer ರಲ್ಲಿ {0}

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳು

 • ಪಾಪ್ಯುಲರ್
 • ಉಪಕಮಿಂಗ್
×
ನಿಮ್ಮ ನಗರವು ಯಾವುದು?