ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳು

ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳು

Rs. 8.49 - 14.25 ಲಕ್ಷ*
This car has been discontinued
*Last recorded price
Shortlist
 • ಎಲ್ಲಾ
 • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್
 • ಇಂಟೀರಿಯರ್
 • 360 ವೀಕ್ಷಣೆ
 • ಬಣ್ಣಗಳು
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ top view
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ grille
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ headlight
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ವೀಲ್
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹಿಂಭಾಗ wiper
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ boot (open)
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ hill assist
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ dashboard
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಸಿ controls
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ gear shifter
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಕೀ
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ door view of ಚಾಲಕ seat
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
1/25
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ top view
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ grille
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ headlight
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ವೀಲ್
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹಿಂಭಾಗ wiper
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ boot (open)
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ hill assist
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ dashboard
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಸಿ controls
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ gear shifter
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಕೀ
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ door view of ಚಾಲಕ seat
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ top view
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ grille
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ headlight
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ವೀಲ್
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹಿಂಭಾಗ wiper
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ boot (open)
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ hill assist
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
1/16
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಮುಂಭಾಗ left side
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ top view
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ grille
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ headlight
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ವೀಲ್
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹಿಂಭಾಗ wiper
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ boot (open)
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ hill assist
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ dashboard
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಸಿ controls
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ gear shifter
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಕೀ
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ door view of ಚಾಲಕ seat
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
1/9
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ dashboard
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಸಿ controls
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ gear shifter
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಕೀ
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ door view of ಚಾಲಕ seat
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಪರ್ಲ್ ವೈಟ್
 • ಮಹೋಗಾನಿ ಬ್ರೌನ್
 • ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಸಿಲ್ವರ್
 • ಸ್ಲೇಟ್ ಗ್ರೇ
 • ಕೆಂಪುಮೆಣಸು
 • ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಬ್ಲೂ ಮೆಟಾಲಿಕ್
 • ಬಿ ಟ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ರಾಂಜ್
1/7
ಪರ್ಲ್ ವೈಟ್

ಡಸ್ಟರ್ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು

Not Sure, Which car to buy?

Let us help you find the dream car

Get Offers on ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ and Similar Cars

 • ಹುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್‌ಟರ್

  ಹುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್‌ಟರ್

  Rs6.13 - 10.28 ಲಕ್ಷ*
  view ಮೇ offer
 • ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್

  ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್

  Rs10.90 - 20.35 ಲಕ್ಷ*
  view ಮೇ offer
 • ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್‌ಯುವಿ300

  ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್‌ಯುವಿ300

  Rs7.99 - 14.76 ಲಕ್ಷ*
  view ಮೇ offer

ಡಸ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ decent 475 litres of boot space. 

  Decent 475 litres of boot space. 

 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ only monocoque subcompact ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ with go-anywhere capability.

  Only monocoque subcompact and compact SUV with go-anywhere capability.

 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ healthy ground clearance: the ಫ್ರಂಟ್‌ ವೀಲ್‌ ಎಸ್ಯುವಿ rides 205mm off the ground. 

  Healthy ground clearance: The FWD SUV rides 205mm off the ground. 

 • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ cabin pre-cool via the ಕೀ fob

  Cabin pre-cool via the key fob

ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್

 • ಪೆಟ್ರೋಲ್
 • ಡೀಸಲ್

ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು

ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ looks ಬಳಕೆದಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

4.2/5
ಆಧಾರಿತ218 ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

  ಜನಪ್ರಿಯ Mentions

 • ಎಲ್ಲಾ (218)
 • Looks (30)
 • Interior (21)
 • Space (31)
 • Seat (8)
 • Experience (29)
 • Style (6)
 • Boot (26)
 • More ...
 • ಇತ್ತೀಚಿನ
 • ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆ
 • VERIFIED
 • S
  sunil on Nov 09, 2021
  3.2

  Duster CVT Review After 3 Years

  Brought Duster CVT in Jan 2019. CVT SUV at a low price. No other vehicles can be purchased. Riding quality is suburb. No rear camera in even top trim. Is it a french mach...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

 • J
  jagesh phatak on Oct 11, 2021
  4.3

  Excellent Ride Quality Better Than All SUVs Available In India No...

  Good car. Excellent ride quality even on the worst roads of our Maharashtra state. Ergonomics needs to be improved. Huge boot space. Overall if you are looking for ride q...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

 • S
  saksham karekar on Sep 07, 2021
  5

  DUSTER Batter Then All SUV

  I like duster because of its build quality, stunning looks, best ground clearance, 475lter boot space, and a popular SUV in India

 • S
  smit gada on Sep 18, 2020
  4.7

  Good Experience.

  Very Good car. Worth a Buy. Was looking for an SUV within my budget and this was the best fit, no regrets.

 • T
  technical skillz on Sep 13, 2020
  4.3

  This Car Is My Favourite Car

  This car is a nice car. These looks are very beautiful. like a beauty. This car is my favourite car. Renault Duster

 • R
  ranjeet kumar verma on Aug 29, 2020
  5

  One Of The Best Car In This Price Range.

  According to price, this is one of the best SUV. It looks superb, One thing I want to suggest. it should be also in the diesel variant.

 • R
  rajesh biradar on May 01, 2020
  4.5

  Fantastic Car Very Affordable

  Fantastic car in affordable price, eagerly waiting for the 2020 model, styling is outstanding, looks too good and sporty.

 • R
  rupsing rongpi on Apr 18, 2020
  4

  Best car in the segment.

  Best car in the segment in terms of performance, utility, looks, and design and of course its price too.

 • ಎಲ್ಲಾ ಡಸ್ಟರ್ looks ವಿರ್ಮಶೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Ask Question

Are you confused?

Ask anything & get answer ರಲ್ಲಿ {0}

Did ನೀವು find this information helpful?
space Image

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಾರುಗಳು

view ಮೇ offer
ನವ ದೆಹಲಿ ರಲ್ಲಿ *ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ
×
We need your ನಗರ to customize your experience