ಟೊಯೋಟಾ ಯಾರಿಸ್ನ ಮೈಲೇಜ್

Toyota Yaris
Rs.8.76 - 14.60 ಲಕ್ಷ*
This ಕಾರು ಮಾದರಿ has discontinued

ಟೊಯೋಟಾ ಯಾರಿಸ್ ಮೈಲೇಜ್

ಟೊಯೋಟಾ ಯಾರಿಸ್ ಮೈಲೇಜು 17.1 ಗೆ 17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮೈಲೇಜು 17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್. ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮೈಲೇಜು 17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಎಆರ್‌ಎಐ mileage
ಪೆಟ್ರೋಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್
ಪೆಟ್ರೋಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್

ಯಾರಿಸ್ Mileage (Variants)

ಯಾರಿಸ್ ಜೆ optional bsiv(Base Model)1496 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 8.76 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ಜೆ ಆಪ್ಷನಲ್1496 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 9.16 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ಜೆ bsiv1496 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 9.40 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ಜೆ optional ಸಿವಿಟಿ bsiv1496 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 9.46 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ಜಿ optional bsiv1496 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 9.74 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ಜೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಿವಿಟಿ1496 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 9.86 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ಜಿ ಆಪ್ಷನಲ್1496 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 9.90 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ಜೆ ಸಿವಿಟಿ bsiv1496 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 10.10 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ಜಿ bsiv1496 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 10.55 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ಜಿ optional ಸಿವಿಟಿ bsiv1496 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 10.94 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ಜಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಿವಿಟಿ1496 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 11.26 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ಜೆ1496 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 11.28 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ಸಿವಿಕ್ ವಿ bsiv1496 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 11.74 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ಜಿ ಸಿವಿಟಿ bsiv1496 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 11.75 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ಸಿವಿಕ್ ವಿ1496 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 11.84 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ಜಿ1496 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 11.95 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ಜೆ ಸಿವಿಟಿ1496 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 11.98 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ಸಿವಿಕ್ ವಿ optional bsiv1496 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 12.08 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ವಿ ಆಪ್ಷನಲ್1496 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 12.39 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ಸಿವಿಕ್ ವಿ ಸಿವಿಟಿ bsiv1496 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 12.94 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ವಿಎಕ್ಸ ಬಿಎಸ್‌ಐವಿ1496 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 12.96 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ವಿ ಸಿವಿಟಿ1496 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 13.04 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ವಿಎಕ್ಸ್1496 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 13.06 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ಜಿ ಸಿವಿಟಿ1496 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 13.15 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ಸಿವಿಕ್ ವಿ optional ಸಿವಿಟಿ bsiv1496 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 13.28 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ವಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಿವಿಟಿ1496 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 13.59 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ವಿಎಕ್ಸ್ ಸಿವಿಟಿ bsiv1496 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 14.18 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಯಾರಿಸ್ ವಿಎಕ್ಸ್ ಸಿವಿಟಿ(Top Model)1496 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 14.60 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಟೊಯೋಟಾ ಯಾರಿಸ್ mileage ಬಳಕೆದಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

4.4/5
ಆಧಾರಿತ104 ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
 • ಎಲ್ಲಾ (104)
 • Mileage (31)
 • Engine (21)
 • Performance (12)
 • Power (8)
 • Service (11)
 • Maintenance (16)
 • Price (7)
 • More ...
 • ಇತ್ತೀಚಿನ
 • ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆ
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • King Of The Jungle..

  Writing this review after driving of 21k in one year. Practical car, no nonsense stuff anywhere. Mil...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ sourenjit naskar
  On: Jul 14, 2021 | 8408 Views
 • Happy User

  Using this car since last 1.5 year, so would like to share few words based on my experience, This ca...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ prajakta sahane
  On: Jul 02, 2021 | 3166 Views
 • Toyota Yaris My Observation

  Last October I will purchase the Toyota Yaris J,1.5. It's the best sedan overall. Good Comfort at Dr...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ harminder singh
  On: Apr 17, 2021 | 114 Views
 • Good Car For Long Drive

  Good car for a long drive. Excellent driving comfort. Mileage within the city limit is a little less...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ debendra dash
  On: Jan 19, 2021 | 66 Views
 • Very Good Car.

  Yaris is a very Good sedan car, I brought last month the Yaris Automatic option and drove ~1500 KM t...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ raghu reddy
  On: Oct 20, 2020 | 397 Views
 • You can go for it If you are looking for budget Sedan.

  I am using the Yaris 1.5G BS6 model for two months and my opinion to go for Yaris car to purchase le...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ nirmit nigam
  On: Sep 28, 2020 | 834 Views
 • A Great Family Sedan.

  A very good car from Toyota. I own VX CVT and very much satisfied with the performance. Its auto gea...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ rohit agarwal
  On: Sep 18, 2020 | 140 Views
 • Toyota Great Car

  It is best for me because it is luxurious but the only thing. I hate is the cup holders but I ignore...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ ivan georg chakkittayil
  On: Jul 08, 2020 | 5372 Views
 • ಎಲ್ಲಾ ಯಾರಿಸ್ mileage ವಿರ್ಮಶೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Compare Variants of ಟೊಯೋಟಾ ಯಾರಿಸ್

 • ಪೆಟ್ರೋಲ್
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer ರಲ್ಲಿ {0}

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟೊಯೋಟಾ ಕಾರುಗಳು

 • ಪಾಪ್ಯುಲರ್
 • ಉಪಕಮಿಂಗ್
ನವ ದೆಹಲಿ ರಲ್ಲಿ *ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ
×
We need your ನಗರ to customize your experience