ಟೊಯೋಟಾ ಯಾರಿಸ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು

[object Object]

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
Toyota Yaris
Rs.8.76 ಲಕ್ಷ - 14.60 ಲಕ್ಷ*
ಈ ಕಾರಿನ ಮಾದರಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಟೊಯೋಟಾ ಯಾರಿಸ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ

  ಯಾರಿಸ್ ಜೆ bsiv1496 cc, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.9.40 ಲಕ್ಷ*
    
   ಯಾರಿಸ್ ಜೆ ಆಪ್ಷನಲ್1496 cc, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.9.16 ಲಕ್ಷ*
     
    ಯಾರಿಸ್ ಜೆ optional bsiv1496 cc, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.8.76 ಲಕ್ಷ*
      
     ಯಾರಿಸ್ ಜೆ ಸಿವಿಟಿ bsiv1496 cc, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.10.10 ಲಕ್ಷ*
       
      ಯಾರಿಸ್ ಜೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಿವಿಟಿ1496 cc, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.9.86 ಲಕ್ಷ*
        
       ಯಾರಿಸ್ ಜೆ optional ಸಿವಿಟಿ bsiv1496 cc, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.9.46 ಲಕ್ಷ*
         
        ಯಾರಿಸ್ ಜಿ bsiv1496 cc, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.10.55 ಲಕ್ಷ*
          
         ಯಾರಿಸ್ ಜಿ ಆಪ್ಷನಲ್1496 cc, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.9.90 ಲಕ್ಷ*
           
          ಯಾರಿಸ್ ಜಿ optional bsiv1496 cc, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.9.74 ಲಕ್ಷ*
            
           ಯಾರಿಸ್ ಜಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಿವಿಟಿ1496 cc, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.11.26 ಲಕ್ಷ*
             
            ಯಾರಿಸ್ ಸಿವಿಕ್ ವಿ bsiv1496 cc, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.11.74 ಲಕ್ಷ*
              
             ಯಾರಿಸ್ ಸಿವಿಕ್ ವಿ optional bsiv1496 cc, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.12.08 ಲಕ್ಷ*
               
              ಯಾರಿಸ್ ಜಿ1496 cc, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.11.95 ಲಕ್ಷ*
                
               ಯಾರಿಸ್ ಜಿ ಸಿವಿಟಿ bsiv1496 cc, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.11.75 ಲಕ್ಷ*
                 
                ಯಾರಿಸ್ ಜಿ optional ಸಿವಿಟಿ bsiv1496 cc, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.10.94 ಲಕ್ಷ*
                  
                 ಯಾರಿಸ್ ಜೆ1496 cc, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.11.28 ಲಕ್ಷ*
                   
                  ಯಾರಿಸ್ ವಿಎಕ್ಸ ಬಿಎಸ್‌ಐವಿ1496 cc, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.12.96 ಲಕ್ಷ*
                    
                   ಯಾರಿಸ್ ಜೆ ಸಿವಿಟಿ1496 cc, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.11.98 ಲಕ್ಷ*
                     
                    ಯಾರಿಸ್ ಸಿವಿಕ್ ವಿ ಸಿವಿಟಿ bsiv1496 cc, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.12.94 ಲಕ್ಷ*
                      
                     ಯಾರಿಸ್ ಸಿವಿಕ್ ವಿ optional ಸಿವಿಟಿ bsiv1496 cc, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.13.28 ಲಕ್ಷ*
                       
                      ಯಾರಿಸ್ ಸಿವಿಕ್ ವಿ1496 cc, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.11.84 ಲಕ್ಷ*
                        
                       ಯಾರಿಸ್ ವಿ ಆಪ್ಷನಲ್1496 cc, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.12.39 ಲಕ್ಷ*
                         
                        ಯಾರಿಸ್ ವಿಎಕ್ಸ್ ಸಿವಿಟಿ bsiv1496 cc, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.14.18 ಲಕ್ಷ*
                          
                         ಯಾರಿಸ್ ಜಿ ಸಿವಿಟಿ1496 cc, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.13.15 ಲಕ್ಷ*
                           
                          ಯಾರಿಸ್ ವಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಿವಿಟಿ1496 cc, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.13.59 ಲಕ್ಷ*
                            
                           ಯಾರಿಸ್ ವಿ ಸಿವಿಟಿ1496 cc, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.13.04 ಲಕ್ಷ*
                             
                            ಯಾರಿಸ್ ವಿಎಕ್ಸ್ ಸಿವಿಟಿ1496 cc, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.14.60 ಲಕ್ಷ*
                              
                             ಯಾರಿಸ್ ವಿಎಕ್ಸ್1496 cc, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.1 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್EXPIREDRs.13.06 ಲಕ್ಷ*
                               
                              ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

                              ಟೊಯೋಟಾ ಯಾರಿಸ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು

                              • Toyota Yaris vs Honda City vs Hyundai Verna : Which ones the smarter choice? - PowerDrift
                               14:1
                               Toyota Yaris vs Honda City vs Hyundai Verna : Which ones the smarter choice? - PowerDrift
                               ಜೂನ್ 21, 2018

                              Second Hand ಟೊಯೋಟಾ ಯಾರಿಸ್ ಕಾರುಗಳು in

                              ನವ ದೆಹಲಿ
                              • ಟೊಯೋಟಾ ಯಾರಿಸ್ ಜೆ
                               ಟೊಯೋಟಾ ಯಾರಿಸ್ ಜೆ
                               Rs8.35 ಲಕ್ಷ
                               202011,000 Kmಪೆಟ್ರೋಲ್
                              • ಟೊಯೋಟಾ ಯಾರಿಸ್ ಜಿ
                               ಟೊಯೋಟಾ ಯಾರಿಸ್ ಜಿ
                               Rs8.15 ಲಕ್ಷ
                               201916,006 Kmಪೆಟ್ರೋಲ್
                              Ask Question

                              Are you Confused?

                              Ask anything & get answer ರಲ್ಲಿ {0}

                              ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟೊಯೋಟಾ ಕಾರುಗಳು

                              • ಪಾಪ್ಯುಲರ್
                              • ಉಪಕಮಿಂಗ್
                              ×
                              We need your ನಗರ to customize your experience