• ಎಲ್ಲಾ
 • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್
 • ಇಂಟೀರಿಯರ್
 • ರೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) side view (left)
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಹಿಂಭಾಗ left view
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಮುಂಭಾಗ view
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಹಿಂಭಾಗ view
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) gear shifter
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • Bajaj RE60 Road Test Images
 • Bajaj RE60 Road Test Images
 • Bajaj RE60 Road Test Images
 • Bajaj RE60 Road Test Images
 • Bajaj RE60 Road Test Images
1/13
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) side view (left)
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಹಿಂಭಾಗ left view
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಮುಂಭಾಗ view
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಹಿಂಭಾಗ view
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) gear shifter
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • Bajaj RE60 Road Test Images
 • Bajaj RE60 Road Test Images
 • Bajaj RE60 Road Test Images
 • Bajaj RE60 Road Test Images
 • Bajaj RE60 Road Test Images
ಬಜಾಜ್ ಆರ್ಇ60
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) side view (left)
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಹಿಂಭಾಗ left view
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಮುಂಭಾಗ view
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಹಿಂಭಾಗ view
1/5
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಮುಂಭಾಗ left side
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) side view (left)
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಹಿಂಭಾಗ left view
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಮುಂಭಾಗ view
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಹಿಂಭಾಗ view
ಬಜಾಜ್ ಆರ್ಇ60
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) gear shifter
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
1/3
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) gear shifter
 • ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಇ60) ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
ಬಜಾಜ್ ಆರ್ಇ60
 • Bajaj RE60 Road Test Images
 • Bajaj RE60 Road Test Images
 • Bajaj RE60 Road Test Images
 • Bajaj RE60 Road Test Images
 • Bajaj RE60 Road Test Images
1/5
 • Bajaj RE60 Road Test Images
 • Bajaj RE60 Road Test Images
 • Bajaj RE60 Road Test Images
 • Bajaj RE60 Road Test Images
 • Bajaj RE60 Road Test Images
ಬಜಾಜ್ ಆರ್ಇ60

ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಕರಿಗಳು

ಬಜಾಜ್ cars videos

×
We need your ನಗರ to customize your experience