• login / register
 • ಎಲ್ಲಾ
 • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್
 • ಇಂಟೀರಿಯರ್
 • ರೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ front left side
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ side view (left)
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ rear left view
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ front view
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ rear view
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ front left side
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ rear left view
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ front view
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ rear view
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ top view
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ front left side
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ rear left view
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ front view
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ rear view
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ rear ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳು top view
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ front left side
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ rear left view
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ top view
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ grille
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ front fog lamp
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ front left side
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ side view (left)
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ rear left view
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ front view
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ grille
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ front left side
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ grille
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ front fog lamp
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ headlight
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ taillight
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ front left side
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ side view (left)
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ rear left view
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ grille
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ headlight
 • ಟಾಟಾ ಹೆಕ್ಸಾ front left side
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ front left side
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ side view (left)
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ rear left view
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ front view
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ grille
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് front left side image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് side view (left) image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് top view image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് grille image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് headlight image
 • ಟಾಟಾ yodha pickup front left side
 • ಟಾಟಾ yodha pickup rear left view
 • ಟಾಟಾ yodha pickup front view
 • ಟಾಟಾ yodha pickup rear view
 • ಟಾಟಾ yodha pickup ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಟಾಟಾ ಹೆಚ್‌7ಎಕ್ಸ front left side image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ ev front left side
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ side view (left) image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ grille image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ front fog lamp image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ headlight image
 • ಟಾಟಾ ಆಟ್ಮೋಸ್ front left side
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev front left side
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev rear left view
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev front view
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev grille
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev front fog lamp
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ ev front left side image
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev front left side
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev side view (left)
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev rear left view
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev taillight
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ dashboard
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ steering controls
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ configuration selector knob
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ instrument cluster
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ knob selector
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ dashboard
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಎಸಿ controls
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ infotainment system main menu
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ knob selector
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ dashboard
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ ignition/start-stop button
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ configuration selector knob
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ ambient lighting view
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ dashboard
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ steering controls
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ parking camera display
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ ಎಸಿ controls
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ dashboard
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ignition/start-stop button
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ steering controls
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ configuration selector knob
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ steering controls
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ open trunk
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ parking camera display
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ gear shifter
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് dashboard image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് steering ವೀಲ್ image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് glovebox (closed) image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് right corner front view image
 • ಟಾಟಾ yodha pickup dashboard
 • ಟಾಟಾ yodha pickup steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ yodha pickup engine
 • ಟಾಟಾ yodha pickup glovebox (closed)
 • ಟಾಟಾ yodha pickup ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ dashboard image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ steering ವೀಲ್ image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ ಎಸಿ controls image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ knob selector image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ seat belt image
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev dashboard
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev parking camera display
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev ಎಸಿ controls
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev infotainment system main menu
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev dashboard
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev instrument cluster
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev open trunk
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev infotainment stytem
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Harrier Road Test Images
 • Tata Harrier Road Test Images
 • Tata Harrier Road Test Images
 • Tata Harrier Road Test Images
 • Tata Harrier Road Test Images
 • Tata Altroz Road Test Images
 • Tata Altroz Road Test Images
 • Tata Altroz Road Test Images
 • Tata Altroz Road Test Images
 • Tata Altroz Road Test Images
 • Tata New Safari Road Test Images
 • Tata New Safari Road Test Images
 • Tata New Safari Road Test Images
 • Tata New Safari Road Test Images
 • Tata New Safari Road Test Images
 • Tata Nexon EV Road Test Images
 • Tata Nexon EV Road Test Images
 • Tata Nexon EV Road Test Images
 • Tata Nexon EV Road Test Images
 • Tata Nexon EV Road Test Images
1/149
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ front left side
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ side view (left)
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ rear left view
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ front view
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ rear view
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ front left side
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ rear left view
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ front view
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ rear view
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ top view
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ front left side
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ rear left view
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ front view
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ rear view
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ rear ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳು top view
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ front left side
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ rear left view
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ top view
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ grille
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ front fog lamp
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ front left side
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ side view (left)
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ rear left view
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ front view
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ grille
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ front left side
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ grille
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ front fog lamp
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ headlight
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ taillight
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ front left side
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ side view (left)
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ rear left view
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ grille
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ headlight
 • ಟಾಟಾ ಹೆಕ್ಸಾ front left side
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ front left side
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ side view (left)
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ rear left view
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ front view
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ grille
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് front left side image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് side view (left) image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് top view image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് grille image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് headlight image
 • ಟಾಟಾ yodha pickup front left side
 • ಟಾಟಾ yodha pickup rear left view
 • ಟಾಟಾ yodha pickup front view
 • ಟಾಟಾ yodha pickup rear view
 • ಟಾಟಾ yodha pickup ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಟಾಟಾ ಹೆಚ್‌7ಎಕ್ಸ front left side image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ ev front left side
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ side view (left) image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ grille image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ front fog lamp image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ headlight image
 • ಟಾಟಾ ಆಟ್ಮೋಸ್ front left side
 • OemSite
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev front left side
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev rear left view
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev front view
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev grille
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev front fog lamp
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ ev front left side image
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev front left side
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev side view (left)
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev rear left view
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev taillight
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ dashboard
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ steering controls
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ configuration selector knob
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ instrument cluster
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ knob selector
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ dashboard
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಎಸಿ controls
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ infotainment system main menu
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ knob selector
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ dashboard
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ ignition/start-stop button
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ configuration selector knob
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ ambient lighting view
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ dashboard
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ steering controls
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ parking camera display
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ ಎಸಿ controls
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ dashboard
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ignition/start-stop button
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ steering controls
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ configuration selector knob
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ steering controls
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ open trunk
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ parking camera display
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ gear shifter
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് dashboard image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് steering ವೀಲ್ image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് glovebox (closed) image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് right corner front view image
 • ಟಾಟಾ yodha pickup dashboard
 • ಟಾಟಾ yodha pickup steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ yodha pickup engine
 • ಟಾಟಾ yodha pickup glovebox (closed)
 • ಟಾಟಾ yodha pickup ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ dashboard image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ steering ವೀಲ್ image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ ಎಸಿ controls image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ knob selector image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ seat belt image
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev dashboard
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev parking camera display
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev ಎಸಿ controls
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev infotainment system main menu
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev dashboard
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev instrument cluster
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev open trunk
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev infotainment stytem
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Harrier Road Test Images
 • Tata Harrier Road Test Images
 • Tata Harrier Road Test Images
 • Tata Harrier Road Test Images
 • Tata Harrier Road Test Images
 • Tata Altroz Road Test Images
 • Tata Altroz Road Test Images
 • Tata Altroz Road Test Images
 • Tata Altroz Road Test Images
 • Tata Altroz Road Test Images
 • Tata New Safari Road Test Images
 • Tata New Safari Road Test Images
 • Tata New Safari Road Test Images
 • Tata New Safari Road Test Images
 • Tata New Safari Road Test Images
 • Tata Nexon EV Road Test Images
 • Tata Nexon EV Road Test Images
 • Tata Nexon EV Road Test Images
 • Tata Nexon EV Road Test Images
 • Tata Nexon EV Road Test Images
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ front left side
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ side view (left)
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ rear left view
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ front view
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ rear view
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ front left side
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ rear left view
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ front view
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ rear view
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ top view
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ front left side
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ rear left view
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ front view
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ rear view
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ rear ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳು top view
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ front left side
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ rear left view
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ top view
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ grille
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ front fog lamp
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ front left side
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ side view (left)
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ rear left view
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ front view
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ grille
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ front left side
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ grille
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ front fog lamp
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ headlight
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ taillight
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ front left side
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ side view (left)
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ rear left view
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ grille
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ headlight
 • ಟಾಟಾ ಹೆಕ್ಸಾ front left side
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ front left side
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ side view (left)
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ rear left view
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ front view
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ grille
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് front left side image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് side view (left) image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് top view image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് grille image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് headlight image
 • ಟಾಟಾ yodha pickup front left side
 • ಟಾಟಾ yodha pickup rear left view
 • ಟಾಟಾ yodha pickup front view
 • ಟಾಟಾ yodha pickup rear view
 • ಟಾಟಾ yodha pickup ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಟಾಟಾ ಹೆಚ್‌7ಎಕ್ಸ front left side image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ ev front left side
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ side view (left) image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ grille image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ front fog lamp image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ headlight image
 • ಟಾಟಾ ಆಟ್ಮೋಸ್ front left side
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev front left side
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev rear left view
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev front view
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev grille
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev front fog lamp
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ ev front left side image
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev front left side
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev side view (left)
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev rear left view
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev taillight
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev ವೀಲ್
1/70
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ front left side
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ side view (left)
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ rear left view
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ front view
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ rear view
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ front left side
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ rear left view
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ front view
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ rear view
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ top view
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ front left side
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ rear left view
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ front view
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ rear view
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ rear ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳು top view
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ front left side
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ rear left view
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ top view
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ grille
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ front fog lamp
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ front left side
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ side view (left)
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ rear left view
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ front view
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ grille
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ front left side
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ grille
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ front fog lamp
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ headlight
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ taillight
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ front left side
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ side view (left)
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ rear left view
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ grille
 • ಟಾಟಾ ಎಚ್ ಬಿಎಕ್ಸ್ headlight
 • ಟಾಟಾ ಹೆಕ್ಸಾ front left side
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ front left side
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ side view (left)
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ rear left view
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ front view
 • ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ grille
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് front left side image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് side view (left) image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് top view image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് grille image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് headlight image
 • ಟಾಟಾ yodha pickup front left side
 • ಟಾಟಾ yodha pickup rear left view
 • ಟಾಟಾ yodha pickup front view
 • ಟಾಟಾ yodha pickup rear view
 • ಟಾಟಾ yodha pickup ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಟಾಟಾ ಹೆಚ್‌7ಎಕ್ಸ front left side image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ ev front left side
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ side view (left) image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ grille image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ front fog lamp image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ headlight image
 • ಟಾಟಾ ಆಟ್ಮೋಸ್ front left side
 • OemSite
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev front left side
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev rear left view
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev front view
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev grille
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev front fog lamp
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ ev front left side image
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev front left side
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev side view (left)
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev rear left view
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev taillight
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev ವೀಲ್
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ dashboard
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ steering controls
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ configuration selector knob
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ instrument cluster
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ knob selector
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ dashboard
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಎಸಿ controls
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ infotainment system main menu
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ knob selector
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ dashboard
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ ignition/start-stop button
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ configuration selector knob
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ ambient lighting view
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ dashboard
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ steering controls
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ parking camera display
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ ಎಸಿ controls
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ dashboard
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ignition/start-stop button
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ steering controls
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ configuration selector knob
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ steering controls
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ open trunk
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ parking camera display
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ gear shifter
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് dashboard image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് steering ವೀಲ್ image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് glovebox (closed) image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് right corner front view image
 • ಟಾಟಾ yodha pickup dashboard
 • ಟಾಟಾ yodha pickup steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ yodha pickup engine
 • ಟಾಟಾ yodha pickup glovebox (closed)
 • ಟಾಟಾ yodha pickup ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ dashboard image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ steering ವೀಲ್ image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ ಎಸಿ controls image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ knob selector image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ seat belt image
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev dashboard
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev parking camera display
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev ಎಸಿ controls
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev infotainment system main menu
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev dashboard
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev instrument cluster
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev open trunk
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev infotainment stytem
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
1/54
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ dashboard
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ steering controls
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ configuration selector knob
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ instrument cluster
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ knob selector
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ dashboard
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಎಸಿ controls
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ infotainment system main menu
 • ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ knob selector
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ dashboard
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ ignition/start-stop button
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ configuration selector knob
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಝ್ ambient lighting view
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ dashboard
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ steering controls
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ parking camera display
 • ಟಾಟಾ ತಿಯಾಗೊ ಎಸಿ controls
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ dashboard
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ignition/start-stop button
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ steering controls
 • ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ configuration selector knob
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ steering controls
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ open trunk
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ parking camera display
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ gear shifter
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് dashboard image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് steering ವೀಲ್ image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് glovebox (closed) image
 • ಟಾಟಾ എവിഷൻ ഇലക്ട്രിക് right corner front view image
 • ಟಾಟಾ yodha pickup dashboard
 • ಟಾಟಾ yodha pickup steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ yodha pickup engine
 • ಟಾಟಾ yodha pickup glovebox (closed)
 • ಟಾಟಾ yodha pickup ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ dashboard image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ steering ವೀಲ್ image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ ಎಸಿ controls image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ knob selector image
 • ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೊಜ್ ಇವಿ seat belt image
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev dashboard
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev steering ವೀಲ್
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev parking camera display
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev ಎಸಿ controls
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ev infotainment system main menu
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev dashboard
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev instrument cluster
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev open trunk
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev infotainment stytem
 • ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ev ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Harrier Road Test Images
 • Tata Harrier Road Test Images
 • Tata Harrier Road Test Images
 • Tata Harrier Road Test Images
 • Tata Harrier Road Test Images
 • Tata Altroz Road Test Images
 • Tata Altroz Road Test Images
 • Tata Altroz Road Test Images
 • Tata Altroz Road Test Images
 • Tata Altroz Road Test Images
 • Tata New Safari Road Test Images
 • Tata New Safari Road Test Images
 • Tata New Safari Road Test Images
 • Tata New Safari Road Test Images
 • Tata New Safari Road Test Images
 • Tata Nexon EV Road Test Images
 • Tata Nexon EV Road Test Images
 • Tata Nexon EV Road Test Images
 • Tata Nexon EV Road Test Images
 • Tata Nexon EV Road Test Images
1/25
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Harrier Road Test Images
 • Tata Harrier Road Test Images
 • Tata Harrier Road Test Images
 • Tata Harrier Road Test Images
 • Tata Harrier Road Test Images
 • Tata Altroz Road Test Images
 • Tata Altroz Road Test Images
 • Tata Altroz Road Test Images
 • Tata Altroz Road Test Images
 • Tata Altroz Road Test Images
 • Tata New Safari Road Test Images
 • Tata New Safari Road Test Images
 • Tata New Safari Road Test Images
 • Tata New Safari Road Test Images
 • Tata New Safari Road Test Images
 • Tata Nexon EV Road Test Images
 • Tata Nexon EV Road Test Images
 • Tata Nexon EV Road Test Images
 • Tata Nexon EV Road Test Images
 • Tata Nexon EV Road Test Images
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌

ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಕರಿಗಳು

ಟಾಟಾ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

 • ಇತ್ತಿಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ
 • ತಜ್ಞ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

ಮುಂಬರುವ ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳು

×
We need your ನಗರ to customize your experience