• ಎಲ್ಲಾ
 • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್
 • ಇಂಟೀರಿಯರ್
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ front left side
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ grille
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ front fog lamp
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ headlight
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೀಲ್
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ front left side
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ front view
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ grille
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ front fog lamp
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ headlight
 • ಇಸುಜು v-cross front left side
 • ಇಸುಜು v-cross grille
 • ಇಸುಜು v-cross headlight
 • ಇಸುಜು v-cross side mirror (body)
 • ಇಸುಜು v-cross door handle
 • ಇಸುಜು s-cab front left side
 • ಇಸುಜು s-cab side view (left)
 • ಇಸುಜು s-cab grille
 • ಇಸುಜು s-cab side mirror (glass)
 • ಇಸುಜು s-cab ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಇಸುಜು s-cab z front left side
 • ಇಸುಜು s-cab z rear left view
 • ಇಸುಜು s-cab z front view
 • ಇಸುಜು s-cab z grille
 • ಇಸುಜು s-cab z headlight
 • ಇಸುಜು hi-lander front left side
 • ಇಸುಜು hi-lander taillight
 • ಇಸುಜು hi-lander door handle
 • ಇಸುಜು hi-lander rear right side
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ dashboard
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ steering ವೀಲ್
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ instrument cluster
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಸಿ controls
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ gear shifter
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ dashboard
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ door view of driver seat
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ rear ಸೀಟುಗಳು
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಇಸುಜು v-cross dashboard
 • ಇಸುಜು v-cross ignition/start-stop button
 • ಇಸುಜು v-cross gear shifter
 • ಇಸುಜು v-cross ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ಇಸುಜು v-cross seat adjustments control
 • ಇಸುಜು s-cab instrument cluster
 • ಇಸುಜು s-cab ಎಸಿ controls
 • ಇಸುಜು s-cab ವೀಲ್
 • ಇಸುಜು s-cab door controls
 • ಇಸುಜು s-cab glovebox (closed)
 • ಇಸುಜು s-cab z dashboard
 • ಇಸುಜು s-cab z ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ಇಸುಜು s-cab z rear ಸೀಟುಗಳು
 • ಇಸುಜು s-cab z glovebox (closed)
 • ಇಸುಜು hi-lander dashboard
 • ಇಸುಜು hi-lander instrument cluster
 • ಇಸುಜು hi-lander front armrest
 • ಇಸುಜು hi-lander ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ಇಸುಜು hi-lander ಕೀ
1/58
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ front left side
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ grille
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ front fog lamp
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ headlight
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೀಲ್
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ front left side
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ front view
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ grille
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ front fog lamp
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ headlight
 • ಇಸುಜು v-cross front left side
 • ಇಸುಜು v-cross grille
 • ಇಸುಜು v-cross headlight
 • ಇಸುಜು v-cross side mirror (body)
 • ಇಸುಜು v-cross door handle
 • ಇಸುಜು s-cab front left side
 • ಇಸುಜು s-cab side view (left)
 • ಇಸುಜು s-cab grille
 • ಇಸುಜು s-cab side mirror (glass)
 • ಇಸುಜು s-cab ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಇಸುಜು s-cab z front left side
 • ಇಸುಜು s-cab z rear left view
 • ಇಸುಜು s-cab z front view
 • ಇಸುಜು s-cab z grille
 • ಇಸುಜು s-cab z headlight
 • ಇಸುಜು hi-lander front left side
 • ಇಸುಜು hi-lander taillight
 • ಇಸುಜು hi-lander door handle
 • ಇಸುಜು hi-lander rear right side
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ dashboard
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ steering ವೀಲ್
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ instrument cluster
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಸಿ controls
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ gear shifter
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ dashboard
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ door view of driver seat
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ rear ಸೀಟುಗಳು
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಇಸುಜು v-cross dashboard
 • ಇಸುಜು v-cross ignition/start-stop button
 • ಇಸುಜು v-cross gear shifter
 • ಇಸುಜು v-cross ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ಇಸುಜು v-cross seat adjustments control
 • ಇಸುಜು s-cab instrument cluster
 • ಇಸುಜು s-cab ಎಸಿ controls
 • ಇಸುಜು s-cab ವೀಲ್
 • ಇಸುಜು s-cab door controls
 • ಇಸುಜು s-cab glovebox (closed)
 • ಇಸುಜು s-cab z dashboard
 • ಇಸುಜು s-cab z ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ಇಸುಜು s-cab z rear ಸೀಟುಗಳು
 • ಇಸುಜು s-cab z glovebox (closed)
 • ಇಸುಜು hi-lander dashboard
 • ಇಸುಜು hi-lander instrument cluster
 • ಇಸುಜು hi-lander front armrest
 • ಇಸುಜು hi-lander ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ಇಸುಜು hi-lander ಕೀ
ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ front left side
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ grille
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ front fog lamp
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ headlight
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೀಲ್
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ front left side
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ front view
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ grille
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ front fog lamp
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ headlight
 • ಇಸುಜು v-cross front left side
 • ಇಸುಜು v-cross grille
 • ಇಸುಜು v-cross headlight
 • ಇಸುಜು v-cross side mirror (body)
 • ಇಸುಜು v-cross door handle
 • ಇಸುಜು s-cab front left side
 • ಇಸುಜು s-cab side view (left)
 • ಇಸುಜು s-cab grille
 • ಇಸುಜು s-cab side mirror (glass)
 • ಇಸುಜು s-cab ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಇಸುಜು s-cab z front left side
 • ಇಸುಜು s-cab z rear left view
 • ಇಸುಜು s-cab z front view
 • ಇಸುಜು s-cab z grille
 • ಇಸುಜು s-cab z headlight
 • ಇಸುಜು hi-lander front left side
 • ಇಸುಜು hi-lander taillight
 • ಇಸುಜು hi-lander door handle
 • ಇಸುಜು hi-lander rear right side
1/29
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ front left side
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ grille
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ front fog lamp
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ headlight
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೀಲ್
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ front left side
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ front view
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ grille
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ front fog lamp
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ headlight
 • ಇಸುಜು v-cross front left side
 • ಇಸುಜು v-cross grille
 • ಇಸುಜು v-cross headlight
 • ಇಸುಜು v-cross side mirror (body)
 • ಇಸುಜು v-cross door handle
 • ಇಸುಜು s-cab front left side
 • ಇಸುಜು s-cab side view (left)
 • ಇಸುಜು s-cab grille
 • ಇಸುಜು s-cab side mirror (glass)
 • ಇಸುಜು s-cab ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ image
 • ಇಸುಜು s-cab z front left side
 • ಇಸುಜು s-cab z rear left view
 • ಇಸುಜು s-cab z front view
 • ಇಸುಜು s-cab z grille
 • ಇಸುಜು s-cab z headlight
 • ಇಸುಜು hi-lander front left side
 • ಇಸುಜು hi-lander taillight
 • ಇಸುಜು hi-lander door handle
 • ಇಸುಜು hi-lander rear right side
ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ dashboard
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ steering ವೀಲ್
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ instrument cluster
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಸಿ controls
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ gear shifter
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ dashboard
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ door view of driver seat
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ rear ಸೀಟುಗಳು
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಇಸುಜು v-cross dashboard
 • ಇಸುಜು v-cross ignition/start-stop button
 • ಇಸುಜು v-cross gear shifter
 • ಇಸುಜು v-cross ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ಇಸುಜು v-cross seat adjustments control
 • ಇಸುಜು s-cab instrument cluster
 • ಇಸುಜು s-cab ಎಸಿ controls
 • ಇಸುಜು s-cab ವೀಲ್
 • ಇಸುಜು s-cab door controls
 • ಇಸುಜು s-cab glovebox (closed)
 • ಇಸುಜು s-cab z dashboard
 • ಇಸುಜು s-cab z ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ಇಸುಜು s-cab z rear ಸೀಟುಗಳು
 • ಇಸುಜು s-cab z glovebox (closed)
 • ಇಸುಜು hi-lander dashboard
 • ಇಸುಜು hi-lander instrument cluster
 • ಇಸುಜು hi-lander front armrest
 • ಇಸುಜು hi-lander ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ಇಸುಜು hi-lander ಕೀ
1/29
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ dashboard
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ steering ವೀಲ್
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ instrument cluster
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಸಿ controls
 • ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ gear shifter
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ dashboard
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ door view of driver seat
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ rear ಸೀಟುಗಳು
 • ಇಸುಜು ಮಾಕ್ಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ image
 • ಇಸುಜು v-cross dashboard
 • ಇಸುಜು v-cross ignition/start-stop button
 • ಇಸುಜು v-cross gear shifter
 • ಇಸುಜು v-cross ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ಇಸುಜು v-cross seat adjustments control
 • ಇಸುಜು s-cab instrument cluster
 • ಇಸುಜು s-cab ಎಸಿ controls
 • ಇಸುಜು s-cab ವೀಲ್
 • ಇಸುಜು s-cab door controls
 • ಇಸುಜು s-cab glovebox (closed)
 • ಇಸುಜು s-cab z dashboard
 • ಇಸುಜು s-cab z ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ಇಸುಜು s-cab z rear ಸೀಟುಗಳು
 • ಇಸುಜು s-cab z glovebox (closed)
 • ಇಸುಜು hi-lander dashboard
 • ಇಸುಜು hi-lander instrument cluster
 • ಇಸುಜು hi-lander front armrest
 • ಇಸುಜು hi-lander ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು
 • ಇಸುಜು hi-lander ಕೀ
ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್

ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಕರಿಗಳು

ಇಸುಜು Cars Videos

 • Isuzu D-Max V-Cross | First Drive Review | ZigWheels
  7:50
  Isuzu D-Max V-Cross | First Drive Review | ZigWheels
  ಜನವರಿ 16, 2017 | 9826 Views
 • Isuzu D-Max V-Cross | First Look | PowerDrift
  4:17
  Isuzu D-Max V-Cross | First Look | PowerDrift
  ಫೆಬ್ರವಾರಿ 28, 2016 | 41571 Views
 • ISUZU Cars @ Auto Expo 2016 | CarDekho.com
  1:32
  ISUZU Cars @ Auto Expo 2016 | CarDekho.com
  ಫೆಬ್ರವಾರಿ 09, 2016 | 392 Views
 • 2015 Isuzu MU-7 AT | Exclusive Review | CarDekho.com
  11:11
  2015 Isuzu MU-7 AT | Exclusive Review | CarDekho.com
  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2015 | 1816 Views
 • MU-7 AV
  2:9
  MU-7 AV
  ಜನವರಿ 24, 2015 | 4384 Views

ಇಸುಜು ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

 • ಇತ್ತಿಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ
×
We need your ನಗರ to customize your experience