ಮಹೀಂದ್ರ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022ನ ಮೈಲೇಜ್

ಮಹೀಂದ್ರ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022ನ ಮೈಲೇಜ್

Rs. 9.40 - 18.62 ಲಕ್ಷ*
This car has been discontinued
*Last recorded price
Shortlist

ಮಹೀಂದ್ರ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಮೈಲೇಜ್

ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಡೀಸಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮೈಲೇಜು 16.36 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಡೀಸಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮೈಲೇಜು 15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಎಆರ್‌ಎಐ mileage* ನಗರ mileage
ಡೀಸಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌16.36 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್-
ಡೀಸಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್11.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್

ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 mileage (variants)

ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್2 7 ಸಿಟರ್‌(Base Model)2523 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 9.40 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್2 9 ಸಿಟರ್‌2523 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 9.41 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಇಂಟೆಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್42179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 9.74 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್4 9 ಸಿಟರ್‌2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 9.99 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 1.99 ಎಸ್41997 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.03 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 1.99 ಎಸ್4 9ಎಸ್1997 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.03 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್4 7 ಸಿಟರ್‌2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.03 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಂಟೆಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್4 ಪ್ಲಸ್2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.17 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 bsiv2523 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.20 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್‌3 7 ಸಿಟರ್‌2523 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.24 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್‌3 9 ಸೀಟರ್ bsiv2523 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.24 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 1.99 ಎಸ್4 ಪ್ಲಸ್1997 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.47 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್4 ಪ್ಲಸ್ 9ಎಸ್2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.61 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್4 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.74 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED12.05 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್6 7 ಸಿಟರ್‌2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.99 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್6 8 ಸಿಟರ್‌2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.99 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಗೆಟ್ಅವೇ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 11.13 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED11 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಂಟೆಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್6 ಪ್ಲಸ್2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 11.24 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಂಟೆಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್4 ಪ್ಲಸ್ 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 11.35 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್6 ಪ್ಲಸ್ 7 ಸಿಟರ್‌2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 11.42 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್4 ಪ್ಲಸ್2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 11.47 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 1.99 ಎಸ್6 ಪ್ಲಸ್1997 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 11.50 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್6 ಪ್ಲಸ್ 8 ಸಿಟರ್‌2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 11.65 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 1.99 ಎಸ್4 ಪ್ಲಸ್ 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ1997 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 11.75 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್4 ಪ್ಲಸ್ 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 11.88 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಇಂಟೆಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್82179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 12.18 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಗೆಟ್ಅವೇ 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 12.26 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED9 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್‌5 bsiv2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 12.40 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED16.36 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 S8 7ಸಿ ಸಿಟರ್‌2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 12.46 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 S8 7 ಸಿಟರ್‌2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 12.46 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 1.99 ಎಸ್81997 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 12.53 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 S8 8 ಸಿಟರ್‌2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 12.69 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಇಂಟೆಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್102179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 12.85 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 1.99 ಎಸ್101997 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 13.21 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್10 8 ಸಿಟರ್‌2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 13.22 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್‌7 1202179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 13.30 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED16.36 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಯಡಿಸನ್‌ 2ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 13.69 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್‌7 140 bsiv2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 13.81 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED16.36 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್10 ಎಟಿ 2ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 13.89 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 14 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಇಂಟೆಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್10 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 14.01 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್10 7 ಸಿಟರ್‌2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 14.34 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 1.99 ಎಸ್10 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ1997 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 14.39 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್‌9 bsiv2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 14.44 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED16.36 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್10 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 14.55 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಯಡಿಸನ್‌ 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 14.91 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್10 ಅಟ್‌ 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ2179 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 15.14 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್‌11 bsiv2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 15.60 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED16.36 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್‌72179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 16.64 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್‌11 4ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ bsiv2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 16.83 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED16.36 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 ಎಸ್‌11(Top Model)2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 18.62 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED15.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 

ಮಹೀಂದ್ರ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 mileage ಬಳಕೆದಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

4.6/5
ಆಧಾರಿತ1.4K ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

  ಜನಪ್ರಿಯ Mentions

 • ಎಲ್ಲಾ (1357)
 • Mileage (212)
 • Engine (213)
 • Performance (189)
 • Power (311)
 • Service (47)
 • Maintenance (78)
 • Pickup (74)
 • More ...
 • ಇತ್ತೀಚಿನ
 • ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆ
 • Verified
 • Critical
 • P
  priyanshu on Jul 28, 2022
  4.3

  Overall Good Car

  This is fun to drive and good for off-roading. It has great features but the mileage is a bit low. The comfort level is so amazing, I bought this car and I am fully satisfied with this. Its performanc...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

 • P
  parasveer singh on Jul 21, 2022
  4.3

  Wonderful Car

  Such a wonderful car. its seats are very comfortable and good for road presence. Its look is so aggressive and mileage is also good but the pickup of this car is too good. We are king on the road when...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

 • R
  rakshit n gongadi on Jul 20, 2022
  4.3

  Powerful Machine

  It is a very fantastic car and it is loaded with the full of features. It is a perfect SUV,  and a very powerful machine. But it have some issues with the safety measures. The performance of this car ...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

 • U
  user on Jul 08, 2022
  4.8

  Awesome For Off- Roading

  The car mileage is very good. It's very comfortable and looks amazing. The maintenance is high and it's a very low price and off-road awesome.

 • S
  sk guha on Jul 07, 2022
  4.7

  Excellent Car Scorpio

  Excellent car Scorpio. I used Scorpio last 2 years. It's very comfortable for a long journey, and also very well in rural areas. Its mileage is good, and the maintenance cost is low.

 • A
  anish jadhav on Jun 28, 2022
  5

  SCORPIO-N THE PERFECT SUV

  The new Scorpio-N is the perfect car. It's a luxurious, affordable, and safest car. it has good mileage too. you can drive anywhere, whether it's Urban and Rural areas.

 • V
  vinayak bhujbal on Jun 25, 2022
  4.2

  Scorpio Is Good Car

  I used Scorpio last 2 years it's very comfortable for a long journey, and also very well in rural areas. Its mileage is good, and the maintenance cost is low.

 • G
  gaurav on Jun 21, 2022
  4.2

  Nice Car

  It is a very nice lovely and big car with good mileage. I really love it too much thank you for making such a beautiful car. 

 • ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022 mileage ವಿರ್ಮಶೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಮಹೀಂದ್ರ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 2014-2022

 • ಡೀಸಲ್
Ask Question

Are you confused?

Ask anything & get answer ರಲ್ಲಿ {0}

Did ನೀವು find this information helpful?

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಕಾರುಗಳು

 • ಪಾಪ್ಯುಲರ್
 • ಉಪಕಮಿಂಗ್
ನವ ದೆಹಲಿ ರಲ್ಲಿ *ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ
×
We need your ನಗರ to customize your experience