ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020ನ ಮೈಲೇಜ್

ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020ನ ಮೈಲೇಜ್

Rs. 6.95 - 11.80 ಲಕ್ಷ*
This car has been discontinued
*Last recorded price
Shortlist

ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 ಮೈಲೇಜ್

ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮೈಲೇಜು 17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮೈಲೇಜು 17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್. ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಡೀಸಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮೈಲೇಜು 21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಡೀಸಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮೈಲೇಜು 21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಎಆರ್‌ಎಐ mileage* ನಗರ mileage* ಹೈವೇ ಮೈಲೇಜ್
ಪೆಟ್ರೋಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್14.03 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್17.89 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್
ಪೆಟ್ರೋಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್14.03 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್17.89 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್
ಡೀಸಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್16.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್23.97 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್
ಡೀಸಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್16.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್23.97 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್

ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 mileage (variants)

ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 1.2 ರಿವಟ್ರೊನ್ ಎಕ್ಸ್ಇ(Base Model)1198 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 6.95 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 1.2 ರಿವಟ್ರೊನ್ ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌1198 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 7.70 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 ಕ್ರಾಜ್‌1198 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 7.73 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 1.2 ರಿವಟ್ರೊನ್ ಎಕ್ಸಟಿಎ1198 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 7.90 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 ಕ್ರಾಜ್‌ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ1198 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 8.18 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 1.2 ರಿವಟ್ರೊನ್ ಎಕ್ಸ್ಟಟಿ1198 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 8.25 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 1.2 ರಿವಟ್ರೊನ್ ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ1198 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 8.30 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 1.2 ರಿವಟ್ರೊನ್ ಎಕ್ಸ್ಟಟಿ ಪ್ಲಸ್1198 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 8.32 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 ಕ್ರಾಜ್‌ ಪ್ಲಸ್1198 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 8.33 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 1.5 ರಿವೊಟೋರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಇ(Base Model)1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 8.45 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 1.2 ರಿವಟ್ರೊನ್ ಎಕ್ಸ್ಝಡ್1198 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 8.70 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 ಕ್ರಾಜ್‌ ಡೀಸಲ್1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 8.78 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 ಕ್ರಾಜ್‌ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ ಡೀಸಲ್1497 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 9.18 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 1.5 ರಿವೊಟೋರಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 9.20 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 1.5 ರಿವೊಟೋರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟಟಿ1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 9.21 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 1.5 ರಿವಟ್ರೊನ್ ಎಕ್ಸ್ಟಟಿ ಪ್ಲಸ್1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 9.27 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 ಕ್ರಾಜ್‌ ಪ್ಲಸ್ ಡೀಸಲ್1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 9.48 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 1.2 ರಿವಟ್ರೊನ್ ಎಕ್ಸ್ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್1198 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 9.50 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
1.2 ರಿವಟ್ರೊನ್ ಎಕ್ಸ್ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಯೋಲ್‌ ಟೋನ್1198 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 9.70 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 1.5 ರಿವೊಟೋರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ1497 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 9.80 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 1.2 ರಿವಟ್ರೊನ್ ಎಕ್ಸ್ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್1198 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 10.10 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 1.5 ರಿವೊಟೋರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಝಡ್ಎ1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.20 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
1.2 ರಿವಟ್ರೊನ್ ಎಕ್ಸ್ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ಟೋನ್(Top Model)1198 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 10.30 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 1.5 ರಿವೊಟೋರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 11 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
1.5 ರಿವೊಟೋರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಯೋಲ್‌ ಟೋನ್1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 11.20 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 1.5 ರಿವೊಟೋರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್1497 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 11.60 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
1.5 ರಿವೊಟೋರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ಟೋನ್(Top Model)1497 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 11.80 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 

ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 mileage ಬಳಕೆದಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

4.7/5
ಆಧಾರಿತ1.7K ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

  ಜನಪ್ರಿಯ Mentions

 • ಎಲ್ಲಾ (1668)
 • Mileage (286)
 • Engine (202)
 • Performance (224)
 • Power (213)
 • Service (124)
 • Maintenance (37)
 • Pickup (63)
 • More ...
 • ಇತ್ತೀಚಿನ
 • ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆ
 • Verified
 • Critical
 • V
  vikram tallapalli on Jan 23, 2020
  5

  Perfect Car.

  Extraordinary performance and good mileage with good features for the amount which I spent on the Car.ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  Was this review helpful?
  yesno
 • P
  palak berry on Jan 20, 2020
  5

  Best in Segment.

  I've been using this car for almost two years now, and it is the best in its segment. Power, Safety, Comfort, all are top-notch. And after all, it's an Indian product, and also is a really great value...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  Was this review helpful?
  yesno
 • G
  ganesh naik on Jan 20, 2020
  3.2

  Great in performance

  The car performance was good, but I face some problems with the touchscreen and gearbox issue. The petrol variant XZ Plus mileage was nearly 13.4kmpl.ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  Was this review helpful?
  yesno
 • R
  r mehra on Jan 09, 2020
  4.5

  Stylish Car.

  Nice stylish car. But mileage is not good, as compared to other SUVs like Duster, Eco sports, etc.

  Was this review helpful?
  yesno
 • R
  rohit on Dec 31, 2019
  4.3

  Beast in Styling and Safety.

  Tata Nexon has a beast in styling, safety, and comfort. The only point missing is the engine is a bit noisy with okay okay mileage.ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  Was this review helpful?
  yesno
 • A
  ajaykumar devakoti on Dec 25, 2019
  5

  Great car.

  Amazing interiors and impressive mileage. it is the best car as the maintenance is within the budget.ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  Was this review helpful?
  yesno
 • M
  mukesh sharma on Dec 24, 2019
  5

  The best car in this segment

  Tata Nexon is the best car in the segment as per mileage, performance, power, space and safety. This is a very economical car in this budget range.ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  Was this review helpful?
  yesno
 • D
  dhairya garg on Dec 18, 2019
  3

  Mileage not as expected.

  Mileage is less than expected usually it is not more than 13-14km/l. Safety features are best and looks are awesome.ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  Was this review helpful?
  yesno
 • ಎಲ್ಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ 2017-2020 mileage ವಿರ್ಮಶೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 • ಪೆಟ್ರೋಲ್
 • ಡೀಸಲ್
 • Currently Viewing
  Rs.6,95,000*ಎಮಿ: Rs.14,888
  17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.7,50,000*ಎಮಿ: Rs.16,049
  ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.770,000*ಎಮಿ: Rs.16,475
  17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.772,702*ಎಮಿ: Rs.16,517
  17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.7,90,000*ಎಮಿ: Rs.16,879
  17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.817,703*ಎಮಿ: Rs.17,464
  17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.8,25,350*ಎಮಿ: Rs.17,622
  17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.830,000*ಎಮಿ: Rs.17,731
  17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.8,32,003*ಎಮಿ: Rs.17,778
  17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.832,703*ಎಮಿ: Rs.17,794
  17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.8,70,000*ಎಮಿ: Rs.18,562
  17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.9,50,000*ಎಮಿ: Rs.20,265
  17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.970,000*ಎಮಿ: Rs.20,670
  17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.10,10,000*ಎಮಿ: Rs.22,291
  17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.10,30,000*ಎಮಿ: Rs.22,734
  17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.845,000*ಎಮಿ: Rs.18,332
  21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.8,78,2,05*ಎಮಿ: Rs.19,036
  21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.9,18,205*ಎಮಿ: Rs.19,882
  21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.9,20,000*ಎಮಿ: Rs.19,925
  21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.9,20,699*ಎಮಿ: Rs.19,941
  21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.927,002*ಎಮಿ: Rs.20,091
  21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.948,205*ಎಮಿ: Rs.20,532
  21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.9,50,000*ಎಮಿ: Rs.20,574
  ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.9,80,000*ಎಮಿ: Rs.21,224
  21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.1,020,000*ಎಮಿ: Rs.22,989
  21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.1,100,000*ಎಮಿ: Rs.24,781
  21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.1,120,000*ಎಮಿ: Rs.25,213
  21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.11,60,000*ಎಮಿ: Rs.26,120
  21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌
 • Currently Viewing
  Rs.11,80,000*ಎಮಿ: Rs.26,552
  21.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌
Ask Question

Are you confused?

Ask anything & get answer ರಲ್ಲಿ {0}

Did ನೀವು find this information helpful?

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳು

 • ಪಾಪ್ಯುಲರ್
 • ಉಪಕಮಿಂಗ್
ನವ ದೆಹಲಿ ರಲ್ಲಿ *ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ
×
We need your ನಗರ to customize your experience