• ಎಲ್ಲಾ
 • ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್
 • ಇಂಟೀರಿಯರ್
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 front left side
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 rear left view
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 front view
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 rear view
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 grille
 • ಹೈಮಾ 8s front left side
 • ಹೈಮಾ 8s side view (left)
 • ಹೈಮಾ 8s front view
 • ಹೈಮಾ 8s rear view
 • ಹೈಮಾ 8s grille
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 dashboard
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 door view of driver seat
1/12
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 front left side
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 rear left view
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 front view
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 rear view
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 grille
 • ಹೈಮಾ 8s front left side
 • ಹೈಮಾ 8s side view (left)
 • ಹೈಮಾ 8s front view
 • ಹೈಮಾ 8s rear view
 • ಹೈಮಾ 8s grille
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 dashboard
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 door view of driver seat
ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 front left side
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 rear left view
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 front view
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 rear view
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 grille
 • ಹೈಮಾ 8s front left side
 • ಹೈಮಾ 8s side view (left)
 • ಹೈಮಾ 8s front view
 • ಹೈಮಾ 8s rear view
 • ಹೈಮಾ 8s grille
1/10
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 front left side
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 rear left view
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 front view
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 rear view
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 grille
 • ಹೈಮಾ 8s front left side
 • ಹೈಮಾ 8s side view (left)
 • ಹೈಮಾ 8s front view
 • ಹೈಮಾ 8s rear view
 • ಹೈಮಾ 8s grille
ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 dashboard
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 door view of driver seat
1/2
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 dashboard
 • ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1 door view of driver seat
ಹೈಮಾ bird ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ev1

ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಕರಿಗಳು

ಹೈಮಾ Cars Videos

 • Bird Electric EV1 First Look Walkaround Review Auto Expo 2020
  7:24
  Bird Electric EV1 First Look Walkaround Review Auto Expo 2020
  ಫೆಬ್ರವಾರಿ 07, 2020 | 451 Views
×
We need your ನಗರ to customize your experience