ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ 4 ನೇ ತಲೆಮಾರು ರೂಪಾಂತರಗಳು

ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ 4 ನೇ ತಲೆಮಾರು ರೂಪಾಂತರಗಳು

Rs. 8.77 - 14.31 ಲಕ್ಷ*
This car has been discontinued
*Last recorded price
Shortlist

ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ 4 ನೇ ತಲೆಮಾರು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ

ನಗರ 4th generation ಐ-ವಿಟೆಕ್‌ ಎಸ್‌(Base Model)1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.8.77 ಲಕ್ಷ*
   
  Pay Rs.72,900 more forನಗರ 4th generation ಎಸ್ವಿ ಟಿಎಮ್‌ಟಿ1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.9.50 ಲಕ್ಷ*
    
   Pay Rs.25,100 more forನಗರ 4th generation ಎಡ್ಜ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಸ್ವಿ1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.9.75 ಲಕ್ಷ*
     
    Pay Rs.16,000 more forನಗರ 4th generation ಐ-ವಿಟೆಕ್‌ ಎಸ್ವಿ1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.9.91 ಲಕ್ಷ*
      
     Pay Rs.8,900 more forನಗರ 4th generation ವಿ ಟಿಎಮ್‌ಟಿ1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.10 ಲಕ್ಷ*
       
      Pay Rs.66,000 more forನಗರ 4th generation ಐ-ವಿಟೆಕ್‌ ವಿ1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.10.66 ಲಕ್ಷ*
        
       Pay Rs.44,100 more forಎಡ್ಜ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್ವಿ(Base Model)1498 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 25.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.11.10 ಲಕ್ಷ*
         
        Pay Rs.1,000 more forನಗರ 4th generation ಐ-ಡಿಟೆಕ್‌ ಎಸ್ವಿ1498 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 25.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.11.11 ಲಕ್ಷ*
          
         Pay Rs.71,000 more forನಗರ 4th generation ಐ-ವಿಟೆಕ್‌ ವಿಎಕ್ಸ್1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.11.82 ಲಕ್ಷ*
           
          ನಗರ 4th generation ವಿಎಕ್ಸ್ ಟಿಎಮ್‌ಟಿ1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.11.82 ಲಕ್ಷ*
            
           Pay Rs.9,000 more forನಗರ 4th generation ಐ-ಡಿಟೆಕ್‌ ವಿ1498 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 25.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.11.91 ಲಕ್ಷ*
             
            Pay Rs.10,000 more forನಗರ 4th generation ಐ-ವಿಟೆಕ್‌ ಸಿವಿಟಿ ವಿ1497 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 18 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.12.01 ಲಕ್ಷ*
              
             ನಗರ 4th generation ವಿ ಸಿವಿಟಿ1497 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.12.01 ಲಕ್ಷ*
               
              Pay Rs.1,00,000 more forನಗರ 4th generation ಐ-ವಿಟೆಕ್‌ ಝಡ್‌ಎಕ್ಸ್1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.13.01 ಲಕ್ಷ*
                
               ನಗರ 4th generation ಝಡ್ಎಕ್ಸ್ ಟಿಎಮ್‌ಟಿ1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.13.01 ಲಕ್ಷ*
                 
                Pay Rs.1,000 more forನಗರ 4th generation ಐ-ಡಿಟೆಕ್‌ ವಿಎಕ್ಸ್1498 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 25.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.13.02 ಲಕ್ಷ*
                  
                 Pay Rs.10,000 more forನಗರ 4th generation ಐ-ವಿಟೆಕ್‌ ಸಿವಿಟಿ ವಿಎಕ್ಸ್1497 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 18 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.13.12 ಲಕ್ಷ*
                   
                  ನಗರ 4th generation ವಿಎಕ್ಸ್ ಸಿವಿಟಿ1497 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.13.12 ಲಕ್ಷ*
                    
                   Pay Rs.68,000 more forಆನಿವರ್ಸರಿ ಐ-ವಿಟೆಕ್‌ ಸಿವಿಟಿ ಝಡ್‌ಎಕ್ಸ್1497 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 18 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.13.80 ಲಕ್ಷ*
                     
                    Pay Rs.12,500 more forಆನಿವರ್ಸರಿ ಐ-ಡಿಟೆಕ್‌ ಝಡ್‌ಎಕ್ಸ್1498 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 25.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.13.93 ಲಕ್ಷ*
                      
                     Pay Rs.28,500 more forನಗರ 4th generation ಐ-ಡಿಟೆಕ್‌ ಝಡ್‌ಎಕ್ಸ್(Top Model)1498 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 25.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.14.21 ಲಕ್ಷ*
                       
                      Pay Rs.10,000 more forನಗರ 4th generation ಐ-ವಿಟೆಕ್‌ ಸಿವಿಟಿ ಝಡ್‌ಎಕ್ಸ್1497 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 18 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.14.31 ಲಕ್ಷ*
                        
                       ನಗರ 4th generation ಝಡ್ಎಕ್ಸ್ ಸಿವಿಟಿ(Top Model)1497 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.14.31 ಲಕ್ಷ*
                         

                        ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ 4 ನೇ ತಲೆಮಾರು ವೀಡಿಯೊಗಳು

                        Ask Question

                        Are you confused?

                        Ask anything & get answer ರಲ್ಲಿ {0}

                        Did ನೀವು find this information helpful?

                        ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹೋಂಡಾ ಕಾರುಗಳು

                        • ಪಾಪ್ಯುಲರ್
                        • ಉಪಕಮಿಂಗ್
                        view ಮೇ offer
                        ನವ ದೆಹಲಿ ರಲ್ಲಿ *ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ
                        ×
                        We need your ನಗರ to customize your experience