ನವ ದೆಹಲಿ ರಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಬೆಲೆ

ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಮುಖಬೆಲೆ ನವ ದೆಹಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತದೆ Rs. 4.70 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮಾದರಿ ಎಂದರೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಇ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ಮಾದರಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ climber dt ಎಎಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಮುಖಬೆಲೆ Rs. 6.45 ಲಕ್ಷ. ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ Rs. 1.40 ಲಕ್ಷ ಅಧಿಕ . ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಷೋರೂಮ್ ಗೆ ನವ ದೆಹಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಫರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ . ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರುತಿ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 ಮುಖಬೆಲೆ ನವ ದೆಹಲಿ ಆರಂಭಿಕಬೆಲೆ Rs. 3.99 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ ಮುಖಬೆಲೆ ನವ ದೆಹಲಿ ಆರಂಭಿಕ Rs. 5.37 ಲಕ್ಷ.

ರೂಪಾಂತರಗಳುon-road price
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಇRs. 5.24 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ 1.0 ಎಎಂಟಿ ಆಪ್ಷನಲ್Rs. 6.21 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಎಎಂಟಿ 2020-2020Rs. 5.16 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಎಲ್Rs. 5.55 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ bsivRs. 4.52 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಎಎಂಟಿ ಆಪ್ಟ್Rs. 5.99 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ optRs. 5.40 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ 1.0 ಮೆ.ಟನ್ ಟಿಎಮ್‌ಟಿ bsivRs. 4.96 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 neotech ಎಎಂಟಿRs. 5.36 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿRs. 6.28 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ 1.0 ಮೆ.ಟನ್ ಟಿಎಮ್‌ಟಿ opt bsivRs. 5.05 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ climber dtRs. 6.63 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಇ bsviRs. 5.13 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ urban night editionRs. 6.47 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ 1.0 ಎಎಂಟಿ ಎಎಂಟಿ bsivRs. 5.29 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ bsivRs. 4.74 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ 1.0 ಮೆ.ಟನ್ ಟಿಎಮ್‌ಟಿ dtRs. 5.66 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಎಸ್‌ಟಿಡಿ ಬಿಎಸ್ಐವಿRs. 3.12 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಎಲ್Rs. 5.13 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ optRs. 5.79 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ bsviRs. 4.71 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ opt bsviRs. 5.69 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 neotechRs. 5.01 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿRs. 5.33 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ bsivRs. 4.20 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ neotechRs. 4.78 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಇRs. 4.64 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ bsviRs. 6.18 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಆಪ್ಟ್Rs. 5.56 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಎಎಂಟಿ bsviRs. 6.85 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ ಎಎಂಟಿRs. 5.55 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ climber ಎಎಂಟಿ bsviRs. 7.07 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ opt bsivRs. 4.82 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ climber bsviRs. 6.39 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ 1.0 ಎಎಂಟಿRs. 5.38 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಎಎಂಟಿ bsivRs. 5.06 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ 1.0 ಎಎಂಟಿ ಎಎಂಟಿ opt bsivRs. 5.37 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ 1.0 ಎಎಂಟಿ ಎಎಂಟಿ opt dtRs. 6.09 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಇ bsivRs. 3.88 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ 1.0 ಮೆ.ಟನ್Rs. 5.06 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಎಎಂಟಿRs. 6.95 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ bsviRs. 5.45 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್Rs. 3.65 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಎಎಂಟಿ opt bsivRs. 5.14 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ climber dt ಎಎಂಟಿRs. 7.30 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ climberRs. 6.50 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ 1.0 ಎಎಂಟಿ ಆಪ್ಷನಲ್Rs. 5.78 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ urban night edition ಎಎಂಟಿRs. 7.15 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ climber ಎಎಂಟಿRs. 7.17 ಲಕ್ಷ*
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ 2020-2020Rs. 4.83 ಲಕ್ಷ*
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ನವ ದೆಹಲಿ ರಲ್ಲಿ {1} ರಸ್ತೆ ಬೆಲೆಗೆ

1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಇ(ಪೆಟ್ರೋಲ್) (ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.4,70,000
rtoRs.25,130
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.28,825
othersRs.500
Rs.36,125
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.5,24,455*
EMI: Rs.10,671/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್Rs.5.24 ಲಕ್ಷ*
1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಎಲ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.4,99,500
rtoRs.26,310
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.29,176
othersRs.500
Rs.36,690
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.5,55,486*
EMI: Rs.11,276/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಎಲ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.5.55 ಲಕ್ಷ*
1.0 rxl opt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.5,21,500
rtoRs.27,190
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.29,838
othersRs.500
Rs.37,101
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.5,79,028*
EMI: Rs.11,719/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
1.0 rxl opt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.5.79 ಲಕ್ಷ*
1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟ
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.5,67,500
rtoRs.29,030
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.31,314
othersRs.500
Rs.37,102
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.6,28,344*
EMI: Rs.12,656/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟRs.6.28 ಲಕ್ಷ*
climber(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.5,87,500
rtoRs.29,830
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.32,015
othersRs.500
Rs.37,237
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.6,49,845*
EMI: Rs.13,072/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
climber(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.6.50 ಲಕ್ಷ*
urban night edition(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.5,94,499
rtoRs.23,779
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.28,734
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.6,47,012*
EMI: Rs.12,309/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
urban night edition(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.6.47 ಲಕ್ಷ*
climber dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.5,99,500
rtoRs.30,310
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.32,365
othersRs.500
Rs.37,303
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.6,62,675*
EMI: Rs.13,323/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
climber dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.6.63 ಲಕ್ಷ*
1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.6,12,500
rtoRs.49,205
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.32,891
othersRs.500
Rs.38,368
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.6,95,096*
EMI: Rs.13,968/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.6.95 ಲಕ್ಷ*
climber amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.6,32,500
rtoRs.50,605
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.33,347
othersRs.500
Rs.38,455
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.7,16,952*
EMI: Rs.14,369/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
climber amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.7.17 ಲಕ್ಷ*
urban night edition amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.6,39,499
rtoRs.44,764
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.30,311
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.7,14,574*
EMI: Rs.13,611/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
urban night edition amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.7.15 ಲಕ್ಷ*
climber dt amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್) (top model)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.6,44,500
rtoRs.51,445
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.33,697
othersRs.500
Rs.38,523
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.7,30,142*
EMI: Rs.14,628/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
climber dt amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)(top model)Rs.7.30 ಲಕ್ಷ*
1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಇ(ಪೆಟ್ರೋಲ್) (ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.4,70,000
rtoRs.25,130
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.28,825
othersRs.500
Rs.36,125
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.5,24,455*
EMI: Rs.10,671/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್Rs.5.24 ಲಕ್ಷ*
1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಎಲ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.4,99,500
rtoRs.26,310
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.29,176
othersRs.500
Rs.36,690
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.5,55,486*
EMI: Rs.11,276/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಎಲ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.5.55 ಲಕ್ಷ*
1.0 rxl opt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.5,21,500
rtoRs.27,190
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.29,838
othersRs.500
Rs.37,101
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.5,79,028*
EMI: Rs.11,719/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
1.0 rxl opt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.5.79 ಲಕ್ಷ*
1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟ
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.5,67,500
rtoRs.29,030
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.31,314
othersRs.500
Rs.37,102
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.6,28,344*
EMI: Rs.12,656/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟRs.6.28 ಲಕ್ಷ*
climber(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.5,87,500
rtoRs.29,830
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.32,015
othersRs.500
Rs.37,237
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.6,49,845*
EMI: Rs.13,072/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
climber(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.6.50 ಲಕ್ಷ*
urban night edition(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.5,94,499
rtoRs.23,779
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.28,734
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.6,47,012*
EMI: Rs.12,309/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
urban night edition(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.6.47 ಲಕ್ಷ*
climber dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.5,99,500
rtoRs.30,310
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.32,365
othersRs.500
Rs.37,303
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.6,62,675*
EMI: Rs.13,323/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
climber dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.6.63 ಲಕ್ಷ*
1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.6,12,500
rtoRs.49,205
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.32,891
othersRs.500
Rs.38,368
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.6,95,096*
EMI: Rs.13,968/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.6.95 ಲಕ್ಷ*
climber amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.6,32,500
rtoRs.50,605
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.33,347
othersRs.500
Rs.38,455
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.7,16,952*
EMI: Rs.14,369/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
climber amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.7.17 ಲಕ್ಷ*
urban night edition amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.6,39,499
rtoRs.44,764
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.30,311
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.7,14,574*
EMI: Rs.13,611/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
urban night edition amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.7.15 ಲಕ್ಷ*
climber dt amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್) (top model)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.6,44,500
rtoRs.51,445
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.33,697
othersRs.500
Rs.38,523
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.7,30,142*
EMI: Rs.14,628/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
climber dt amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)(top model)Rs.7.30 ಲಕ್ಷ*
1.0 ಆರ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್) (ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.6,12,500
rtoRs.49,205
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.32,891
othersRs.500
Rs.38,368
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.6,95,096*
EMI: Rs.13,968/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್Rs.6.95 ಲಕ್ಷ*
climber amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.6,32,500
rtoRs.50,605
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.33,347
othersRs.500
Rs.38,455
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.7,16,952*
EMI: Rs.14,369/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
climber amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.7.17 ಲಕ್ಷ*
urban night edition amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.6,39,499
rtoRs.44,764
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.30,311
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.7,14,574*
EMI: Rs.13,611/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
urban night edition amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.7.15 ಲಕ್ಷ*
climber dt amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್) (top model)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.6,44,500
rtoRs.51,445
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.33,697
othersRs.500
Rs.38,523
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : Rs.7,30,142*
EMI: Rs.14,628/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Renault
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
climber dt amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)(top model)Rs.7.30 ಲಕ್ಷ*
*Estimated price via verified sources

ಕ್ವಿಡ್ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ

ಕ್ವಿಡ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವೆಚ್ಚ

 • ಇಂಧನ ದರ
 • ಸೇವೆಯ ಶುಲ್ಕ
 • ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು

ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ

ಪ್ರತೀ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಿಮೀ20 ಕಿಮಿ/ದಿನ
ಮಾಸಿಕ ಇಂಧನ ದರRs.0* / ತಿಂಗಳು

  ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ year

  ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸೇವೆಯ ಶುಲ್ಕ
  ಪೆಟ್ರೋಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌Rs.9161
  ಪೆಟ್ರೋಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌Rs.1,1162
  ಪೆಟ್ರೋಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌Rs.1,4163
  ಪೆಟ್ರೋಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌Rs.3,7884
  ಪೆಟ್ರೋಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌Rs.3,3885
  Calculated based on 10000 km/year
   • ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್
    ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್
    Rs.1667
   • ಹಿಂದಿನ ಬಂಪರ್
    ಹಿಂದಿನ ಬಂಪರ್
    Rs.1706
   • ಫ್ರಂಟ್ ವಿಂಡ್ ಷೀಲ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್
    ಫ್ರಂಟ್ ವಿಂಡ್ ಷೀಲ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್
    Rs.3982
   • ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ (ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲ)
    ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ (ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲ)
    Rs.2826
   • ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ (ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲ)
    ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ (ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲ)
    Rs.1739

   Found what you were looking for?

   ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಬೆಲೆ/ದಾರ ಬಳಕೆದಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

   4.3/5
   ಆಧಾರಿತ746 ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
   • ಎಲ್ಲಾ (746)
   • Price (158)
   • Service (45)
   • Mileage (229)
   • Looks (216)
   • Comfort (205)
   • Space (84)
   • Power (85)
   • More ...
   • ಇತ್ತೀಚಿನ
   • ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆ
   • CRITICAL
   • Good Car

    A very good car with good safety at a lower price and many features. This car excels in off-roading....ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

    ಇವರಿಂದ sairam
    On: Dec 05, 2023 | 387 Views
   • Best Car In Low Price

    This car is super comfy, looks great, and comes at a really low price. The driving experience is awe...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

    ಇವರಿಂದ amarjit sahani
    On: Dec 05, 2023 | 121 Views
   • Budget Car

    A very good car with good safety at a lower price and many features. This car excels in off-roading....ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

    ಇವರಿಂದ sunil goel
    On: Dec 03, 2023 | 177 Views
   • Awesome Experiences

    I am overall highly satisfied, and I strongly recommend purchasing it for a fantastic car experience...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

    ಇವರಿಂದ veer yadav
    On: Dec 01, 2023 | 129 Views
   • Compact And Efficient Car For City Drives

    During my standard commutes and megacity performance, the Renault Kwid has shown off to be a dependa...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

    ಇವರಿಂದ selwin
    On: Nov 30, 2023 | 110 Views
   • ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಿಡ್ ಬೆಲೆ/ದಾರ ವಿರ್ಮಶೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು

   • Renault Kwid 2019 Spied On Test | Specs, New Features and More! #In2Mins
    1:47
    Renault Kwid 2019 Spied On Test | Specs, New Features and More! #In2Mins
    ಜೂನ್ 22, 2023 | 83243 Views

   ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ

   ರೆನಾಲ್ಟ್ ರಲ್ಲಿ {0} ಕಾರು ವಿತರಕರು

   Ask Question

   Are you Confused?

   Ask anything & get answer ರಲ್ಲಿ {0}

   ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು & ಉತ್ತರಗಳು

   • ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

   What is the ಸೇವಾ ವೆಚ್ಚ of Renault Kwid?

   DevyaniSharma asked on 5 Nov 2023

   For this, we would suggest you visit the nearest authorized service centre of Re...

   ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
   By Cardekho experts on 5 Nov 2023

   Who are the rivals ಅದರಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ Kwid?

   Prakash asked on 17 Oct 2023

   The Renault Kwid rivals the Maruti Alto K10 and Maruti Suzuki S-Presso. The Clim...

   ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
   By Cardekho experts on 17 Oct 2023

   Who are the competitors of Renault Kwid?

   Prakash asked on 4 Oct 2023

   The Renault Kwid rivals the Maruti Alto K10 and Maruti Suzuki S-Presso. The Clim...

   ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
   By Cardekho experts on 4 Oct 2023

   What is the ಸೇವಾ ವೆಚ್ಚ of the Renault KWID?

   Prakash asked on 21 Sep 2023

   For this, we'd suggest you please visit the nearest authorized service centr...

   ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
   By Cardekho experts on 21 Sep 2023

   What IS the boot space ಅದರಲ್ಲಿ the ರೆನಾಲ್ಟ್ KWID?

   Abhijeet asked on 10 Sep 2023

   The boot space of the Renault KWID is 279 liters.

   By Cardekho experts on 10 Sep 2023

   space Image

   ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳು ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಡ್ ಬೆಲೆ

   ನಗರರಸ್ತೆ ಬೆಲೆ
   ಸಾಹಿಬಬಾದ್Rs. 3.21 - 7.26 ಲಕ್ಷ
   ನೋಯ್ಡಾRs. 3.21 - 7.40 ಲಕ್ಷ
   ಘಜಿಯಾಬಾದ್Rs. 3.21 - 7.40 ಲಕ್ಷ
   ಗುರ್ಗಾಂವ್Rs. 3.15 - 7.42 ಲಕ್ಷ
   ದೂರದದಾಬಾದ್Rs. 3.15 - 7.42 ಲಕ್ಷ
   ಸೋನಿಪಾಟ್Rs. 3.26 - 7.26 ಲಕ್ಷ
   ಜಜ್ಜರ್Rs. 3.26 - 7.26 ಲಕ್ಷ
   ಹೇಪುರ್Rs. 3.21 - 7.26 ಲಕ್ಷ
   ನಿಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಆರಿಸಿ
   space Image

   ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಾರುಗಳು

   • ಪಾಪ್ಯುಲರ್
   • ಉಪಕಮಿಂಗ್
   ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಕೊಡುಗೆಗಳು
   ನವ ದೆಹಲಿ ರಲ್ಲಿ *ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ
   ×
   We need your ನಗರ to customize your experience