ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ 2005-2017ನ ಮೈಲೇಜ್

Tata Safari 2005-2017
Rs.6.78 - 15.98 ಲಕ್ಷ*
This ಕಾರು ಮಾದರಿ has discontinued

ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಮೈಲೇಜ್

ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಮೈಲೇಜು 11.57 ಗೆ 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್. ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮೈಲೇಜು 12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್. ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಡೀಸಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮೈಲೇಜು 13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಎಆರ್‌ಎಐ mileage* ನಗರ mileage
ಪೆಟ್ರೋಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್6.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್
ಡೀಸಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್9.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್

ಸಫಾರಿ 2005-2017 Mileage (Variants)

ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಇಎಕ್ಸ ಟಿಸಿಐಸಿ 4x2(Base Model)1948 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 6.78 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.3 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಇಎಕ್ಸ ಟಿಸಿಐಸಿ 4x41948 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 6.78 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.3 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ ಟಿಸಿಐಸಿ 4x41948 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 6.78 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.3 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ ಟಿಸಿಐಸಿ 4x21948 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 6.78 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.3 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 3ಎಲ್ ಡೈಕೋರ್ ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ 4x22956 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 8.16 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ ಇಎಕ್ಸ 4x22179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 8.16 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ ಜಿಎಕ್ಸ 4x2 ಬಿಎಸ್ ಐವಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 8.16 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ ವಿಎಕ್ಸ 4x22179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 8.16 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ ವಿಎಕ್ಸ 4x2 ಬಿಎಸ್ ಐವಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 8.16 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ 2.2 ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ 4x22179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 8.91 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED11.57 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 4x2(Base Model)2092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 8.99 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 4x4 ಇಎಕ್ಸ್ಐ ಬಿಎಸ್‌iii2092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 8.99 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಇಎಕ್ಸ 4x22092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 8.99 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಇಎಕ್ಸ್ಐ 4x2 ಬಿಎಸ್‌iii2092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 8.99 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಇಎಕ್ಸ್ಐ 4x4 ಬಿಎಸ್II2092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 8.99 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಇಎಕ್ಸ್ಐ 4x2 ಬಿಎಸ್II2092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 8.99 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಎಕ್ಸ್ಐ 4x22092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 8.99 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ವಿಎಕ್ಸೈ 4x2 ಬಿಎಸ್II2092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 8.99 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ವಿಎಕ್ಸೈ 4x2 ಬಿಎಸ್‌iii2092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 8.99 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ವಿಎಕ್ಸೈ 4x4 ಬಿಎಸ್II2092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 8.99 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ 4x2 ಬಿಎಸ್ ಐವಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 9.17 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಎಕ್ಸ್ಐ 4x4(Top Model)2092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹ 9.85 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ವಿಎಕ್ಸೈ 4x4 ಬಿಎಸ್‌iii2092 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 9.85 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED12 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 4x42179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.18 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 4x4 ಇಎಕ್ಸ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.18 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 4x4 ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.18 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ 2.2 ಇಎಕ್ಸ 4x42179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.18 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ 4x42179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.18 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ 2.2 ಇಎಕ್ಸ 4x22179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.20 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED11.57 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ ಇಎಕ್ಸ 4x2 ಬಿಎಸ್ ಐವಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.39 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ 2.2 ಜಿಎಕ್ಸ 4x22179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.40 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಡೈಕೋರ್ 2.2 ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ 4x2 ಬಿಎಸ್ ಐವಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 10.90 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ 2.2 ಜಿಎಕ್ಸ 4x42179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 11.33 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ 2.2 ವಿಎಕ್ಸ 4x22179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 11.41 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಡೈಕೋರ್ 2.2 ಜಿಎಕ್ಸ 4x4 ಬಿಎಸ್ ಐವಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 11.45 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಡೈಕೋರ್ 2.2 ಜಿಎಕ್ಸ 4x2 ಬಿಎಸ್ ಐವಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 11.46 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಡೈಕೋರ್ 2.2 ಇಎಕ್ಸ 4x2 ಬಿಎಸ್ ಐವಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 12.89 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಡೈಕೋರ್ 2.2 ಇಎಕ್ಸ 4x4 ಬಿಎಸ್ ಐವಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 12.89 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಡೈಕೋರ್ 2.2 ವಿಎಕ್ಸ 4x2 ಬಿಎಸ್ ಐವಿ2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 14.34 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಸಫಾರಿ 2005-2017 ಡೈಕೋರ್ 2.2 ವಿಎಕ್ಸ 4x4(Top Model)2179 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, ₹ 15.98 ಲಕ್ಷ*DISCONTINUED13.93 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ 
ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ 2005-2017 mileage ಬಳಕೆದಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

3.9/5
ಆಧಾರಿತ64 ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
 • ಎಲ್ಲಾ (64)
 • Mileage (29)
 • Engine (21)
 • Performance (14)
 • Power (19)
 • Service (16)
 • Maintenance (5)
 • Pickup (22)
 • More ...
 • ಇತ್ತೀಚಿನ
 • ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆ
 • CRITICAL
 • Loge Toh Jaanoge Safaari Cheez Kya Hai

  Mileage best hai iss segment mai. Safety toh bahut he achi hai.

  ಇವರಿಂದ amit kumar
  On: Jun 07, 2020 | 43 Views
 • Wonderful Car

  The car fully decorated with new features. It has good condition and mileage.

  ಇವರಿಂದ latif
  On: Feb 06, 2019 | 28 Views
 • for DICOR 2.2 LX 4x2 BS IV

  Amazing Vehicle - Simple Words

  Hello Guys,This is my third Tata Vehicle. PROS:Happy with the services and cost of maintenance it ha...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ devanshi
  On: Nov 23, 2016 | 84 Views
 • for DICOR 2.2 EX 4x2 BS IV

  My experience with TATA Safari 2.2 Dicor

  First of all i want to start my review with the looks of the Safari . When every time i look onto my...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ sahil kundu
  On: Nov 11, 2016 | 577 Views
 • A good and reliable workhorse

  I have been driving a tat safari 2.2 vtt dicor for the last about 08 years now and have done about 1...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ jagteshwar
  On: Aug 04, 2016 | 967 Views
 • for DICOR 2.2 LX 4x2 BS IV

  Awesome car

  I bought the SUV(Safari Dicor 2.2) impressed by its space, comfort and its legendary cross country c...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ meezan khan
  On: Jul 30, 2016 | 287 Views
 • for DICOR 2.2 LX 4x2 BS IV

  Tata Safari 2.2 dicor from the owner.

  Look and Style The Best looking Suv, undoutedly. A true Macho looking real butch, real suv, not like...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ nitin rai
  On: Aug 16, 2013 | 17778 Views
 • TATA SAFARI Dicor E

  Look and Style........ Good   Comfort........... Not at all, passanger seats are not tilting very ri...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

  ಇವರಿಂದ shameem a shaikh
  On: Jun 07, 2013 | 2856 Views
 • ಎಲ್ಲಾ ಸಫಾರಿ 2005-2017 mileage ವಿರ್ಮಶೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Compare Variants of ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ 2005-2017

 • ಡೀಸಲ್
 • ಪೆಟ್ರೋಲ್
Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer ರಲ್ಲಿ {0}

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳು

 • ಪಾಪ್ಯುಲರ್
 • ಉಪಕಮಿಂಗ್
ನವ ದೆಹಲಿ ರಲ್ಲಿ *ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ
×
We need your ನಗರ to customize your experience