ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ರೂಪಾಂತರಗಳು

ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ರೂಪಾಂತರಗಳು

Rs. 10.87 - 19.20 ಲಕ್ಷ*
This car has been discontinued
*Last recorded price
Shortlist

ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಇ(Base Model)1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.10.87 ಲಕ್ಷ*
   
  ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಇ bsvi1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್DISCONTINUEDRs.10.87 ಲಕ್ಷ*
    
   Pay Rs.94,200 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಇಎಕ್ಸ್1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.11.81 ಲಕ್ಷ*
     
    ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಇಎಕ್ಸ್ bsvi1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್DISCONTINUEDRs.11.81 ಲಕ್ಷ*
      
     Pay Rs.14,900 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಇ ಡೀಸಲ್(Base Model)1493 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 18 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.11.96 ಲಕ್ಷ*
       
      ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಇ ಡೀಸಲ್ bsvi1493 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್DISCONTINUEDRs.11.96 ಲಕ್ಷ*
        
       Pay Rs.1,09,799 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ bsvi1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್DISCONTINUEDRs.13.06 ಲಕ್ಷ*
         
        Pay Rs.1 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.13.06 ಲಕ್ಷ*
          
         Pay Rs.100 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ imt bsvi1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್DISCONTINUEDRs.13.06 ಲಕ್ಷ*
           
          Pay Rs.18,000 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಇಎಕ್ಸ್ ಡೀಸಲ್1493 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 18 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.13.24 ಲಕ್ಷ*
            
           ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಇಎಕ್ಸ್ ಡೀಸಲ್ bsvi1493 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್DISCONTINUEDRs.13.24 ಲಕ್ಷ*
             
            Pay Rs.72,400 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ ಪ್ಲಸ್ knight1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.13.96 ಲಕ್ಷ*
              
             ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ ಪ್ಲಸ್ knight bsvi1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್DISCONTINUEDRs.13.96 ಲಕ್ಷ*
               
              ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ ಪ್ಲಸ್ knight dt1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.13.96 ಲಕ್ಷ*
                
               ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ ಪ್ಲಸ್ knight dt bsvi1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್DISCONTINUEDRs.13.96 ಲಕ್ಷ*
                 
                Pay Rs.3,100 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್DISCONTINUEDRs.13.99 ಲಕ್ಷ*
                  
                 ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ bsvi1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್DISCONTINUEDRs.13.99 ಲಕ್ಷ*
                   
                  Pay Rs.52,200 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ ಡೀಸಲ್1493 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 18 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.14.52 ಲಕ್ಷ*
                    
                   ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ ಡೀಸಲ್ bsvi1493 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್DISCONTINUEDRs.14.52 ಲಕ್ಷ*
                     
                    Pay Rs.29,400 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.14.81 ಲಕ್ಷ*
                      
                     ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ bsvi1497 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್DISCONTINUEDRs.14.81 ಲಕ್ಷ*
                       
                      Pay Rs.35,900 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಯಡಿಸನ್‌1498 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 17 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.15.17 ಲಕ್ಷ*
                        
                       Pay Rs.23,300 more forಎಸ್‌ ಪ್ಲಸ್ knight dt ಡೀಸಲ್ bsvi1493 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್DISCONTINUEDRs.15.40 ಲಕ್ಷ*
                         
                        Pay Rs.3,000 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೀಸಲ್1493 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್DISCONTINUEDRs.15.43 ಲಕ್ಷ*
                          
                         ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೀಸಲ್ bsvi1493 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್DISCONTINUEDRs.15.43 ಲಕ್ಷ*
                           
                          Pay Rs.3,900 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ ಪ್ಲಸ್ knight ಡೀಸಲ್1493 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 18 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.15.47 ಲಕ್ಷ*
                            
                           ಎಸ್‌ ಪ್ಲಸ್ knight ಡೀಸಲ್ bsvi1493 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್DISCONTINUEDRs.15.47 ಲಕ್ಷ*
                             
                            s plus knight dt diesel1493 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 18 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.15.47 ಲಕ್ಷ*
                              
                             Pay Rs.32,200 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ ಪ್ಲಸ್ dct bsvi1353 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್DISCONTINUEDRs.15.79 ಲಕ್ಷ*
                               
                              ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ ಪ್ಲಸ್ dt dct bsvi1353 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್DISCONTINUEDRs.15.79 ಲಕ್ಷ*
                                
                               ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ ಪ್ಲಸ್ ಟರ್ಬೊ dt dct1397 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್DISCONTINUEDRs.15.79 ಲಕ್ಷ*
                                 
                                Pay Rs.52,500 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಡೀಸಲ್1493 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 18 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.16.32 ಲಕ್ಷ*
                                  
                                 ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಡೀಸಲ್ bsvi1493 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್DISCONTINUEDRs.16.32 ಲಕ್ಷ*
                                   
                                  Pay Rs.900 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ ಐವಿಟಿ1497 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.16.33 ಲಕ್ಷ*
                                    
                                   ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ivt bsvi1497 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್DISCONTINUEDRs.16.33 ಲಕ್ಷ*
                                     
                                    Pay Rs.40,200 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಡೀಸಲ್ ಎಟಿ bsvi1493 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಡೀಸಲ್, 18.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.16.73 ಲಕ್ಷ*
                                      
                                     Pay Rs.17,000 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಬೊ bsvi1353 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 16.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.16.90 ಲಕ್ಷ*
                                       
                                      ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಬೊ dualtone bsvi1353 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 16.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.16.90 ಲಕ್ಷ*
                                        
                                       Pay Rs.63,500 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ ಒಪ್ಶನಲ್‌ ಐವಿಟಿ1497 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.17.54 ಲಕ್ಷ*
                                         
                                        ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ opt ivt bsvi1497 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್DISCONTINUEDRs.17.54 ಲಕ್ಷ*
                                          
                                         Pay Rs.6,100 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಹ್ಯುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಆಪ್ಟ್ ಡೀಸೆಲ್1493 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್, 18 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.17.60 ಲಕ್ಷ*
                                           
                                          ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ opt ಡೀಸಲ್ bsvi1493 cc, ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌, ಡೀಸಲ್DISCONTINUEDRs.17.60 ಲಕ್ಷ*
                                            
                                           Pay Rs.10,800 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ opt knight ivt1497 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.17.70 ಲಕ್ಷ*
                                             
                                            ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ opt knight ivt bsvi1497 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್DISCONTINUEDRs.17.70 ಲಕ್ಷ*
                                              
                                             ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ opt knight ivt dt1497 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.17.70 ಲಕ್ಷ*
                                               
                                              ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ opt knight ivt dt bsvi1497 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್DISCONTINUEDRs.17.70 ಲಕ್ಷ*
                                                
                                               Pay Rs.19,000 more forಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ ಒಪ್ಶನಲ್‌ ಸಾಹಸ ಆವೃತ್ತಿ ಐವಿಟಿ1498 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.17.89 ಲಕ್ಷ*
                                                 
                                                ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ ಒಪ್ಶನಲ್‌ ಎಡ್ವೆಂಚರ್‌ ಆವೃತ್ತಿ ಐವಿಟಿ ಡ್ಯುಯಲ್‌ ಟೋನ್‌1497 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.17.89 ಲಕ್ಷ*
                                                  
                                                 Pay Rs.45,000 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ opt ಟರ್ಬೊ bsvi1353 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್DISCONTINUEDRs.18.34 ಲಕ್ಷ*
                                                   
                                                  ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ ಒಪ್ಶನಲ್‌ ಟರ್ಬೊ ಡಿಸಿಟಿ1397 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್DISCONTINUEDRs.18.34 ಲಕ್ಷ*
                                                    
                                                   ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ opt ಟರ್ಬೊ dt dct1397 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 16.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.18.34 ಲಕ್ಷ*
                                                     
                                                    ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ opt ಟರ್ಬೊ dualtone bsvi(Top Model)1353 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್, 16.8 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.18.34 ಲಕ್ಷ*
                                                      
                                                     Pay Rs.65,899 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ opt ಡೀಸಲ್ ಎಟಿ bsvi1493 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಡೀಸಲ್DISCONTINUEDRs.19 ಲಕ್ಷ*
                                                       
                                                      Pay Rs.1 more forಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ ಒಪ್ಶನಲ್‌ ಡೀಸೆಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌1493 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಡೀಸಲ್, 14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.19 ಲಕ್ಷ*
                                                        
                                                       Pay Rs.19,899 more forಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ opt knight ಡೀಸಲ್ ಎಟಿ bsvi1493 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಡೀಸಲ್DISCONTINUEDRs.19.20 ಲಕ್ಷ*
                                                         
                                                        ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್ opt knight ಡೀಸಲ್ ಎಟಿ dt bsvi1493 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಡೀಸಲ್DISCONTINUEDRs.19.20 ಲಕ್ಷ*
                                                          
                                                         Pay Rs.1 more forsx opt knight diesel at1493 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಡೀಸಲ್, 14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.19.20 ಲಕ್ಷ*
                                                           
                                                          sx opt knight diesel at dt(Top Model)1493 cc, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಡೀಸಲ್, 14 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್DISCONTINUEDRs.19.20 ಲಕ್ಷ*
                                                            

                                                           ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ 2020-2024 ವೀಡಿಯೊಗಳು

                                                           Ask Question

                                                           Are you confused?

                                                           Ask anything & get answer ರಲ್ಲಿ {0}

                                                           Did ನೀವು find this information helpful?

                                                           ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹುಂಡೈ ಕಾರುಗಳು

                                                           • ಪಾಪ್ಯುಲರ್
                                                           • ಉಪಕಮಿಂಗ್
                                                           view ಮೇ offer
                                                           ನವ ದೆಹಲಿ ರಲ್ಲಿ *ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ
                                                           ×
                                                           We need your ನಗರ to customize your experience