ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ಮುಖಬೆಲೆ udupi ಶುರು ಆಗುತ್ತದೆ Rs. 14.03 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮಾದರಿ ಎಂದರೆ ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 mx bsvi ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ಮಾದರಿ ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax7 ಡೀಸಲ್ ಎಟಿ ಲಕ್ಸುರಿ pack ಎಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮುಖಬೆಲೆ Rs. 26.57 ಲಕ್ಷ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ಷೋರೂಮ್ ಗೆ udupi ಉತ್ತಮ ಆಫರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ . ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಹೀಂದ್ರ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ n ಮುಖಬೆಲೆ udupi ಆರಂಭಿಕಬೆಲೆ Rs. 13.26 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಮುಖಬೆಲೆ udupi ಆರಂಭಿಕ Rs. 15.20 ಲಕ್ಷ.

ರೂಪಾಂತರಗಳುon-road price
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 mx ಇ bsviRs. 18.23 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax7 ಡೀಸಲ್Rs. 27.14 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 mxRs. 17.63 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax7 ಎಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಡೀಸಲ್ ಎಟಿ bsviRs. 30.74 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax3 ಎಟಿRs. 22.87 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 mx ಇRs. 18.25 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 mx ಇ ಡೀಸಲ್ bsviRs. 18.77 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax7 ಡೀಸಲ್ ಎಟಿ ಲಕ್ಸುರಿ pack ಎಡಬ್ಲ್ಯುಡಿRs. 33.43 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax3 ಡೀಸಲ್ ಎಟಿ bsviRs. 23.66 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax7 ಡೀಸಲ್ ಎಟಿ ಲಕ್ಸುರಿ packRs. 31.79 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax3 ಇRs. 21.32 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax7 ಎಟಿRs. 28.62 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax5 ಇRs. 22.97 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax3 ಇ ಡೀಸಲ್ bsviRs. 21.83 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax7 ಡೀಸಲ್ ಎಟಿ ಲಕ್ಸುರಿ pack bsviRs. 31.33 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax3 ಡೀಸಲ್Rs. 21.24 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax5 ಡೀಸಲ್Rs. 23.08 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax5 7 str ಡೀಸಲ್Rs. 23.91 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax3 7 str ಡೀಸಲ್Rs. 22.26 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax5 7 str ಡೀಸಲ್ ಎಟಿRs. 26.38 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax5 7 str bsviRs. 23.16 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax5 ಡೀಸಲ್ ಎಟಿ bsviRs. 25.58 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax7 ಡೀಸಲ್ ಎಟಿ ಲಕ್ಸುರಿ pack ಎಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ bsviRs. 32.95 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax5 ಇ 7 str bsviRs. 23.77 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 mx bsviRs. 17.61 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax7 ಡೀಸಲ್ ಎಟಿRs. 29.36 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 mx ಡೀಸಲ್Rs. 18.17 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax3 ಇ ಡೀಸಲ್Rs. 21.86 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax3 bsviRs. 20.67 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax3 ಇ bsviRs. 21.29 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax5 ಇ bsviRs. 22.94 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax7 ಎಟಿ ಲಕ್ಸುರಿ packRs. 31.12 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax3 ಡೀಸಲ್ ಎಟಿRs. 23.68 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax3 7 str ಡೀಸಲ್ bsviRs. 22.24 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax7 ಡೀಸಲ್ bsviRs. 26.74 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax3 ಎಟಿ bsviRs. 22.85 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax7 ಡೀಸಲ್ ಎಟಿ bsviRs. 28.94 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax7 ಡೀಸಲ್ ಲಕ್ಸುರಿ pack bsviRs. 29.14 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax5 ಎಟಿRs. 24.59 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax5 ಡೀಸಲ್ bsviRs. 23.06 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax5 bsviRs. 22.32 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax7Rs. 26.33 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax3Rs. 20.70 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax5Rs. 22.35 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax5 7 str ಡೀಸಲ್ ಎಟಿ bsviRs. 26.36 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax3 ಇ 7 str ಡೀಸಲ್Rs. 22.88 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 mx ಡೀಸಲ್ bsviRs. 18.15 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax7 ಡೀಸಲ್ ಲಕ್ಸುರಿ packRs. 29.58 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax7 ಎಟಿ ಲಕ್ಸುರಿ pack bsviRs. 30.66 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 mx ಇ ಡೀಸಲ್Rs. 18.79 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax7 ಎಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಡೀಸಲ್ ಎಟಿRs. 31.20 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax5 7 strRs. 23.18 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax5 ಎಟಿ bsviRs. 24.56 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax5 7 str ಡೀಸಲ್ bsviRs. 23.89 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax5 ಡೀಸಲ್ ಎಟಿRs. 25.61 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax3 ಡೀಸಲ್ bsviRs. 21.21 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax5 ಇ 7 strRs. 23.80 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax7 bsviRs. 25.94 ಲಕ್ಷ*
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ax7 ಎಟಿ bsviRs. 28.20 ಲಕ್ಷ*
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

udupi ರಲ್ಲಿ {1} ರಸ್ತೆ ಬೆಲೆಗೆ

mx ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್) (ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.14,46,599
rtoRs.2,72,973
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.83,434
othersRs.14,465
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.18,17,471*
EMI: Rs.34,588/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700Rs.18.17 ಲಕ್ಷ*
mx ಇ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,496,600
rtoRs.2,82,408
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.85,308
othersRs.14,966
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.18,79,282*
EMI: Rs.35,769/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
mx ಇ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.18.79 ಲಕ್ಷ*
ax3 ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.16,94,400
rtoRs.3,19,733
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.92,720
othersRs.16,944
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.21,23,797*
EMI: Rs.40,432/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax3 ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.21.24 ಲಕ್ಷ*
ax3 ಇ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.17,44,399
rtoRs.3,29,168
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.94,594
othersRs.17,443
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.21,85,604*
EMI: Rs.41,591/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax3 ಇ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.21.86 ಲಕ್ಷ*
ax3 7 str ಡೀಸಲ್ (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.17,77,200
rtoRs.3,35,3,57
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.95,823
othersRs.17,772
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.22,26,152*
EMI: Rs.42,364/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax3 7 str ಡೀಸಲ್ (ಡೀಸಲ್)Rs.22.26 ಲಕ್ಷ*
ax3 ಇ 7 str ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,827,199
rtoRs.3,44,792
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.97,697
othersRs.18,271
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.22,87,959*
EMI: Rs.43,544/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax3 ಇ 7 str ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.22.88 ಲಕ್ಷ*
ax5 ಡೀಸಲ್ (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.18,43,399
rtoRs.3,47,849
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.98,304
othersRs.18,433
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.23,07,985*
EMI: Rs.43,926/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5 ಡೀಸಲ್ (ಡೀಸಲ್)Rs.23.08 ಲಕ್ಷ*
ax3 ಡೀಸಲ್ ಎಟಿ(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.18,91,9,99
rtoRs.3,57,020
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,00,125
othersRs.18,919
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.23,68,063*
EMI: Rs.45,069/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax3 ಡೀಸಲ್ ಎಟಿ(ಡೀಸಲ್)Rs.23.68 ಲಕ್ಷ*
ax5 7 str ಡೀಸಲ್ (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,910,6,00
rtoRs.3,60,530
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,00,823
othersRs.19,106
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.23,91,059*
EMI: Rs.45,513/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5 7 str ಡೀಸಲ್ (ಡೀಸಲ್)Rs.23.91 ಲಕ್ಷ*
ax5 ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.20,29,599
rtoRs.4,05,513
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,05,282
othersRs.20,295
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.25,60,689*
EMI: Rs.48,741/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5 ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)Rs.25.61 ಲಕ್ಷ*
ax5 7 str ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.20,91,600
rtoRs.4,17,901
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,07,606
othersRs.20,916
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.26,38,023*
EMI: Rs.50,208/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5 7 str ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)Rs.26.38 ಲಕ್ಷ*
ax7 ಡೀಸಲ್ (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.21,52,7,99
rtoRs.4,30,129
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,09,899
othersRs.21,527
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.27,14,354*
EMI: Rs.51,674/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 ಡೀಸಲ್ (ಡೀಸಲ್)Rs.27.14 ಲಕ್ಷ*
ax7 ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.2,330,600
rtoRs.4,65,653
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,16,562
othersRs.23,306
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.29,36,121*
EMI: Rs.55,878/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)Rs.29.36 ಲಕ್ಷ*
ax7 ಡೀಸಲ್ ಐಷಾರಾಮಿ pack (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.23,47,999
rtoRs.4,69,130
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,17,214
othersRs.23,479
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.29,57,822*
EMI: Rs.56,294/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 ಡೀಸಲ್ ಐಷಾರಾಮಿ pack (ಡೀಸಲ್)Rs.29.58 ಲಕ್ಷ*
ax7 awd ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.24,78,199
rtoRs.4,95,144
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,22,093
othersRs.24,781
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.31,20,217*
EMI: Rs.59,390/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 awd ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)Rs.31.20 ಲಕ್ಷ*
ax7 ಡೀಸಲ್ at ಐಷಾರಾಮಿ pack (ಡೀಸಲ್) ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟ
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.25,25,599
rtoRs.5,04,614
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,23,870
othersRs.25,255
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.31,79,338*
EMI: Rs.60,514/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 ಡೀಸಲ್ at ಐಷಾರಾಮಿ pack (ಡೀಸಲ್)ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟRs.31.79 ಲಕ್ಷ*
ax7 ಡೀಸಲ್ at ಐಷಾರಾಮಿ pack awd (ಡೀಸಲ್) (top model)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.2,657,199
rtoRs.5,30,908
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,28,801
othersRs.26,571
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.33,43,479*
EMI: Rs.63,647/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 ಡೀಸಲ್ at ಐಷಾರಾಮಿ pack awd (ಡೀಸಲ್)(top model)Rs.33.43 ಲಕ್ಷ*
mx(ಪೆಟ್ರೋಲ್) (ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.14,02,800
rtoRs.2,64,708
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.81,793
othersRs.14,028
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.17,63,329*
EMI: Rs.33,570/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
mx(ಪೆಟ್ರೋಲ್)(ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)Rs.17.63 ಲಕ್ಷ*
mx ಇ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,452,7,99
rtoRs.2,74,143
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.83,666
othersRs.14,527
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.18,25,135*
EMI: Rs.34,729/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
mx ಇ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.18.25 ಲಕ್ಷ*
ax3(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.16,50,799
rtoRs.3,11,505
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.91,087
othersRs.16,507
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.20,69,898*
EMI: Rs.39,398/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax3(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.20.70 ಲಕ್ಷ*
ax3 ಇ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.17,00,800
rtoRs.3,20,940
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.92,960
othersRs.17,008
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.21,31,708*
EMI: Rs.40,578/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax3 ಇ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.21.32 ಲಕ್ಷ*
ax5(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.17,84,300
rtoRs.3,36,697
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.96,089
othersRs.17,843
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.22,34,929*
EMI: Rs.42,550/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.22.35 ಲಕ್ಷ*
ax3 ಎಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.18,26,600
rtoRs.3,44,679
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.97,675
othersRs.18,266
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.22,87,220*
EMI: Rs.43,529/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax3 ಎಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.22.87 ಲಕ್ಷ*
ax5 ಇ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.18,34,300
rtoRs.3,46,132
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.97,963
othersRs.18,343
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.22,96,738*
EMI: Rs.43,709/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5 ಇ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.22.97 ಲಕ್ಷ*
ax5 7 str (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.18,51,499
rtoRs.3,49,377
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.98,608
othersRs.18,514
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.23,17,998*
EMI: Rs.44,116/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5 7 str (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.23.18 ಲಕ್ಷ*
ax5 ಇ 7 str(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.19,01,500
rtoRs.3,58,813
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,00,482
othersRs.19,015
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.23,79,810*
EMI: Rs.45,297/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5 ಇ 7 str(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.23.80 ಲಕ್ಷ*
ax5 at (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.19,65,200
rtoRs.3,70,833
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,02,869
othersRs.19,652
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.24,58,554*
EMI: Rs.46,793/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5 at (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.24.59 ಲಕ್ಷ*
ax7(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.20,87,599
rtoRs.4,17,102
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,07,456
othersRs.20,875
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.26,33,032*
EMI: Rs.50,123/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.26.33 ಲಕ್ಷ*
ax7 at (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.22,71,400
rtoRs.4,53,825
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,14,344
othersRs.22,714
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.28,62,283*
EMI: Rs.54,485/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 at (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.28.62 ಲಕ್ಷ*
ax7 at ಐಷಾರಾಮಿ pack (ಪೆಟ್ರೋಲ್) (top model)ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟ
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.24,71,699
rtoRs.4,93,845
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,21,850
othersRs.24,716
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.31,12,110*
EMI: Rs.59,240/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 at ಐಷಾರಾಮಿ pack (ಪೆಟ್ರೋಲ್)ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟ(top model)Rs.31.12 ಲಕ್ಷ*
mx ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್) (ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.14,46,599
rtoRs.2,72,973
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.83,434
othersRs.14,465
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.18,17,471*
EMI: Rs.34,588/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700Rs.18.17 ಲಕ್ಷ*
mx ಇ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,496,600
rtoRs.2,82,408
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.85,308
othersRs.14,966
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.18,79,282*
EMI: Rs.35,769/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
mx ಇ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.18.79 ಲಕ್ಷ*
ax3 ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.16,94,400
rtoRs.3,19,733
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.92,720
othersRs.16,944
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.21,23,797*
EMI: Rs.40,432/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax3 ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.21.24 ಲಕ್ಷ*
ax3 ಇ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.17,44,399
rtoRs.3,29,168
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.94,594
othersRs.17,443
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.21,85,604*
EMI: Rs.41,591/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax3 ಇ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.21.86 ಲಕ್ಷ*
ax3 7 str ಡೀಸಲ್ (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.17,77,200
rtoRs.3,35,3,57
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.95,823
othersRs.17,772
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.22,26,152*
EMI: Rs.42,364/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax3 7 str ಡೀಸಲ್ (ಡೀಸಲ್)Rs.22.26 ಲಕ್ಷ*
ax3 ಇ 7 str ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,827,199
rtoRs.3,44,792
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.97,697
othersRs.18,271
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.22,87,959*
EMI: Rs.43,544/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax3 ಇ 7 str ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.22.88 ಲಕ್ಷ*
ax5 ಡೀಸಲ್ (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.18,43,399
rtoRs.3,47,849
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.98,304
othersRs.18,433
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.23,07,985*
EMI: Rs.43,926/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5 ಡೀಸಲ್ (ಡೀಸಲ್)Rs.23.08 ಲಕ್ಷ*
ax3 ಡೀಸಲ್ ಎಟಿ(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.18,91,9,99
rtoRs.3,57,020
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,00,125
othersRs.18,919
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.23,68,063*
EMI: Rs.45,069/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax3 ಡೀಸಲ್ ಎಟಿ(ಡೀಸಲ್)Rs.23.68 ಲಕ್ಷ*
ax5 7 str ಡೀಸಲ್ (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,910,6,00
rtoRs.3,60,530
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,00,823
othersRs.19,106
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.23,91,059*
EMI: Rs.45,513/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5 7 str ಡೀಸಲ್ (ಡೀಸಲ್)Rs.23.91 ಲಕ್ಷ*
ax5 ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.20,29,599
rtoRs.4,05,513
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,05,282
othersRs.20,295
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.25,60,689*
EMI: Rs.48,741/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5 ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)Rs.25.61 ಲಕ್ಷ*
ax5 7 str ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.20,91,600
rtoRs.4,17,901
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,07,606
othersRs.20,916
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.26,38,023*
EMI: Rs.50,208/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5 7 str ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)Rs.26.38 ಲಕ್ಷ*
ax7 ಡೀಸಲ್ (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.21,52,7,99
rtoRs.4,30,129
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,09,899
othersRs.21,527
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.27,14,354*
EMI: Rs.51,674/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 ಡೀಸಲ್ (ಡೀಸಲ್)Rs.27.14 ಲಕ್ಷ*
ax7 ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.2,330,600
rtoRs.4,65,653
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,16,562
othersRs.23,306
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.29,36,121*
EMI: Rs.55,878/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)Rs.29.36 ಲಕ್ಷ*
ax7 ಡೀಸಲ್ ಐಷಾರಾಮಿ pack (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.23,47,999
rtoRs.4,69,130
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,17,214
othersRs.23,479
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.29,57,822*
EMI: Rs.56,294/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 ಡೀಸಲ್ ಐಷಾರಾಮಿ pack (ಡೀಸಲ್)Rs.29.58 ಲಕ್ಷ*
ax7 awd ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.24,78,199
rtoRs.4,95,144
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,22,093
othersRs.24,781
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.31,20,217*
EMI: Rs.59,390/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 awd ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)Rs.31.20 ಲಕ್ಷ*
ax7 ಡೀಸಲ್ at ಐಷಾರಾಮಿ pack (ಡೀಸಲ್) ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟ
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.25,25,599
rtoRs.5,04,614
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,23,870
othersRs.25,255
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.31,79,338*
EMI: Rs.60,514/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 ಡೀಸಲ್ at ಐಷಾರಾಮಿ pack (ಡೀಸಲ್)ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟRs.31.79 ಲಕ್ಷ*
ax7 ಡೀಸಲ್ at ಐಷಾರಾಮಿ pack awd (ಡೀಸಲ್) (top model)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.2,657,199
rtoRs.5,30,908
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,28,801
othersRs.26,571
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.33,43,479*
EMI: Rs.63,647/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 ಡೀಸಲ್ at ಐಷಾರಾಮಿ pack awd (ಡೀಸಲ್)(top model)Rs.33.43 ಲಕ್ಷ*
mx(ಪೆಟ್ರೋಲ್) (ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.14,02,800
rtoRs.2,64,708
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.81,793
othersRs.14,028
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.17,63,329*
EMI: Rs.33,570/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700Rs.17.63 ಲಕ್ಷ*
mx ಇ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,452,7,99
rtoRs.2,74,143
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.83,666
othersRs.14,527
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.18,25,135*
EMI: Rs.34,729/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
mx ಇ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.18.25 ಲಕ್ಷ*
ax3(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.16,50,799
rtoRs.3,11,505
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.91,087
othersRs.16,507
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.20,69,898*
EMI: Rs.39,398/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax3(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.20.70 ಲಕ್ಷ*
ax3 ಇ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.17,00,800
rtoRs.3,20,940
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.92,960
othersRs.17,008
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.21,31,708*
EMI: Rs.40,578/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax3 ಇ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.21.32 ಲಕ್ಷ*
ax5(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.17,84,300
rtoRs.3,36,697
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.96,089
othersRs.17,843
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.22,34,929*
EMI: Rs.42,550/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.22.35 ಲಕ್ಷ*
ax3 ಎಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.18,26,600
rtoRs.3,44,679
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.97,675
othersRs.18,266
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.22,87,220*
EMI: Rs.43,529/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax3 ಎಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.22.87 ಲಕ್ಷ*
ax5 ಇ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.18,34,300
rtoRs.3,46,132
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.97,963
othersRs.18,343
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.22,96,738*
EMI: Rs.43,709/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5 ಇ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.22.97 ಲಕ್ಷ*
ax5 7 str (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.18,51,499
rtoRs.3,49,377
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.98,608
othersRs.18,514
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.23,17,998*
EMI: Rs.44,116/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5 7 str (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.23.18 ಲಕ್ಷ*
ax5 ಇ 7 str(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.19,01,500
rtoRs.3,58,813
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,00,482
othersRs.19,015
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.23,79,810*
EMI: Rs.45,297/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5 ಇ 7 str(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.23.80 ಲಕ್ಷ*
ax5 at (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.19,65,200
rtoRs.3,70,833
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,02,869
othersRs.19,652
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.24,58,554*
EMI: Rs.46,793/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5 at (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.24.59 ಲಕ್ಷ*
ax7(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.20,87,599
rtoRs.4,17,102
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,07,456
othersRs.20,875
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.26,33,032*
EMI: Rs.50,123/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.26.33 ಲಕ್ಷ*
ax7 at (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.22,71,400
rtoRs.4,53,825
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,14,344
othersRs.22,714
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.28,62,283*
EMI: Rs.54,485/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 at (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.28.62 ಲಕ್ಷ*
ax7 at ಐಷಾರಾಮಿ pack (ಪೆಟ್ರೋಲ್) (top model)ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟ
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.24,71,699
rtoRs.4,93,845
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,21,850
othersRs.24,716
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.31,12,110*
EMI: Rs.59,240/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 at ಐಷಾರಾಮಿ pack (ಪೆಟ್ರೋಲ್)ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟ(top model)Rs.31.12 ಲಕ್ಷ*
ax3 ಎಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್) (ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.18,26,600
rtoRs.3,44,679
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.97,675
othersRs.18,266
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.22,87,220*
EMI: Rs.43,529/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700Rs.22.87 ಲಕ್ಷ*
ax3 ಡೀಸಲ್ ಎಟಿ(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.18,91,9,99
rtoRs.3,57,020
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,00,125
othersRs.18,919
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.23,68,063*
EMI: Rs.45,069/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax3 ಡೀಸಲ್ ಎಟಿ(ಡೀಸಲ್)Rs.23.68 ಲಕ್ಷ*
ax5 at (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.19,65,200
rtoRs.3,70,833
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,02,869
othersRs.19,652
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.24,58,554*
EMI: Rs.46,793/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5 at (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.24.59 ಲಕ್ಷ*
ax5 ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.20,29,599
rtoRs.4,05,513
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,05,282
othersRs.20,295
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.25,60,689*
EMI: Rs.48,741/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5 ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)Rs.25.61 ಲಕ್ಷ*
ax5 7 str ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.20,91,600
rtoRs.4,17,901
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,07,606
othersRs.20,916
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.26,38,023*
EMI: Rs.50,208/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax5 7 str ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)Rs.26.38 ಲಕ್ಷ*
ax7 at (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.22,71,400
rtoRs.4,53,825
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,14,344
othersRs.22,714
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.28,62,283*
EMI: Rs.54,485/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 at (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.28.62 ಲಕ್ಷ*
ax7 ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.2,330,600
rtoRs.4,65,653
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,16,562
othersRs.23,306
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.29,36,121*
EMI: Rs.55,878/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)Rs.29.36 ಲಕ್ಷ*
ax7 at ಐಷಾರಾಮಿ pack (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟ
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.24,71,699
rtoRs.4,93,845
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,21,850
othersRs.24,716
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.31,12,110*
EMI: Rs.59,240/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 at ಐಷಾರಾಮಿ pack (ಪೆಟ್ರೋಲ್)ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟRs.31.12 ಲಕ್ಷ*
ax7 awd ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.24,78,199
rtoRs.4,95,144
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,22,093
othersRs.24,781
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.31,20,217*
EMI: Rs.59,390/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 awd ಡೀಸಲ್ at (ಡೀಸಲ್)Rs.31.20 ಲಕ್ಷ*
ax7 ಡೀಸಲ್ at ಐಷಾರಾಮಿ pack (ಡೀಸಲ್) ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟ
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.25,25,599
rtoRs.5,04,614
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,23,870
othersRs.25,255
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.31,79,338*
EMI: Rs.60,514/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 ಡೀಸಲ್ at ಐಷಾರಾಮಿ pack (ಡೀಸಲ್)ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟRs.31.79 ಲಕ್ಷ*
ax7 ಡೀಸಲ್ at ಐಷಾರಾಮಿ pack awd (ಡೀಸಲ್) (top model)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.2,657,199
rtoRs.5,30,908
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.1,28,801
othersRs.26,571
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in udupi : Rs.33,43,479*
EMI: Rs.63,647/monthಎಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Mahindra
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ offer
ax7 ಡೀಸಲ್ at ಐಷಾರಾಮಿ pack awd (ಡೀಸಲ್)(top model)Rs.33.43 ಲಕ್ಷ*
*Estimated price via verified sources
ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 Brochure

ಡೌನ್ಲೋಡ್ the brochure to view detailed price, specs, and features

ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ಪರ್ಯಾಯಗಳು ನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ

ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವೆಚ್ಚ

 • ಇಂಧನ ದರ

ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ

ಪ್ರತೀ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಿಮೀ20 ಕಿಮಿ/ದಿನ
ಮಾಸಿಕ ಇಂಧನ ದರRs.0* / ತಿಂಗಳು
  space Image

  Found what you were looking for?

  ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ಬೆಲೆ/ದಾರ ಬಳಕೆದಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

  4.6/5
  ಆಧಾರಿತ677 ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
  • ಎಲ್ಲಾ (668)
  • Price (134)
  • Service (14)
  • Mileage (129)
  • Looks (199)
  • Comfort (240)
  • Space (39)
  • Power (104)
  • More ...
  • ಇತ್ತೀಚಿನ
  • ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆ
  • Awesome Experience

   When compared to the Fortuner in this price range, I find this car to be the best option. It boasts ...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

   ಇವರಿಂದ vikram singh
   On: Sep 19, 2023 | 270 Views
  • XUV700 Interior Feels Premium

   The Mahindra XUV700 is a tech marvel on wheels, The interior feels premium with top-notch materials,...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

   ಇವರಿಂದ pratibha
   On: Sep 18, 2023 | 357 Views
  • Luxury Car

   Best car with luxury at such amazing prices with low maintenance and with lots of heavy performance.

   ಇವರಿಂದ harsh patel
   On: Sep 11, 2023 | 92 Views
  • Building An Era Of Lavishness

   Luxury and elegance perfectly describe the XUV700. While its lavish exterior catches the eye, the in...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

   ಇವರಿಂದ shreyas
   On: Aug 27, 2023 | 555 Views
  • XUV Leading The Game

   The overall car is a good SUV with more features than any other SUV in this price range. The car als...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

   ಇವರಿಂದ chirag
   On: Aug 25, 2023 | 395 Views
  • ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ಬೆಲೆ/ದಾರ ವಿರ್ಮಶೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

  ಮಹೀಂದ್ರ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ವೀಡಿಯೊಗಳು

  • Mahindra XUV700 vs Tata Safari: परिवार की अगली car कौनसी? | Space And Practicality Comparison
   Mahindra XUV700 vs Tata Safari: परिवार की अगली car कौनसी? | Space And Practicality Comparison
   ಫೆಬ್ರವಾರಿ 11, 2022 | 404041 Views
  • Mahindra XUV700 Review: This Is WAR! | ZIgWheels.com
   Mahindra XUV700 Review: This Is WAR! | ZIgWheels.com
   sep 01, 2021 | 43532 Views
  • Mahindra XUV500 2021 | What We Know & What We Want! | Zigwheels.com
   Mahindra XUV500 2021 | What We Know & What We Want! | Zigwheels.com
   aug 18, 2021 | 38634 Views
  • 10 Highlights From The Mahindra XUV700 Price Announcement | ZigWheels.com
   10 Highlights From The Mahindra XUV700 Price Announcement | ZigWheels.com
   aug 18, 2021 | 13466 Views
  • Mahindra XUV700 And Plastic Tailgates: Mythbusting | Safety? Cost? Grades?
   Mahindra XUV700 And Plastic Tailgates: Mythbusting | Safety? Cost? Grades?
   nov 11, 2021 | 24137 Views

  ಮಹೀಂದ್ರ ರಲ್ಲಿ {0} ಕಾರು ವಿತರಕರು

  ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು & ಉತ್ತರಗಳು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

  What about the engine and transmission of the Mahindra XUV700?

  Prakash asked on 21 Sep 2023

  The XUV700 comes with two engine options: a 2-litre turbo-petrol engine (200PS/3...

  ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
  By Cardekho experts on 21 Sep 2023

  Which IS the best colour the Mahindra XUV700? ಗೆ

  Abhijeet asked on 10 Sep 2023

  Mahindra XUV700 is available in 5 different colours - Everest White, Dazzling Si...

  ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
  By Cardekho experts on 10 Sep 2023

  IS the ಡೀಸಲ್ ವೇರಿಯಯೇಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ ರಲ್ಲಿ {0}

  Radhakrishnan asked on 10 Aug 2023

  Yes, the Mahindra XUV700 is available in a 5-seater diesel variant.

  By Cardekho experts on 10 Aug 2023

  IS there any discounts available?

  Sujit asked on 6 Jun 2023

  Offers and discounts are provided by the brand or the dealership and may vary de...

  ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
  By Cardekho experts on 6 Jun 2023

  Whether the ax7 ಡೀಸಲ್ ಐಷಾರಾಮಿ ವೇರಿಯಯೇಂಟ್ IS present ರಲ್ಲಿ {0}

  Nagalokesh asked on 21 May 2023

  No, the XUV700 AX7 Diesel Luxury variants come with the seating capacity of 7 pe...

  ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
  By Cardekho experts on 21 May 2023

  ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳು ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಷಯುವಿ700 ಬೆಲೆ

  ನಗರರಸ್ತೆ ಬೆಲೆ
  ಕುಂದಾಪುರRs. 17.61 - 33.43 ಲಕ್ಷ
  ಮಂಗಳೂರುRs. 17.61 - 33.43 ಲಕ್ಷ
  ಪುಟ್ಟೂರ್Rs. 17.61 - 33.43 ಲಕ್ಷ
  ಶಿಮೊಗRs. 17.61 - 33.43 ಲಕ್ಷ
  ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುRs. 17.61 - 33.43 ಲಕ್ಷ
  ಕಾಸರಗೋಡುRs. 17.07 - 33.97 ಲಕ್ಷ
  ಕನ್ಹಂಗಡ್Rs. 17.07 - 33.48 ಲಕ್ಷ
  ಕಡುರ್Rs. 17.61 - 33.43 ಲಕ್ಷ
  ಗೋವಾRs. 16.51 - 31.12 ಲಕ್ಷ
  ನಿಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಆರಿಸಿ
  space Image

  ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಕಾರುಗಳು

  • ಪಾಪ್ಯುಲರ್
  • ಉಪಕಮಿಂಗ್
  udupi ರಲ್ಲಿ *ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ
  ×
  We need your ನಗರ to customize your experience