medchal ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಬೆಲೆ

ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಮುಖಬೆಲೆ medchal ಶುರು ಆಗುತ್ತದೆ Rs. 7.70 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮಾದರಿ ಎಂದರೆ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ XE ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ಮಾದರಿ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಮುಖಬೆಲೆ Rs. 14.30 ಲಕ್ಷ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಷೋರೂಮ್ ಗೆ medchal ಉತ್ತಮ ಆಫರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ . ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಟಾಟಾ punch ಮುಖಬೆಲೆ medchal ಆರಂಭಿಕಬೆಲೆ Rs. 6.00 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ brezza ಮುಖಬೆಲೆ medchal ಆರಂಭಿಕ Rs. 8.19 ಲಕ್ಷ.

ರೂಪಾಂತರಗಳುon-road price
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ ಡೀಸಲ್Rs. 15.14 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಡೀಸಲ್Rs. 14.95 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux dt ಎಎಂಟಿRs. 14.35 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs dt ಎಎಂಟಿRs. 14.92 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs dt ಡೀಸಲ್Rs. 16.13 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux dtRs. 13.60 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxsRs. 14.00 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್Rs. 13.37 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಎಎಂಟಿRs. 13.77 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs dt ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿRs. 16.90 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಎಸ್‌Rs. 11.06 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಎಂಟಿRs. 13.26 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್Rs. 14.23 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್‌ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೀಸೆಲ್Rs. 14.35 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಎಎಂಟಿ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್‌Rs. 13.80 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌Rs. 13.03 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಎಂಟಿRs. 14.52 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs kazirangaRs. 14.12 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡೀಸಲ್Rs. 15.95 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux dt ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿRs. 16.31 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux ಎಎಂಟಿRs. 14.17 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್Rs. 16.19 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಎಎಂಟಿRs. 14.75 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್‌ಎಂ ಡೀಸೆಲ್Rs. 11.88 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್‌Rs. 13.01 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌Rs. 11.71 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಪ್ಲಸ್ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್‌Rs. 13.68 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿRs. 16.48 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs dtRs. 14.17 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ dtRs. 13.20 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ XERs. 9.18 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌Rs. 10.36 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxRs. 13.43 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್Rs. 14.72 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್Rs. 15.31 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿRs. 13.56 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಎಂಟಿRs. 14.12 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux ಡೀಸಲ್Rs. 15.37 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್Rs. 13.14 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux dt ಡೀಸಲ್Rs. 15.54 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್‌ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್Rs. 12.77 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿRs. 15.19 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs kaziranga ಎಎಂಟಿRs. 14.86 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಎಎಂಟಿ ಎಸ್‌Rs. 11.83 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿRs. 16.95 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ dt ಡೀಸಲ್Rs. 15.13 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ dt ಎಎಂಟಿRs. 13.95 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿRs. 16.13 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್Rs. 13.77 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್Rs. 15.72 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs kaziranga ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿRs. 16.84 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಎಎಂಟಿRs. 11.12 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್‌Rs. 13.92 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಎಂಟಿRs. 14.98 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ ಎಸ್‌Rs. 12.89 ಲಕ್ಷ*
ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿRs. 16.72 ಲಕ್ಷ*
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

medchal ರಲ್ಲಿ {1} ರಸ್ತೆ ಬೆಲೆಗೆ

**ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ price is not available in medchal, currently showing price in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್

ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್‌ಎಂ ಡೀಸೆಲ್(ಡೀಸಲ್) (ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,99,900
rtoRs.1,39,986
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.48,522
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.11,88,408*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌Rs.11.88 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್‌(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.10,59,900
rtoRs.1,80,183
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.50,668
othersRs.10,599
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.13,01,350*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್‌(ಡೀಸಲ್)Rs.13.01 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಪ್ಲಸ್ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್‌(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,14,900
rtoRs.1,89,533
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.52,636
othersRs.11,149
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.13,68,218*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಪ್ಲಸ್ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್‌(ಡೀಸಲ್)Rs.13.68 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಎಎಂಟಿ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್‌(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,24,900
rtoRs.1,91,233
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.52,994
othersRs.11,249
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.13,80,376*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಎಎಂಟಿ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್‌(ಡೀಸಲ್)Rs.13.80 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್‌ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೀಸೆಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,69,900
rtoRs.1,98,883
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.54,603
othersRs.11,699
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.14,35,085*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್‌ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೀಸೆಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.14.35 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್‌(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,79,900
rtoRs.2,00,583
othersRs.11,799
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.13,92,282*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್‌(ಡೀಸಲ್)Rs.13.92 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,99,900
rtoRs.2,03,983
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.55,676
othersRs.11,999
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.14,71,558*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.14.72 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,34,900
rtoRs.2,09,933
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.56,928
othersRs.12,349
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.15,14,110*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.15.14 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,59,900
rtoRs.1,63,787
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.59,122
othersRs.12,599
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,95,408*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.14.95 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ dt ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,74,9,00
rtoRs.1,65,737
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.59,674
othersRs.12,749
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.15,13,060*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ dt ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.15.13 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,279,9,00
rtoRs.1,66,387
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.59,858
othersRs.12,799
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.15,18,944*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)Rs.15.19 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,89,900
rtoRs.1,67,687
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.60,226
othersRs.12,899
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.15,30,712*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.15.31 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,294,900
rtoRs.1,68,337
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.60,410
othersRs.12,949
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.15,36,596*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.15.37 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux dt ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.13,09,900
rtoRs.1,70,287
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.60,962
othersRs.13,099
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.15,54,248*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux dt ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.15.54 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.13,24,900
rtoRs.1,72,237
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.61,514
othersRs.13,249
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.15,71,900*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.15.72 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.13,44,900
rtoRs.1,74,837
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.62,250
othersRs.13,449
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.15,95,436*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.15.95 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs dt ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,359,900
rtoRs.1,76,787
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.62,802
othersRs.13,599
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.16,13,088*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs dt ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.16.13 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,359,900
rtoRs.1,76,787
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.62,802
othersRs.13,599
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.16,13,088*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)Rs.16.13 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,364,900
rtoRs.1,77,437
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.62,986
othersRs.13,649
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.16,18,972*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.16.19 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux dt ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.13,74,900
rtoRs.1,78,737
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.63,354
othersRs.13,749
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.16,30,740*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux dt ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)Rs.16.31 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.13,89,900
rtoRs.1,80,687
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.63,906
othersRs.13,899
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.16,48,392*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)Rs.16.48 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.14,09,900
rtoRs.1,83,287
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.64,642
othersRs.14,099
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.16,71,928*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)Rs.16.72 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs kaziranga ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,419,900
rtoRs.1,84,587
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.65,010
othersRs.14,199
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.16,83,696*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs kaziranga ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)Rs.16.84 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs dt ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,424,900
rtoRs.1,85,237
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.65,194
othersRs.14,249
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.16,89,580*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs dt ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)Rs.16.90 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್) (top model)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,429,900
rtoRs.1,85,887
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.65,378
othersRs.14,299
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.16,95,464*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)(top model)Rs.16.95 ಲಕ್ಷ*
XE(ಪೆಟ್ರೋಲ್) (ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,69,900
rtoRs.1,07,786
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.40,295
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.9,17,981*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
XE(ಪೆಟ್ರೋಲ್)(ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)Rs.9.18 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,69,900
rtoRs.1,21,786
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.43,872
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.10,35,558*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.36 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,29,900
rtoRs.1,30,186
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.46,018
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.11,06,104*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.11.06 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,34,900
rtoRs.1,30,886
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.46,197
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.11,11,983*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.11.12 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,84,900
rtoRs.1,37,886
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.47,986
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.11,70,772*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.11.71 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಎಎಂಟಿ ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,94,900
rtoRs.1,39,286
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.48,343
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.11,82,529*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಎಎಂಟಿ ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.11.83 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್‌ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟ
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.10,39,900
rtoRs.1,76,783
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.49,953
othersRs.10,399
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.12,77,035*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್‌ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟRs.12.77 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.10,49,900
rtoRs.1,78,483
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.50,311
othersRs.10,499
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.12,89,193*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.12.89 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.10,69,900
rtoRs.1,81,883
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.51,026
othersRs.10,699
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.13,13,508*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.14 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,04,900
rtoRs.1,87,833
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.52,278
othersRs.11,049
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.13,56,060*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.56 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,24,900
rtoRs.1,12,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.54,154
othersRs.11,249
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.13,02,793*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.03 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,139,900
rtoRs.1,13,990
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.54,706
othersRs.11,399
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.13,19,995*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.20 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,44,900
rtoRs.1,14,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.54,890
othersRs.11,449
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.13,25,729*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.26 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,54,900
rtoRs.1,15,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.55,258
othersRs.11,549
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.13,37,197*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.37 ಲಕ್ಷ*
xz plus lux(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,59,900
rtoRs.1,15,990
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.55,442
othersRs.11,599
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.13,42,931*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
xz plus lux(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.43 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,74,900
rtoRs.1,17,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.55,994
othersRs.11,749
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.13,60,133*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.60 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ plus lux dark edition (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,89,900
rtoRs.1,18,990
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.56,546
othersRs.11,899
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.13,77,335*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ plus lux dark edition (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.77 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,89,900
rtoRs.1,18,990
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.56,546
othersRs.11,899
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.13,77,335*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.77 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ dt ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,04,900
rtoRs.1,20,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.57,098
othersRs.12,049
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.13,94,537*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ dt ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.95 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,09,900
rtoRs.1,20,990
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.57,282
othersRs.12,099
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,00,271*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.00 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs kaziranga(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,19,900
rtoRs.1,21,990
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.57,650
othersRs.12,199
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,11,739*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs kaziranga(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.12 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,219,9,00
rtoRs.1,21,990
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.57,650
othersRs.12,199
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,11,739*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.12 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,24,9,00
rtoRs.1,22,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.57,834
othersRs.12,249
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,17,473*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.17 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,224,900
rtoRs.1,22,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.57,834
othersRs.12,249
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,17,473*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.17 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,29,9,00
rtoRs.1,22,990
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.58,018
othersRs.12,299
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,23,207*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.23 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux dt ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,39,900
rtoRs.1,23,990
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.58,386
othersRs.12,399
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,34,675*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux dt ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.35 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,254,900
rtoRs.1,25,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.58,938
othersRs.12,549
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,51,877*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.52 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,74,900
rtoRs.1,27,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.59,674
othersRs.12,749
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,74,813*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.75 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs kaziranga ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,84,900
rtoRs.1,28,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.60,042
othersRs.12,849
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,86,281*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs kaziranga ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.86 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs dt ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,89,9,00
rtoRs.1,28,990
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.60,226
othersRs.12,899
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,92,015*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs dt ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.92 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್) (top model)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,94,900
rtoRs.1,29,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.60,410
othersRs.12,949
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,97,749*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)(top model)Rs.14.98 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್‌ಎಂ ಡೀಸೆಲ್(ಡೀಸಲ್) (ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,99,900
rtoRs.1,39,986
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.48,522
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.11,88,408*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌Rs.11.88 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್‌(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.10,59,900
rtoRs.1,80,183
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.50,668
othersRs.10,599
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.13,01,350*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್‌(ಡೀಸಲ್)Rs.13.01 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಪ್ಲಸ್ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್‌(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,14,900
rtoRs.1,89,533
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.52,636
othersRs.11,149
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.13,68,218*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಪ್ಲಸ್ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್‌(ಡೀಸಲ್)Rs.13.68 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಎಎಂಟಿ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್‌(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,24,900
rtoRs.1,91,233
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.52,994
othersRs.11,249
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.13,80,376*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಎಎಂಟಿ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್‌(ಡೀಸಲ್)Rs.13.80 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್‌ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೀಸೆಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,69,900
rtoRs.1,98,883
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.54,603
othersRs.11,699
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.14,35,085*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್‌ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೀಸೆಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.14.35 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್‌(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,79,900
rtoRs.2,00,583
othersRs.11,799
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.13,92,282*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ ಡೀಸಲ್ ಎಸ್‌(ಡೀಸಲ್)Rs.13.92 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,99,900
rtoRs.2,03,983
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.55,676
othersRs.11,999
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.14,71,558*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.14.72 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,34,900
rtoRs.2,09,933
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.56,928
othersRs.12,349
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.15,14,110*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.15.14 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,59,900
rtoRs.1,63,787
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.59,122
othersRs.12,599
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,95,408*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.14.95 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ dt ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,74,9,00
rtoRs.1,65,737
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.59,674
othersRs.12,749
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.15,13,060*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ dt ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.15.13 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,279,9,00
rtoRs.1,66,387
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.59,858
othersRs.12,799
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.15,18,944*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)Rs.15.19 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,89,900
rtoRs.1,67,687
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.60,226
othersRs.12,899
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.15,30,712*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.15.31 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,294,900
rtoRs.1,68,337
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.60,410
othersRs.12,949
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.15,36,596*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.15.37 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux dt ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.13,09,900
rtoRs.1,70,287
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.60,962
othersRs.13,099
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.15,54,248*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux dt ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.15.54 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.13,24,900
rtoRs.1,72,237
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.61,514
othersRs.13,249
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.15,71,900*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.15.72 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.13,44,900
rtoRs.1,74,837
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.62,250
othersRs.13,449
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.15,95,436*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.15.95 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs dt ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,359,900
rtoRs.1,76,787
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.62,802
othersRs.13,599
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.16,13,088*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs dt ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.16.13 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,359,900
rtoRs.1,76,787
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.62,802
othersRs.13,599
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.16,13,088*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)Rs.16.13 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,364,900
rtoRs.1,77,437
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.62,986
othersRs.13,649
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.16,18,972*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್(ಡೀಸಲ್)Rs.16.19 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux dt ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.13,74,900
rtoRs.1,78,737
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.63,354
othersRs.13,749
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.16,30,740*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux dt ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)Rs.16.31 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.13,89,900
rtoRs.1,80,687
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.63,906
othersRs.13,899
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.16,48,392*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)Rs.16.48 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.14,09,900
rtoRs.1,83,287
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.64,642
othersRs.14,099
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.16,71,928*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)Rs.16.72 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs kaziranga ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,419,900
rtoRs.1,84,587
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.65,010
othersRs.14,199
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.16,83,696*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs kaziranga ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)Rs.16.84 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs dt ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,424,900
rtoRs.1,85,237
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.65,194
othersRs.14,249
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.16,89,580*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs dt ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)Rs.16.90 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್) (top model)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,429,900
rtoRs.1,85,887
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.65,378
othersRs.14,299
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.16,95,464*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಡೀಸಲ್ ಎಎಂಟಿ(ಡೀಸಲ್)(top model)Rs.16.95 ಲಕ್ಷ*
XE(ಪೆಟ್ರೋಲ್) (ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,69,900
rtoRs.1,07,786
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.40,295
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.9,17,981*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌Rs.9.18 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,69,900
rtoRs.1,21,786
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.43,872
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.10,35,558*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.36 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,29,900
rtoRs.1,30,186
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.46,018
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.11,06,104*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.11.06 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,34,900
rtoRs.1,30,886
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.46,197
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.11,11,983*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.11.12 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,84,900
rtoRs.1,37,886
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.47,986
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.11,70,772*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸೆಎಮ್‌ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.11.71 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಎಎಂಟಿ ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,94,900
rtoRs.1,39,286
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.48,343
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.11,82,529*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಎಎಂಟಿ ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.11.83 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್‌ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟ
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.10,39,900
rtoRs.1,76,783
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.49,953
othersRs.10,399
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.12,77,035*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್‌ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟRs.12.77 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.10,49,900
rtoRs.1,78,483
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.50,311
othersRs.10,499
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.12,89,193*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸ್ಎಂಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.12.89 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.10,69,900
rtoRs.1,81,883
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.51,026
othersRs.10,699
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.13,13,508*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.14 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,04,900
rtoRs.1,87,833
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.52,278
othersRs.11,049
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ : (medchal not available)Rs.13,56,060*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.56 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,24,900
rtoRs.1,12,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.54,154
othersRs.11,249
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.13,02,793*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.03 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,139,900
rtoRs.1,13,990
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.54,706
othersRs.11,399
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.13,19,995*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.20 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,44,900
rtoRs.1,14,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.54,890
othersRs.11,449
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.13,25,729*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.26 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,54,900
rtoRs.1,15,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.55,258
othersRs.11,549
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.13,37,197*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.37 ಲಕ್ಷ*
xz plus lux(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,59,900
rtoRs.1,15,990
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.55,442
othersRs.11,599
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.13,42,931*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
xz plus lux(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.43 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,74,900
rtoRs.1,17,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.55,994
othersRs.11,749
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.13,60,133*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ lux dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.60 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ plus lux dark edition (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,89,900
rtoRs.1,18,990
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.56,546
othersRs.11,899
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.13,77,335*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ plus lux dark edition (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.77 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.11,89,900
rtoRs.1,18,990
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.56,546
othersRs.11,899
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.13,77,335*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.77 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ dt ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,04,900
rtoRs.1,20,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.57,098
othersRs.12,049
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.13,94,537*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ dt ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.13.95 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,09,900
rtoRs.1,20,990
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.57,282
othersRs.12,099
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,00,271*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.00 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs kaziranga(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,19,900
rtoRs.1,21,990
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.57,650
othersRs.12,199
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,11,739*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs kaziranga(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.12 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,219,9,00
rtoRs.1,21,990
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.57,650
othersRs.12,199
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,11,739*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್‌ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.12 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,24,9,00
rtoRs.1,22,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.57,834
othersRs.12,249
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,17,473*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.17 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,224,900
rtoRs.1,22,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.57,834
othersRs.12,249
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,17,473*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.17 ಲಕ್ಷ*
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,29,9,00
rtoRs.1,22,990
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.58,018
othersRs.12,299
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,23,207*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಎಕ್ಸಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.23 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux dt ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,39,900
rtoRs.1,23,990
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.58,386
othersRs.12,399
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,34,675*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux dt ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.35 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.1,254,900
rtoRs.1,25,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.58,938
othersRs.12,549
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,51,877*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ lux ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.52 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,74,900
rtoRs.1,27,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.59,674
othersRs.12,749
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,74,813*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.75 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs kaziranga ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,84,900
rtoRs.1,28,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.60,042
othersRs.12,849
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,86,281*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs kaziranga ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.86 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs dt ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,89,9,00
rtoRs.1,28,990
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.60,226
othersRs.12,899
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,92,015*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs dt ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.14.92 ಲಕ್ಷ*
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್) (top model)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.12,94,900
rtoRs.1,29,490
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.60,410
othersRs.12,949
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ನವ ದೆಹಲಿ : (medchal not available)Rs.14,97,749*
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫೆಬ್ರವಾರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಟಿಯಾಗೊ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ಎ ಪ್ಲಸ್ luxs ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)(top model)Rs.14.98 ಲಕ್ಷ*
*Estimated price via verified sources

ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ

ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವೆಚ್ಚ

 • ಇಂಧನ ದರ
 • ಸೇವೆಯ ಶುಲ್ಕ
 • ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು

ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ

ಪ್ರತೀ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಿಮೀ20 ಕಿಮಿ/ದಿನ
ಮಾಸಿಕ ಇಂಧನ ದರRs.0* / ತಿಂಗಳು

  ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ year

  ಫ್ಯುಯೆಲ್ typeಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸೇವೆಯ ಶುಲ್ಕ
  ಡೀಸಲ್ಹಸ್ತಚಾಲಿತRs.5,9751
  ಪೆಟ್ರೋಲ್ಹಸ್ತಚಾಲಿತRs.4,4461
  ಡೀಸಲ್ಹಸ್ತಚಾಲಿತRs.5,9752
  ಪೆಟ್ರೋಲ್ಹಸ್ತಚಾಲಿತRs.4,4462
  ಡೀಸಲ್ಹಸ್ತಚಾಲಿತRs.7,4583
  ಪೆಟ್ರೋಲ್ಹಸ್ತಚಾಲಿತRs.5,9283
  ಡೀಸಲ್ಹಸ್ತಚಾಲಿತRs.5,9754
  ಪೆಟ್ರೋಲ್ಹಸ್ತಚಾಲಿತRs.4,4464
  ಡೀಸಲ್ಹಸ್ತಚಾಲಿತRs.5,9755
  ಪೆಟ್ರೋಲ್ಹಸ್ತಚಾಲಿತRs.4,8275
  15000 km/year ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ

   ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಬೆಲೆ/ದಾರ ಬಳಕೆದಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

   4.4/5
   ಆಧಾರಿತ666 ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
   • ಎಲ್ಲಾ (666)
   • Price (66)
   • Service (64)
   • Mileage (185)
   • Looks (140)
   • Comfort (199)
   • Space (47)
   • Power (56)
   • More ...
   • ಇತ್ತೀಚಿನ
   • ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆ
   • Tata Nexon Kaziranga

    I own a Tata Nexon Kaziranga edition. Safest car in this price segment. performance is good in Sports mode but you have to compromise in milage. And in other modes, gear ...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

    ಇವರಿಂದ dimple gupta
    On: Jan 22, 2023 | 3698 Views
   • Safty Icon

    Everything is excellent and packed with features for the pricing range. The inside dashboard of a top model has a luxurious appearance, the build quality is substantial a...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

    ಇವರಿಂದ user
    On: Jan 17, 2023 | 1528 Views
   • Best In Segment Tata Nexon

    The price range even for the top-end model is 14lacs and that is the best part because I get everything in it. It's been three months since I bought it, and I had the gre...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

    ಇವರಿಂದ satish pal
    On: Dec 26, 2022 | 6615 Views
   • Nice Looking Tata Nexon

    The good part is there are many variants for a test drive. It is a nice-looking SUV with an updated facelift which increases its value. The other good part is the price r...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

    ಇವರಿಂದ santosh singh
    On: Dec 07, 2022 | 2879 Views
   • Safety And Amazaing Features

    Tata Nexon is one of the safest cars in the segment, and it was a reason for me to consider buying Nexon. The features are amazing so is the on-road performance. The pric...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

    ಇವರಿಂದ rocarz hussain
    On: Dec 01, 2022 | 2234 Views
   • ಎಲ್ಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಬೆಲೆ/ದಾರ ವಿರ್ಮಶೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ವೀಡಿಯೊಗಳು

   • Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    jul 13, 2021
   • Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    5:26
    Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    ಜೂನ್ 14, 2021
   • Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    jul 13, 2021

   ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ

   Ask Question

   Are you Confused?

   Ask anything & get answer ರಲ್ಲಿ {0}

   ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು & ಉತ್ತರಗಳು

   • ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

   Which ಕಾರು IS batter ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ or ಮಾರುತಿ Grand Vitara?

   SunilKumar asked on 2 Feb 2023

   Both cars are good in their own forte. Nexon becomes the default choice if you w...

   ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
   By Cardekho experts on 2 Feb 2023

   Does ಎಕ್ಸಝಡ್ Plus Dark Edition have cruise control?

   DhruvSharma asked on 15 Jan 2023

   No, the Tata Nexon XZ Plus Dark Edition doesn't feature cruise control.

   By Cardekho experts on 15 Jan 2023

   What IS the ಎತ್ತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ Nexon?

   Prabhakar asked on 7 Jan 2023

   Tata Nexon has a height of 1606mm.

   By Cardekho experts on 7 Jan 2023

   What IS the ಬೆಲೆ/ದಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ Nexon?

   Prabhakar asked on 7 Jan 2023

   Tata Nexon is priced from INR 7.70 - 14.18 Lakh (Ex-showroom Price in New Delhi)...

   ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
   By Dilip on 7 Jan 2023

   Which ವನ್ IS better, ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ or ಟಾಟಾ Nexon?

   Sandeep asked on 2 Jan 2023

   Tata Nexon looks better, feels more premium on the inside, and now has a feature...

   ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
   By Cardekho experts on 2 Jan 2023

   ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳು ರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಬೆಲೆ

   ನಗರರಸ್ತೆ ಬೆಲೆ
   ಶ್ರೀನಗರRs. 8.87 - 16.95 ಲಕ್ಷ
   ಜಮ್ಮುRs. 8.79 - 16.95 ಲಕ್ಷ
   ಮಂಡಿRs. 8.56 - 16.95 ಲಕ್ಷ
   ಸೊಲಾನ್Rs. 8.56 - 16.95 ಲಕ್ಷ
   ಚಂಡೀಗಡ್Rs. 8.54 - 16.95 ಲಕ್ಷ
   ಮೊಹಲಿRs. 8.79 - 16.95 ಲಕ್ಷ
   ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್Rs. 8.81 - 16.95 ಲಕ್ಷ
   ಘಜಿಯಾಬಾದ್Rs. 8.67 - 16.95 ಲಕ್ಷ
   ನಿಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಆರಿಸಿ
   space Image

   ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳು

   • ಪಾಪ್ಯುಲರ್
   • ಉಪಕಮಿಂಗ್
   medchal ರಲ್ಲಿ *ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ
   ×
   We need your ನಗರ to customize your experience