ತಳ್ಳು ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ punch ಬೆಲೆ

ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಮುಖಬೆಲೆ ತಳ್ಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತದೆ Rs. 6 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮಾದರಿ ಎಂದರೆ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಪಿಯೋರ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ಮಾದರಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative flagship ಎಎಂಟಿ dt ಪ್ಲಸ್ ಮುಖಬೆಲೆ Rs. 10.10 ಲಕ್ಷ. ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಮಾಡೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ Rs. 6.50 ಲಕ್ಷ ಅಧಿಕ . ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಷೋರೂಮ್ ಗೆ ತಳ್ಳು ಉತ್ತಮ ಆಫರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ . ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್‌ಟರ್ ಮುಖಬೆಲೆ ತಳ್ಳು ಆರಂಭಿಕಬೆಲೆ Rs. 6 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಂನ್‌ ಮುಖಬೆಲೆ ತಳ್ಳು ಆರಂಭಿಕ Rs. 8.10 ಲಕ್ಷ.

ರೂಪಾಂತರಗಳುon-road price
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ accomplished dazzle ಎಸ್ ಸಿಎನ್ಜಿRs. 10.97 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative ಎಎಂಟಿRs. 10.59 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative ಎಎಂಟಿ bsviRs. 10.59 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್Rs. 8.14 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative bsviRs. 9.90 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ bsviRs. 8.15 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ accomplished bsviRs. 8.96 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative dt ಎಸ್‌Rs. 10.80 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಎಎಂಟಿ bsviRs. 8.73 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ camo accomplished dazzle bsviRs. 9.51 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative dt bsviRs. 10.01 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ camo accomplishedRs. 9.18 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ camo accomplished ಎಎಂಟಿRs. 9.87 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ accomplished ಎಎಂಟಿ bsviRs. 9.64 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative iraRs. 10.24 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ accomplished ಎಸ್‌ ಎಎಂಟಿRs. 10.42 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative ಎಎಂಟಿ ira bsviRs. 10.93 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ accomplished dazzle bsviRs. 9.39 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್Rs. 8.26 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಎಎಂಟಿ rhythmRs. 9.24 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative flagship ಎಎಂಟಿ dtRs. 12.03 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಎಎಂಟಿ rhythm bsviRs. 9.24 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ camo accomplished ಎಎಂಟಿ bsviRs. 9.76 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಎಎಂಟಿ bsviRs. 8.84 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative ಎಎಂಟಿ dt bsviRs. 10.70 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಎಎಂಟಿRs. 8.84 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಪಿಯೋರ್‌Rs. 7.11 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ accomplished ಎಎಂಟಿ dazzleRs. 10.29 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ accomplished dazzleRs. 9.59 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ accomplishedRs. 9.13 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ camo accomplished bsviRs. 9.07 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative ira dt bsviRs. 10.36 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಸಿಎನ್‌ಜಿRs. 8.92 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative ira dtRs. 10.36 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ rhythmRs. 8.55 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ kaziranga edition iraRs. 10.38 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ kaziranga edition ಎಎಂಟಿ iraRs. 11.07 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ accomplished ಎಸ್‌Rs. 9.74 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಪಿಯೋರ್‌ bsviRs. 7.01 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಎಎಂಟಿRs. 8.95 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative dtRs. 10.27 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative ಎಎಂಟಿ ira dtRs. 11.04 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ accomplished ಎಎಂಟಿRs. 9.83 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative kaziranga editionRs. 10.03 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ rhythm bsviRs. 8.56 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಎಎಂಟಿ rhythm bsviRs. 9.13 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creativeRs. 9.90 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ accomplished ಸಿಎನ್‌ಜಿRs. 10.06 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ rhythm ಸಿಎನ್‌ಜಿRs. 9.30 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ rhythm bsviRs. 8.44 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative ಎಎಂಟಿ dtRs. 10.97 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ accomplished dazzle ಎಸ್‌Rs. 10.19 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಪಿಯೋರ್‌ ಸಿಎನ್‌ಜಿRs. 8.09 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative ಎಸ್‌ ಎಎಂಟಿ dtRs. 11.46 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ bsviRs. 8.04 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative flagship dtRs. 11.15 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ accomplished ಎಎಂಟಿ dazzle bsviRs. 10.08 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ camo accomplished ಎಎಂಟಿ dazzleRs. 10.31 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative kaziranga edition ಎಎಂಟಿRs. 10.72 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative ಎಎಂಟಿ ira dt bsviRs. 11.04 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಎಎಂಟಿ rhythmRs. 9.36 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಪಿಯೋರ್‌ rhythmRs. 7.51 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ rhythmRs. 8.66 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಪಿಯೋರ್‌ rhythm bsviRs. 7.41 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ accomplished dazzle ಎಸ್‌ ಎಎಂಟಿRs. 10.86 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ camo accomplished ಎಎಂಟಿ dazzle bsviRs. 10.20 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative ಎಎಂಟಿ iraRs. 10.93 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ camo accomplished dazzleRs. 9.62 ಲಕ್ಷ*
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ creative ira bsviRs. 10.24 ಲಕ್ಷ*
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ತಳ್ಳು ರಲ್ಲಿ {1} ರಸ್ತೆ ಬೆಲೆಗೆ

ಪಿಯೋರ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್) (ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.5,99,900
rtoRs.69,868
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.40,133
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.7,10,501*
EMI: Rs.13,525/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌Rs.7.11 ಲಕ್ಷ*
pure rhythm(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.6,34,900
rtoRs.73,795
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.41,601
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.7,50,896*
EMI: Rs.14,294/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
pure rhythm(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.7.51 ಲಕ್ಷ*
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.6,89,900
rtoRs.79,966
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.43,907
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.8,14,373*
EMI: Rs.15,510/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.8.14 ಲಕ್ಷ*
camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.6,99,900
rtoRs.81,088
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.44,327
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.8,25,915*
EMI: Rs.15,712/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.8.26 ಲಕ್ಷ*
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ rhythm (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,24,900
rtoRs.83,893
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.45,375
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.8,54,768*
EMI: Rs.16,280/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ rhythm (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.8.55 ಲಕ್ಷ*
camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ rhythm (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,34,900
rtoRs.85,015
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.45,795
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.8,66,310*
EMI: Rs.16,481/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ rhythm (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.8.66 ಲಕ್ಷ*
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,49,900
rtoRs.86,698
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.46,424
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.8,83,622*
EMI: Rs.16,826/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.8.84 ಲಕ್ಷ*
camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ amt (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,59,900
rtoRs.87,820
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.46,843
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.8,95,163*
EMI: Rs.17,028/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ amt (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.8.95 ಲಕ್ಷ*
accomplished(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,74,900
rtoRs.89,503
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.48,263
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,13,266*
EMI: Rs.17,390/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.13 ಲಕ್ಷ*
camo accomplished(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,79,900
rtoRs.90,064
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.47,682
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,18,246*
EMI: Rs.17,474/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
camo accomplished(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.18 ಲಕ್ಷ*
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ amt rhythm (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,84,900
rtoRs.90,625
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.47,892
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,24,017*
EMI: Rs.17,596/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ amt rhythm (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.24 ಲಕ್ಷ*
camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ amt rhythm (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,94,900
rtoRs.91,747
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.48,311
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,35,558*
EMI: Rs.17,798/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ amt rhythm (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.36 ಲಕ್ಷ*
accomplished dazzle(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,14,900
rtoRs.93,991
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.49,957
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,59,448*
EMI: Rs.18,261/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished dazzle(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.59 ಲಕ್ಷ*
camo accomplished dazzle(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,17,900
rtoRs.94,327
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.49,276
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,62,103*
EMI: Rs.18,317/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
camo accomplished dazzle(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.62 ಲಕ್ಷ*
accomplished ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,24,900
rtoRs.95,113
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.53,361
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,73,974*
EMI: Rs.18,547/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.74 ಲಕ್ಷ*
accomplished amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,34,900
rtoRs.96,235
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.50,780
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,82,515*
EMI: Rs.18,706/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.83 ಲಕ್ಷ*
camo accomplished amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,39,900
rtoRs.96,796
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.50,199
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,87,495*
EMI: Rs.18,791/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
camo accomplished amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.87 ಲಕ್ಷ*
accomplished dazzle s(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,64,900
rtoRs.99,601
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.53,558
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,18,659*
EMI: Rs.19,386/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished dazzle s(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.19 ಲಕ್ಷ*
creative dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,74,900
rtoRs.1,00,723
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.51,122
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,27,345*
EMI: Rs.19,549/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
creative dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.27 ಲಕ್ಷ*
accomplished amt dazzle(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,74,900
rtoRs.1,00,723
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.52,372
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,28,595*
EMI: Rs.19,575/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished amt dazzle(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.29 ಲಕ್ಷ*
camo accomplished amt dazzle(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,77,900
rtoRs.1,01,059
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.51,793
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,31,352*
EMI: Rs.19,634/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
camo accomplished amt dazzle(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.31 ಲಕ್ಷ*
accomplished ಎಸ್‌ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,84,900
rtoRs.1,01,845
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.54,361
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,41,706*
EMI: Rs.19,831/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished ಎಸ್‌ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.42 ಲಕ್ಷ*
creative dt s(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,19,900
rtoRs.1,05,772
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.53,636
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,79,908*
EMI: Rs.20,555/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
creative dt s(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.80 ಲಕ್ಷ*
accomplished dazzle s amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,24,900
rtoRs.1,06,333
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.54,428
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,86,261*
EMI: Rs.20,668/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished dazzle s amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.86 ಲಕ್ಷ*
creative amt dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,34,900
rtoRs.1,07,455
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.53,636
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,96,591*
EMI: Rs.20,865/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
creative amt dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.97 ಲಕ್ಷ*
creative flagship dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,49,900
rtoRs.1,09,138
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.54,895
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.11,14,533*
EMI: Rs.21,223/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
creative flagship dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.11.15 ಲಕ್ಷ*
creative s amt dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,79,900
rtoRs.1,12,504
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.53,217
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.11,46,221*
EMI: Rs.21,809/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
creative s amt dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.11.46 ಲಕ್ಷ*
creative flagship amt dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್) (top model)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.10,09,900
rtoRs.1,26,165
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.55,758
othersRs.10,699
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.12,02,522*
EMI: Rs.22,894/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
creative flagship amt dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)(top model)Rs.12.03 ಲಕ್ಷ*
ಪಿಯೋರ್‌ ಸಿಎನ್‌ಜಿ(ಸಿಎನ್‌ಜಿ) (ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,09,900
rtoRs.53,246
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.45,187
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.8,08,933*
EMI: Rs.15,395/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ಪಿಯೋರ್‌ ಸಿಎನ್‌ಜಿ(ಸಿಎನ್‌ಜಿ)(ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)Rs.8.09 ಲಕ್ಷ*
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಸಿಎನ್‌ಜಿ(ಸಿಎನ್‌ಜಿ)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,84,900
rtoRs.58,601
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.47,906
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.8,92,007*
EMI: Rs.16,983/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಸಿಎನ್‌ಜಿ(ಸಿಎನ್‌ಜಿ)Rs.8.92 ಲಕ್ಷ*
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ rhythm ಸಿಎನ್ಜಿ (ಸಿಎನ್‌ಜಿ)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,19,900
rtoRs.61,100
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.48,892
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,30,492*
EMI: Rs.17,712/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ rhythm ಸಿಎನ್ಜಿ (ಸಿಎನ್‌ಜಿ)Rs.9.30 ಲಕ್ಷ*
accomplished ಸಿಎನ್‌ಜಿ(ಸಿಎನ್‌ಜಿ)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,84,900
rtoRs.65,741
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.54,791
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,06,032*
EMI: Rs.19,140/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished ಸಿಎನ್‌ಜಿ(ಸಿಎನ್‌ಜಿ)Rs.10.06 ಲಕ್ಷ*
accomplished dazzle s cng(ಸಿಎನ್‌ಜಿ) (top model)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,67,900
rtoRs.71,667
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.56,451
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,96,618*
EMI: Rs.20,866/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished dazzle s cng(ಸಿಎನ್‌ಜಿ)(top model)Rs.10.97 ಲಕ್ಷ*
ಪಿಯೋರ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್) (ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.5,99,900
rtoRs.69,868
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.40,133
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.7,10,501*
EMI: Rs.13,525/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌Rs.7.11 ಲಕ್ಷ*
pure rhythm(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.6,34,900
rtoRs.73,795
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.41,601
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.7,50,896*
EMI: Rs.14,294/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
pure rhythm(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.7.51 ಲಕ್ಷ*
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.6,89,900
rtoRs.79,966
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.43,907
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.8,14,373*
EMI: Rs.15,510/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.8.14 ಲಕ್ಷ*
camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.6,99,900
rtoRs.81,088
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.44,327
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.8,25,915*
EMI: Rs.15,712/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.8.26 ಲಕ್ಷ*
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ rhythm (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,24,900
rtoRs.83,893
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.45,375
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.8,54,768*
EMI: Rs.16,280/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ rhythm (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.8.55 ಲಕ್ಷ*
camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ rhythm (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,34,900
rtoRs.85,015
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.45,795
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.8,66,310*
EMI: Rs.16,481/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ rhythm (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.8.66 ಲಕ್ಷ*
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,49,900
rtoRs.86,698
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.46,424
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.8,83,622*
EMI: Rs.16,826/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.8.84 ಲಕ್ಷ*
camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ amt (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,59,900
rtoRs.87,820
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.46,843
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.8,95,163*
EMI: Rs.17,028/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ amt (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.8.95 ಲಕ್ಷ*
accomplished(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,74,900
rtoRs.89,503
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.48,263
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,13,266*
EMI: Rs.17,390/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.13 ಲಕ್ಷ*
camo accomplished(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,79,900
rtoRs.90,064
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.47,682
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,18,246*
EMI: Rs.17,474/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
camo accomplished(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.18 ಲಕ್ಷ*
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ amt rhythm (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,84,900
rtoRs.90,625
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.47,892
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,24,017*
EMI: Rs.17,596/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ amt rhythm (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.24 ಲಕ್ಷ*
camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ amt rhythm (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,94,900
rtoRs.91,747
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.48,311
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,35,558*
EMI: Rs.17,798/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ amt rhythm (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.36 ಲಕ್ಷ*
accomplished dazzle(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,14,900
rtoRs.93,991
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.49,957
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,59,448*
EMI: Rs.18,261/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished dazzle(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.59 ಲಕ್ಷ*
camo accomplished dazzle(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,17,900
rtoRs.94,327
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.49,276
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,62,103*
EMI: Rs.18,317/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
camo accomplished dazzle(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.62 ಲಕ್ಷ*
accomplished ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,24,900
rtoRs.95,113
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.53,361
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,73,974*
EMI: Rs.18,547/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished ಎಸ್‌(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.74 ಲಕ್ಷ*
accomplished amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,34,900
rtoRs.96,235
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.50,780
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,82,515*
EMI: Rs.18,706/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.83 ಲಕ್ಷ*
camo accomplished amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,39,900
rtoRs.96,796
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.50,199
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,87,495*
EMI: Rs.18,791/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
camo accomplished amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.87 ಲಕ್ಷ*
accomplished dazzle s(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,64,900
rtoRs.99,601
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.53,558
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,18,659*
EMI: Rs.19,386/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished dazzle s(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.19 ಲಕ್ಷ*
creative dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,74,900
rtoRs.1,00,723
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.51,122
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,27,345*
EMI: Rs.19,549/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
creative dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.27 ಲಕ್ಷ*
accomplished amt dazzle(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,74,900
rtoRs.1,00,723
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.52,372
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,28,595*
EMI: Rs.19,575/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished amt dazzle(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.29 ಲಕ್ಷ*
camo accomplished amt dazzle(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,77,900
rtoRs.1,01,059
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.51,793
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,31,352*
EMI: Rs.19,634/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
camo accomplished amt dazzle(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.31 ಲಕ್ಷ*
accomplished ಎಸ್‌ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,84,900
rtoRs.1,01,845
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.54,361
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,41,706*
EMI: Rs.19,831/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished ಎಸ್‌ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.42 ಲಕ್ಷ*
creative dt s(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,19,900
rtoRs.1,05,772
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.53,636
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,79,908*
EMI: Rs.20,555/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
creative dt s(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.80 ಲಕ್ಷ*
accomplished dazzle s amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,24,900
rtoRs.1,06,333
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.54,428
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,86,261*
EMI: Rs.20,668/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished dazzle s amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.86 ಲಕ್ಷ*
creative amt dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,34,900
rtoRs.1,07,455
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.53,636
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,96,591*
EMI: Rs.20,865/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
creative amt dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.97 ಲಕ್ಷ*
creative flagship dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,49,900
rtoRs.1,09,138
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.54,895
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.11,14,533*
EMI: Rs.21,223/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
creative flagship dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.11.15 ಲಕ್ಷ*
creative s amt dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,79,900
rtoRs.1,12,504
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.53,217
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.11,46,221*
EMI: Rs.21,809/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
creative s amt dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.11.46 ಲಕ್ಷ*
creative flagship amt dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್) (top model)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.10,09,900
rtoRs.1,26,165
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.55,758
othersRs.10,699
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.12,02,522*
EMI: Rs.22,894/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
creative flagship amt dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)(top model)Rs.12.03 ಲಕ್ಷ*
ಪಿಯೋರ್‌ ಸಿಎನ್‌ಜಿ(ಸಿಎನ್‌ಜಿ) (ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,09,900
rtoRs.53,246
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.45,187
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.8,08,933*
EMI: Rs.15,395/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌Rs.8.09 ಲಕ್ಷ*
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಸಿಎನ್‌ಜಿ(ಸಿಎನ್‌ಜಿ)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,84,900
rtoRs.58,601
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.47,906
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.8,92,007*
EMI: Rs.16,983/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಸಿಎನ್‌ಜಿ(ಸಿಎನ್‌ಜಿ)Rs.8.92 ಲಕ್ಷ*
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ rhythm ಸಿಎನ್ಜಿ (ಸಿಎನ್‌ಜಿ)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,19,900
rtoRs.61,100
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.48,892
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,30,492*
EMI: Rs.17,712/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ rhythm ಸಿಎನ್ಜಿ (ಸಿಎನ್‌ಜಿ)Rs.9.30 ಲಕ್ಷ*
accomplished ಸಿಎನ್‌ಜಿ(ಸಿಎನ್‌ಜಿ)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,84,900
rtoRs.65,741
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.54,791
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,06,032*
EMI: Rs.19,140/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished ಸಿಎನ್‌ಜಿ(ಸಿಎನ್‌ಜಿ)Rs.10.06 ಲಕ್ಷ*
accomplished dazzle s cng(ಸಿಎನ್‌ಜಿ) (top model)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,67,900
rtoRs.71,667
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.56,451
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,96,618*
EMI: Rs.20,866/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished dazzle s cng(ಸಿಎನ್‌ಜಿ)(top model)Rs.10.97 ಲಕ್ಷ*
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್) (ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,49,900
rtoRs.86,698
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.46,424
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.8,83,622*
EMI: Rs.16,826/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌Rs.8.84 ಲಕ್ಷ*
camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ amt (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,59,900
rtoRs.87,820
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.46,843
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.8,95,163*
EMI: Rs.17,028/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ amt (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.8.95 ಲಕ್ಷ*
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ amt rhythm (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,84,900
rtoRs.90,625
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.47,892
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,24,017*
EMI: Rs.17,596/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ amt rhythm (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.24 ಲಕ್ಷ*
camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ amt rhythm (ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.7,94,900
rtoRs.91,747
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.48,311
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,35,558*
EMI: Rs.17,798/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
camo ಆಡ್ವೆನ್ಚರ್ amt rhythm (ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.36 ಲಕ್ಷ*
accomplished amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,34,900
rtoRs.96,235
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.50,780
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,82,515*
EMI: Rs.18,706/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.83 ಲಕ್ಷ*
camo accomplished amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,39,900
rtoRs.96,796
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.50,199
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.9,87,495*
EMI: Rs.18,791/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
camo accomplished amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.9.87 ಲಕ್ಷ*
accomplished amt dazzle(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,74,900
rtoRs.1,00,723
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.52,372
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,28,595*
EMI: Rs.19,575/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished amt dazzle(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.29 ಲಕ್ಷ*
camo accomplished amt dazzle(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,77,900
rtoRs.1,01,059
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.51,793
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,31,352*
EMI: Rs.19,634/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
camo accomplished amt dazzle(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.31 ಲಕ್ಷ*
accomplished ಎಸ್‌ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.8,84,900
rtoRs.1,01,845
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.54,361
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,41,706*
EMI: Rs.19,831/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished ಎಸ್‌ ಎಎಂಟಿ(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.42 ಲಕ್ಷ*
accomplished dazzle s amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,24,900
rtoRs.1,06,333
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.54,428
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,86,261*
EMI: Rs.20,668/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
accomplished dazzle s amt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.86 ಲಕ್ಷ*
creative amt dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,34,900
rtoRs.1,07,455
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.53,636
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.10,96,591*
EMI: Rs.20,865/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
creative amt dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.10.97 ಲಕ್ಷ*
creative s amt dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.9,79,900
rtoRs.1,12,504
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.53,217
othersRs.600
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.11,46,221*
EMI: Rs.21,809/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
creative s amt dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)Rs.11.46 ಲಕ್ಷ*
creative flagship amt dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್) (top model)
ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆRs.10,09,900
rtoRs.1,26,165
ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್Rs.55,758
othersRs.10,699
on-road ಬೆಲೆ/ದಾರ in ತಳ್ಳು : Rs.12,02,522*
EMI: Rs.22,894/moಇಎಮ್‌ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌
Tata
don't miss out on the best ಕೊಡುಗೆಗಳು this ತಿಂಗಳು ಗೆ
view ಡಿಸೆಂಬರ್‌ offer
creative flagship amt dt(ಪೆಟ್ರೋಲ್)(top model)Rs.12.03 ಲಕ್ಷ*
*Estimated price via verified sources

punch ಪರ್ಯಾಯಗಳು ನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ

punch ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವೆಚ್ಚ

 • ಇಂಧನ ದರ
 • ಸೇವೆಯ ಶುಲ್ಕ

ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ

ಪ್ರತೀ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಿಮೀ20 ಕಿಮಿ/ದಿನ
ಮಾಸಿಕ ಇಂಧನ ದರRs.0* / ತಿಂಗಳು

  ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ year

  ಫ್ಯುಯೆಲ್ typeಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸೇವೆಯ ಶುಲ್ಕ
  ಪೆಟ್ರೋಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌Rs.4,3461
  ಪೆಟ್ರೋಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌Rs.4,3462
  ಪೆಟ್ರೋಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌Rs.5,7943
  ಪೆಟ್ರೋಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌Rs.4,3464
  ಪೆಟ್ರೋಲ್ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌Rs.4,7275
  Calculated based on 15000 km/year

   Found what you were looking for?

   ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ಬೆಲೆ/ದಾರ ಬಳಕೆದಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

   4.5/5
   ಆಧಾರಿತ896 ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
   • ಎಲ್ಲಾ (895)
   • Price (188)
   • Service (32)
   • Mileage (242)
   • Looks (257)
   • Comfort (279)
   • Space (87)
   • Power (78)
   • More ...
   • ಇತ್ತೀಚಿನ
   • ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆ
   • CRITICAL
   • Good Experience & Worth

    Had a good experience and it's worth the buy. Happy with everything, especially considering the pric...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

    ಇವರಿಂದ manas awasthi
    On: Nov 29, 2023 | 152 Views
   • Best Car From Tata

    The looks are awesome; it's the best car I've seen from Tata so far. The seating comfort and safety ...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

    ಇವರಿಂದ sumit
    On: Nov 27, 2023 | 883 Views
   • Good Car

    The Tata Punch car is unbelievably safe, strong, and packed with features for its price. It's a top-...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

    ಇವರಿಂದ vijay gautam
    On: Nov 21, 2023 | 967 Views
   • Safest Car

    Tata Punch look and fit and finishing is awsome and its style is very attractive. The interior is ve...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

    ಇವರಿಂದ manvi
    On: Nov 21, 2023 | 542 Views
   • Good Quality

    According to the price of punch, we get a stylish look as well as luxury comfort which could not be ...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

    ಇವರಿಂದ m h mondal
    On: Nov 20, 2023 | 545 Views
   • ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚ್‌ ಬೆಲೆ/ದಾರ ವಿರ್ಮಶೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ ವೀಡಿಯೊಗಳು

   • Tata Punch vs Nissan Magnite vs Renault Kiger | पंच या sub-4 SUV? | Space And Practicality Compared
    Tata Punch vs Nissan Magnite vs Renault Kiger | पंच या sub-4 SUV? | Space And Practicality Compared
    ಮಾರ್ಚ್‌ 24, 2022 | 419161 Views
   • Tata Punch - SUV Enough? Can it knock out competition? | First Drive Review | Powerdrift
    Tata Punch - SUV Enough? Can it knock out competition? | First Drive Review | Powerdrift
    ಜೂನ್ 15, 2023 | 41665 Views
   • Tata Punch Launch Date, Expected Price, Features and More! | सबके छक्के छुड़ा देगी?
    Tata Punch Launch Date, Expected Price, Features and More! | सबके छक्के छुड़ा देगी?
    ಜೂನ್ 15, 2023 | 101596 Views
   • Tata Punch Confirmed Details Out | What’s Hot, What’s Not? | ZigFF
    Tata Punch Confirmed Details Out | What’s Hot, What’s Not? | ZigFF
    ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2021 | 12476 Views
   • Tata Punch Crash Test Rating: ⭐⭐⭐⭐⭐ | यहाँ भी SURPRISE है! | #in2mins
    Tata Punch Crash Test Rating: ⭐⭐⭐⭐⭐ | यहाँ भी SURPRISE है! | #in2mins
    ಜೂನ್ 15, 2023 | 20442 Views

   ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ

   ಟಾಟಾ ರಲ್ಲಿ {0} ಕಾರು ವಿತರಕರು

   Ask Question

   Are you Confused?

   Ask anything & get answer ರಲ್ಲಿ {0}

   ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು & ಉತ್ತರಗಳು

   • ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

   What IS the ಮೈಲೇಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ Punch?

   Satpal asked on 15 Nov 2023

   The Manual Petrol variant has a mileage of 20.09 kmpl. The Automatic Petrol vari...

   ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
   By Cardekho experts on 15 Nov 2023

   How much IS the boot space ಅದರಲ್ಲಿ the ಟಾಟಾ Punch?

   Abhijeet asked on 5 Nov 2023

   Tata Punch comes with a boot space of 366 litres.

   By Cardekho experts on 5 Nov 2023

   How many colours are available ರಲ್ಲಿ {0}

   Prakash asked on 4 Nov 2023

   The Tata Punch is available in 9 different colours - Atomic Orange, Grassland Be...

   ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
   By Cardekho experts on 4 Nov 2023

   What IS the best ಇಂಜಿನ್ oil Tata Punch? ಗೆ

   Prakash asked on 18 Oct 2023

   For this, we'd suggest you please visit the nearest authorized service centr...

   ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
   By Cardekho experts on 18 Oct 2023

   What will be the down payment?

   Ramratan asked on 15 Oct 2023

   If you are planning to buy a new car on finance, then generally, a 20 to 25 perc...

   ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
   By Cardekho experts on 15 Oct 2023

   ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳು ರಲ್ಲಿ punch ಬೆಲೆ

   ನಗರರಸ್ತೆ ಬೆಲೆ
   ಬರಾಮಾತಿRs. 7 - 11.90 ಲಕ್ಷ
   ಪ್ಯಾನ್ವೆಲ್Rs. 7 - 11.90 ಲಕ್ಷ
   ಸತಾರಾRs. 7 - 11.90 ಲಕ್ಷ
   ಕಲ್ಯಾಣ್Rs. 7 - 11.90 ಲಕ್ಷ
   ಅಹ್ಮದ್ನಗರRs. 7 - 11.90 ಲಕ್ಷ
   ಮುಂಬೈRs. 7.01 - 11.91 ಲಕ್ಷ
   ಹೆಚ್ಚುRs. 7 - 11.90 ಲಕ್ಷ
   ವಾಸಿRs. 7 - 11.90 ಲಕ್ಷ
   ನಿಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಆರಿಸಿ
   space Image

   ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳು

   • ಪಾಪ್ಯುಲರ್
   • ಉಪಕಮಿಂಗ್
   ತಳ್ಳು ರಲ್ಲಿ *ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ
   ×
   We need your ನಗರ to customize your experience